Archiwum

Author Archive for: wydawnictwo

Wykłady otwarte w PTPN – czerwiec 2017

Categories: UncategorizedAuthor:

Serdecznie zapraszamy na czerwcowe wykłady otwarte, organizowane w ramach wieloletniego projektu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Poznański sposób na niepodległość”. Wykłady odbędą się w następujących terminach:

 • 1 czerwca 2017 r. (czwartek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. – prof. UWr. dr hab. Miron Urbaniak (Instytut Historyczny Uniwersytet Wrocławski) „Od Wielkopolski drewnianej do murowanej. Przemiany urbanistyczne i społeczne miast zaboru pruskiego”
 • 22 czerwca 2017 r. (czwartek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. 18.00 – prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski(Instytut Historii UAM) „Droga ku niemieckości? Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim (1848-1914)”

Obu wykładom towarzyszyć będą jednodniowe wystawy tematyczne przygotowane przez pracowników Biblioteki PTPN. Kolejne wykłady otwarte odbywać się będą od września 2017 r., natomiast w lipcu i sierpniu zorganizowane zostaną spacery edukacyjne.

Wstęp na wykłady i wystawy jest wolny. Bieżące informacje o projekcie zamieszczane są także na naszym profilu facebookowym. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Miasta Poznania.

kadr_wyklady_czerwcowe-2017

Wykłady otwarte w PTPN – maj 2017

Categories: UncategorizedAuthor:

Serdecznie zapraszamy na majowe wykłady otwarte, organizowane w ramach wieloletniego projektu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Poznański sposób na niepodległość”. Wykłady odbędą się w następujących terminach:

 • 4 maja 2017 r. (czwartek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. 18.00 – dr Maciej Kowalczyk (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) „Kto nami rządził? Władze Prowincji Poznańskiej w latach 1848-1918”
 • 18 maja 2017 r. (czwartek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. 18.00 – prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak (Instytut Filologii Polskiej UAM) „Mickiewicz i inni. Wielkopolska romantyczna”

Obu wykładom towarzyszyć będą jednodniowe wystawy tematyczne przygotowane przez pracowników Biblioteki PTPN. Przy okazji wykładu w dniu 4 maja 2017 r. będzie to wystawa pt. „Niniejszym podaje się publicznie…”. Ogłoszenia i listy gończe. „Publiczny Donosiciel” oraz „Dziennik Urzędowy Królewskiey Regencyi w Poznaniu”. W ramach wystawy zostaną zaprezentowane XIX-wieczne pruskie dzienniki urzędowe Królewskiey Regencyi w Poznaniu („Amtsblatt”) zawierające rozporządzenia i ogłoszenia dla obywateli Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Będzie można zapoznać się także z „Publicznym Donosicielem” („Oeffentlicher Anzeiger”) zawierającym m.in. listy gończe za osobami poszukiwanymi, ogłoszenia o licytacjach majątków, wiadomości „giełdowe” i anonse prywatne. „Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen” i „Oeffentlicher Anzeiger” – do 1875 r. drukowane równolegle w językach niemieckim i polskim – pochodzą ze zbiorów Biblioteki PTPN. Kolekcja ta jest również dostępna w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

 Wstęp na wykłady i wystawy jest wolny. Bieżące informacje o projekcie zamieszczane są także na naszym profilu facebookowym.

kadr_wyklady_majowe-2017

Wykłady otwarte w PTPN – kwiecień 2017

Categories: UncategorizedAuthor:

Serdecznie zapraszamy na kwietniowe wykłady otwarte, organizowane w ramach wieloletniego projektu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Poznański sposób na niepodległość”. Wykłady odbędą się w następujących terminach:

 •  6 kwietnia 2017 r. (czwartek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. 18.00 – dr hab. Marek Krzymkowski (Wydział Prawa i Administracji UAM)
  „Krótki epizod wolności. Departament Poznański w Księstwie Warszawskim 1807-1815”
 • 20 kwietnia 2017 r. (czwartek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. 18.00 – prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (Instytut Historii PAN) „Sposób na autonomię? Dzieje Wielkiego Księstwa Poznańskiego 1815-1848”

Obu wykładom towarzyszyć będą jednodniowe wystawy tematyczne przygotowane przez pracowników Biblioteki PTPN. Przy okazji wykładu w dniu 6 kwietnia 2017 r. będzie to wystawa pt. „Wielkopolanie w armii Napoleona”. Wystawa ta zaprezentuje kilku wybitnych Wielkopolan walczących w armii Napoleona. Wyeksponowane zostaną oryginalne rękopisy i druki od XVIII do XX w. związane z takimi postaciami, jak Dezydery Chłapowski, Amilkar Kosiński, Józef Wybicki  i inni. Na ekspozycji zostanie pokazany m.in. autograf pamiętnika gen. Kosińskiego z 1807 r., a także unikatowy druk z 1885 r., zawierający faksymile autografu Mazurka Dąbrowskiego. Wszystkie prezentowane obiekty pochodzą ze zbiorów Biblioteki PTPN.

 Wstęp na wykłady i wystawy jest wolny. Bieżące informacje o projekcie zamieszczane są także na naszym profilu facebookowym.

kadr_wyklady_kwietniowe-2017

Wykłady otwarte w PTPN – marzec 2017 r.

Categories: UncategorizedAuthor:

W środę 22 lutego 2017 r. zainaugurowany został cykl popularnonaukowych wykładów otwartych w ramach wieloletniego projektu PTPN „Poznański sposób na niepodległość”.
Od marca 2017 r. wykłady otwarte odbywać się będą regularnie – dwa razy w miesiącu. Wykłady stanowić będą zamkniętą całość chronologiczną i problemową, a poświęcone będą m. in. dziejom Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Wiośnie Ludów, siedzibom ziemiańskim, procesom germanizacyjnym, czy zmianom zachodzącym w miastach i wsiach Wielkopolski. Każdemu wykładowi towarzyszyć będzie jednodniowa wystawa najciekawszych dokumentów i pamiątek ze zbiorów Biblioteki PTPN, związanych z problemem poruszanym w wykładzie.
W marcu 2017 r. serdecznie zapraszamy na dwa wykłady w Sali Posiedzeń PTPN:

 • w czwartek, 2 marca 2017 r., godz. 18.00 – wykład dr. Wojciecha Szafrańskiego (Wydział Prawa i Administracji UAM) pt. „Zanim wchłonęły nas Prusy. Czasy stanisławowskie w Wielkopolsce”
 • w czwartek, 16 marca 2017 r., godz. 18.00 – wykład prof. dr. hab. Dariusza Łukasiewicza (Instytut Historii PAN) pt. „Wielkopolska pod pruskim zaborem 1793-1806. Kolonizacja, czy modernizacja?”

Obu wykładom towarzyszyć będą wystawy tematyczne, przygotowane przez pracowników Biblioteki PTPN. Pierwsza z nich, zatytułowana „Poezja polska czasów stanisławowskich”, będzie dostępna w dniu 2 marca 2017 r. W jej ramach zaprezentowane zostaną manuskrypty i druki zawierające m.in. wiersze polityczne, religijne oraz obyczajowe.
Wstęp na wykłady i wystawy jest wolny. Bieżące informacje o projekcie zamieszczane są także na naszym profilu Facebookowym.

kadr_wyklady_marcowe-2017

„Poznański sposób na niepodległość” – wykład inauguracyjny

Categories: UncategorizedAuthor:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk rozpoczyna wieloletnie przedsięwzięcie pt. „Poznański sposób na niepodległość”. Projekt zakłada wielowymiarowe uczczenie setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego przez poznańskie środowisko naukowe. Patronat honorowy nad projektem objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta Poznania.

 W ramach projektu planowana jest w latach 2017-2019 m.in. organizacja letnich spacerów dydaktycznych, sesji studencko-doktoranckich „Młodzi o Powstaniu”, dwóch ogólnopolskich konferencji naukowych dotyczących wydarzeń bezpośrednio poprzedzających wybuch Powstania Wielkopolskiego i setnej rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego, a nade wszystko cyklu popularnonaukowych wykładów poświęconych dziejom Wielkopolski od utraty niepodległości do jej odzyskania.

Serdecznie zapraszamy na wykład inauguracyjny pt. „Pod rządami Hohenzollernów. Polskie strategie narodowe 1793-1918”, który w środę 22 lutego 2017 r. o godz. 18.00 wygłosi w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. S. Mielżyńskiego 27/29 prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik (Instytut Historii UAM).

kadr_wyklad_22-02-17

Zaproszenie na Uroczyste Walne Zebranie PTPN

Categories: UncategorizedAuthor:

W 160. rocznicę pierwszego Walnego Zebrania
uprzejmie zapraszam na
UROCZYSTE WALNE ZEBRANIE
członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
które odbędzie się w siedzibie Towarzystwa przy ul. Mielżyńskiego 27/29
w poniedziałek 13 lutego 2017 roku o godz. 16.00

Program Uroczystego Walnego Zebrania członków PTPN
1. Powitanie gości i słowo o 160 latach Towarzystwa –
Prezes PTPN prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński
2. Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prof. UAM dr. hab. Andrzeja Lesickiego
3. Wystąpienia zaproszonych gości
4. Dwie kultury – wykład Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności
prof. dr. hab. Andrzeja Białasa
5. Muzyka dawnego Poznania – koncert zespołu wokalno-instrumentalnego Musica Maxima pod opieką merytoryczną prof. UAM dr hab. Aliny Mądry
6. Spotkanie towarzyskie

W Sali Posiedzeń wystawione zostaną najcenniejsze obiekty z Narodowej Kolekcji PTPN

Andrzej Gulczyński
Prezes PTPN

Zmarł prof. Lech Trzeciakowski

Categories: UncategorizedAuthor:

Społeczność Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość,
iż w dniu 7 stycznia 2017 r.
zmarł
ś.p.
prof. dr hab. Lech Trzeciakowski

wybitna postać poznańskiego środowiska naukowego, znakomity znawca dziejów wieku XIX, przez wiele lat kierownik Zakładu Historii Polski XIX i XX wieku w Instytucie Historii UAM, członek Komisji Nauk Historycznych PAN, prezes honorowy Commission Internationale des Études Historiques Slaves, członek Komisji Historycznej, Wydziału Historii i Nauk Społecznych oraz Wydziału Nauk o Sztuce Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a w latach 1984-1993 członek Zarządu naszego Towarzystwa, badacz dziejów PTPN.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Życzenia

Categories: UncategorizedAuthor:

Radosnych, pełnych spokoju, wytchnienia,
zadumy i refleksji Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych dni w Nowym Roku
w imieniu własnym, Zarządu oraz pracowników
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

życzy

prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński
Prezes PTPN

Poznań, grudzień 2016 r.

 

image001

Joos van Cleve „Pokłon Trzech Króli”, olej na desce, 138 x 91 cm. Ze zbiorów PTPN, w depozycie Muzeum Narodowego w Poznaniu. Obraz z Galerii Miłosławskiej Seweryna Mielżyńskiego darowany Towarzystwu w 1874 r.

Spotkanie opłatkowe PTPN

Categories: UncategorizedAuthor:

Serdecznie zapraszamy członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na coroczne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w poniedziałek, 19 grudnia 2016 r. o godz. 19.00 tradycyjnie w sali Posiedzeń PTPN (ul. S. Mielżyńskiego 27/29).

W części naukowej spotkania wykład pt. Pastorelle z repertuaru kapel kościelnych dawnej Rzeczypospolitej wygłosi prof. UAM dr hab. Alina Mądry (Komisja Muzykologiczna PTPN), zaś całość uświetni oprawą muzyczną dr Bartłomiej Garczyk (Komisja Historyczna PTPN)

oplatek

Zaproszenie na XXXVII Seminarium Mediewistyczne

Categories: UncategorizedAuthor:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Wydział Historyczny UAM, Instytut Historii Sztuki UAM oraz Instytut Filologii Polskiej UAM zapraszają na XXXVII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej

program-uam-inprincipo-dl-skladane-c.cdr

Seminarium odbywa się w terminie od wtorku 6 grudnia 2016 r. do soboty 10 grudnia 2016 r. Do Sali Posiedzeń PTPN zapraszamy na całodzienne obrady w środę 7 grudnia 2016 r.

Członków i sympatyków naszego Towarzystwa szczególnie serdecznie zapraszamy na Mszę Pontyfikalną w intencji śp. profesorów Alicji Karłowskiej-Kamzowej i Jacka Wiesiołowskiego – prezesów PTPN, inicjatorów i długoletnich prowadzących Seminarium Mediewistyczne. Msza odprawiona zostanie przez JE ks. abp. Stanisława Gądeckiego w katedrze poznańskiej w piątek 9 grudnia 2016 r. o godz. 9.00.

PROGRAM SEMINARIUM (pobierz wersję do druku):

WTOREK 6 XII godz. 9:00–19:00, obrady w Bibliotece Raczyńskich (przerwa obiadowa 13:45-15:15)

 • Piotr Węcowski (Warszawa), Ile było początków Polski, czyli o mechanizmach funkcjonowania pamięci historycznej w późnym średniowieczu
 • Marcin Walkowiak (Poznań), Niezachowana dekoracja pictura graeca kościoła klasztoru benedyktynów na Łysej Górze. Późnośredniowieczna opowieść o przeszłości Królestwa Polskiego
 • Tomasz Ratajczak (Poznań), Jak zmieniała się wiedza o początkach zamków w Polsce
 • Piotr Pajor (Kraków), (Nowy) początek stolicy. Dlaczego Kazimierz Wielki nadał nowemu miastu w Krakowie swoje imię?
 • Patrycja Waśkowiak (Poznań), Kolegiata w Kruszwicy jako miejsce pamięci o początkach państwa polskiego i diecezji kruszwickiej
 • Tomasz Kowalski (Toruń), Rola legend o średniowiecznych początkach w legitymizacji kultu cudownych wizerunków
 • Jerzy Pysiak (Warszawa), Początki kultu Najświętszej Marii Panny. Vieille chronique de Chartres wobec legendarnych początków Kościoła w Galii
 • Agata Sobczyk (Warszawa), Początki katedry w Chartres w zbiorze mirakli Jeana le Marchant (1262)
 • Monika Juzepczuk (Warszawa), Miracula i początki kultu świętych w diecezji płockiej w XII i XIII wieku
 • Maja Gąssowska (Warszawa), Sic maris stella suam semper custodit Lyvoniam… Najświętsza Maria Panna jako przyrodzona Pani średniowiecznych Inflant

ŚRODA 7 XII godz. 9:00–19:00, obrady w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk (przerwa obiadowa 13:45-15:15)

 • Jarosław Jarzewicz (Poznań), Mit początku stylu gotyckiego
 • Monika Szczot (Poznań), Idea antemurale christianitatis w twórczości poetów polsko-łacińskich XVI wieku
 • Jacek Kowalski (Poznań), Naukowy mit mitu podboju. „Naród szlachecki” a naród polski
 • Patrycja Łobodzińska (Poznań), Mit średniowiecznej sztuki Dolnego Śląska w niemieckiej historiografii artystycznej do połowy XX wieku
 • Marcin Szyma (Kraków), Początki klasztoru Franciszkanów w Krakowie w świetle nowych badań Damian Kwapisiewicz (Warszawa): Legendarne początki klasztoru Minster-in-Thanet w przekazie Kentish Royal Legend
 • Mateusz Marszałkowski (Toruń), Początki librarii cysersów w Pelplinie. Kilka słów o importowanych księgach rękopiśmiennych
 • Marek Ober (Szczecin), Początki architektury na Pomorzu Zachodnim – dawne mity i dzisiejsze wyobrażenia
 • Wojciech Brillowski (Poznań), Negotino (Antigoneia?) w Macedonii. Problematyka początków miasta w ujęciu mitologicznym i naukowym dyskursie
 • ks. Grzegorz Kopij (Henryków), Fakty i mity wybranych podań i legend z terenu powiatu brzeskiego na podstawie publikacji „Sagen aus Stadt und Kreis Brieg”
 • Alicja Grabowska-Lysenko (Toruń), Późnogotyckie polichromowane (?) rzeźby św. Agnieszki i Chrystusa ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (Oddział w Lidzbarku Warmińskim). W poszukiwaniu pierwotnej formy

CZWARTEK 8 XII godz. 7:00–22:00, objazd zabytkoznawczy po Szlaku Piastowskim: Gniezno – Strzelno (obiad) – Kruszwica – Mogilno (kolacja), powrót do Poznania przed godz. 22.00 (koordynator objazdu Witold Miedziak, tel. 667 722 438)

PIĄTEK 9 XII godz. 9:00-10:00, msza pontyfikalna w katedrze poznańskiej w intencji śp. Prof. Prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej i Jacka Wiesiołowskiego

godz. 10:30–18:00, obrady w Muzeum Archidiecezjalnym (przerwa obiadowa 13:45-15:15)

 • Szczęsny Skibiński (Poznań), Historia sztuki w badaniach katedry poznańskiej 1945-2015
 • Aneta Bukowska (Kraków), Czego możemy dowiedzieć się o formach, urządzeniu i przeznaczeniu tzw. grobowców pośrodku wnętrza katedry?
 • Tomasz Jurek (Poznań), Pierwsi biskupi poznańscy
 • Michał Błaszczyński (Poznań), Skarbiec katedry poznańskiej. Zarys problematyki
 • Prezentacja kolekcji Muzeum Archidiecezjalnego
 • Witold Miedziak (Poznań), Pamięć początków czy użyteczność budowlana? Spolia w gotyckiej katedrze poznańskiej
 • Jakub Adamski (Warszawa), Uwagi na temat architektury gotyckiego korpusu katedry poznańskiej i jego śląskiej genezy
 • Marek Walczak (Kraków), Uwagi o nagrobku Bolesława Chrobrego w katedrze w Poznaniu
 • Romuald Kaczmarek (Wrocław), Zachowane fragmenty gotyckiej tumby Bolesława Chrobrego na nowo obejrzane
 • Tomasz Jasiński (Poznań), Literacka forma epitafium Bolesława Chrobrego

godz. 18.30–20.00, zwiedzanie katedry, wstęp wolny

SOBOTA 10 XII godz. 9:00–17:00, obrady w Collegium Historicum na Morasku, sala 1.63 (przerwa obiadowa 13:45-15:15)

 • Hanna Kóčka-Krenz (Poznań), Początki chrześcijaństwa w źródłach archeologicznych
 • Michał Kara (Poznań), Relikty monumentalnej architektury sakralnej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w świetle datowań radiowęglowych i wskazań dendrochronologicznych
 • Jacek Witkowski (Wrocław), „Czym była Polska w pierwszym Lechii wieku” – „Pomnik pierwszych monarchów polskich w Poznaniu”. Program artystyczny i ideowy Złotej Kaplicy
 • Agnieszka Patała (Wrocław), Późnogotycka nastawa ołtarza głównego Katedry Poznańskiej – okoliczności powstania i twórcy
 • Michał Wardzyński (Warszawa), Zespół marmurowego wyposażenia kaplic bocznych św. Krzyża i Najświętszej Maryi Panny w katedrze w Poznaniu a rzeźba gdańska w 3. ćw. XVII w. na obszarze Wielkopolski
 • Jacek Witkowski (Wrocław), Epitafium kanonika Zalaszowskiego, jego autor i wzorce kompozycyjne
 • Paweł Stróżyk, Igor Kraszewski (Poznań), Epitafium Mikołaja Zalaszowskiego. Uwagi o treściach ideowych
 • Michał Błaszczyński (Poznań), Tekstylia liturgiczne katedry poznańskiej. Zarys problematyki
 • Maciej Broniewski (Poznań), Neoklasycystyczna fasada katedry poznańskiej
 • Michał Haake (Poznań), Pomnik 1000-lecia chrztu Polski przed katedrą poznańską

godz. 19:00, koncert muzyki dawnej w kościele św. Marcina (Guillaume de Machaut, Messe de Nostre Dame, arcydzieło muzyki liturgicznej XIV wieku, zespół Ars Cantus)

© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013