Kolokwium doktoranckie w PTPN

Zapraszamy na posiedzenie Kolokwium Doktoranckiego, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 o godz. 17.30 w Sali Posiedzeń PTPN (ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań). Referentką będzie Pani mgr …