Archiwum

Author Archive for: sekretariat

Zmarł Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz

Categories: Na głównąAuthor:

Z głębokim żalem zawiadamiamy że dnia 19. Marca 2018 roku opuścił nas

Śp. Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz,

wieloletni, zasłużony członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dziekan i prodziekan Wydziału Ekonomii oraz wieloletni kierownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Dyrektor Instytutu Finansów Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor i współautor blisko 400 publikacji naukowych. Znany także z działalności społecznej zwłaszcza w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Profesor był wybitnym znawcą teorii ekonomii i polityki gospodarczej.

Wraz z jego odejściem poznańskie środowisko naukowe straciło nie tylko wybitnego ekonomistę, ale również wspaniałego człowieka.

Zarząd i członkowie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Forum PTPN: Tajemnica sekretarzyka, czyli z pamiętnika Poznanianki

Categories: Na głównąAuthor:

W ramach Forum PTPN zapraszamy na dyskusję wokół książki Donaty Dominik-Stawickiej pt. „Tajemnica sekretarzyka, czyli z pamiętnika Poznanianki”. Spotkanie odbędzie się 23 marca w piątek o godz. 17.oo w Sali Posiedzeń PTPN.  Towarzyszyć mu będzie wykład pani Agnieszki Murawskiej z Muzeum Narodowego w Poznaniu pt. „Franciszka Mielżyńska i bliski jej krąg kobiet aktywnych”.

Forum PTPN TAJEMNICA SEKRETARZYKA

 

KENIA OCZAMI LEŚNIKA

Categories: Na głównąAuthor:

Komisja Nauk Leśnych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk serdecznie zaprasza do udziału w posiedzeniu naukowym połączonym z wykładem otwartym pt.: „Kenia oczami leśnika”.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 26 marca 2018 roku o godzinie 17.00, w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29.

Serdecznie zapraszamy!

JAROCINIACY NA POLSKIM SEJMIE DZIELNICOWYM

Categories: Na głównąAuthor:

W ramach projektu „Przed Powstaniem: Jarociniacy na Polskim Sejmie Dzielnicowym i w pracy organicznej”, dofinansowanego przez Urząd Gminy Jarocin, zbieramy informacje o jarocińskich patriotach, delegatach na Polski Sejm Dzielnicowy.

Polski Sejm Dzielnicowy odbywał się w Poznaniu w dniach 3-5 grudnia 1918 roku. Zgromadził on blisko 1400 delegatów z wszystkich dzielnic zaboru pruskiego. Był to ważny etap w dążeniu do niepodległości, gdyż Sejm wyłonił skład Naczelnej Rady Ludowej (organu dowodzącego później Powstaniem Wielkopolskim), zatwierdził polskie żądania niepodległościowe i uchwalił szereg ważnych ustaw, dotyczących m.in. spraw gospodarczych, społecznych, oświatowych, podatkowych. Z okazji setnej rocznicy tego wydarzenia Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk we współpracy z Muzeum Regionalnym w Jarocinie organizuje wystawę na temat delegatów z powiatu jarocińskiego na Polski Sejm Dzielnicowy. Były to osoby zasłużone dla regionu, działające w polityce i pracy organicznej.

Liczymy również na Państwa pomoc: jeśli ktoś z Państwa posiada jakieś informacje o delegatach, zdjęcia czy pamiątki rodzinne, prosimy o przesłanie materiałów na adres: sekretariat@ptpn.poznan.pl lub: muzeum@muzeumjarocin.pl. Wykorzystane na wystawie materiały zostaną opatrzone stosowną informacją o osobach, które je udostępniły. Dla osób, które prześlą materiały przewidziane są także drobne upominki.

Wystawa prezentowana będzie w czerwcu w PTPN, natomiast w grudniu w Muzeum Regionalnym w Jarocinie.

Czytaj dalej →

„O pochodzeniu elit z czasów Mieszka i Chrobrego (na przykładzie badań cmentarzyka w Bodzi)”

Categories: Na głównąAuthor:

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Wydziału II Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 19 marca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. S. Mielżyńskiego 27/29.

W części naukowej wysłuchamy wykładu Pana prof. Andrzeja Buko z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie pt. „O pochodzeniu elit z czasów Mieszka i Chrobrego (na przykładzie badań cmentarzyka w Bodzi)”.
Następnie odbędzie się posiedzenie administracyjne poświęcone rozważeniu przyjęcia do Wydziału II nowych kandydatów: Pana prof. Marka Smolaka, Pana dra Szymona Paciorkowskiego i Pana dra Michała Ducha.

Informujemy, iż w części administracyjnej mogą wziąć udział tylko członkowie Kolegium Profesorskiego Wydziału II i inne uprawnione osoby funkcyjne.

Warsztaty „Dawna książka – sztuka i rzemiosło”

Categories: Na głównąAuthor:

Plakat 2-1

Czytaj dalej →

Serdecznie zapraszamy na marcowe wykłady otwarte w PTPN.

Categories: Na głównąAuthor:

Serdecznie zapraszamy do udziału w marcowych wykładach otwartych, organizowanych w ramach wieloletniego projektu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Poznański sposób na niepodległość”. Godzinne wykłady odbędą się w następujących terminach:

8 marca 2018 r. (czwartek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. 18.00
prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki (Zakład Historii Gospodarczej – Instytut Historii UAM)
Ubogi zaścianek Rzeszy Niemieckiej? Sytuacja gospodarcza ziem zaboru pruskiego (1871-1914)

22 marca 2018 r. (czwartek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. 18.00

dr hab. Anna Weronika Brzezińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM)
„Niepodległy” dzień codzienny mieszkańców wsi wielkopolskiej

PTPN_marzec5-1

Obu wykładom towarzyszyć będą jednodniowe wystawy przygotowane przez pracowników Biblioteki PTPN, związane z tematami wykładów.

Wstęp na wykłady i wystawy jest wolny. Bieżące informacje o projekcie zamieszczane są także na naszym profilu facebookowym. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Miasta Poznania.

„Hartwig. Wdzięczność”

Categories: WiadomościAuthor:

Hartwig - zaproszenie - 1.03 PTPN

Categories: WiadomościAuthor:

W dniu 13 lutego 2018 r. zmarł w wieku 89 lat prof. dr hab. Marian Surma, profesor zwyczajny Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wybitny fizyk, specjalista w zakresie fizyki ciała stałego, nadprzewodnictwa, zjawisk magneto i elektrooptycznych, struktury elektronowej metali, wieloletni dyrektor Instytutu Fizyki i twórca Zakładu Optyki. Wychowawca wielu pokoleń poznańskich fizyków, znakomity nauczyciel akademicki. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Komisji Matematyczno-Przyrodniczej od 1964 roku, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego od 1977 roku.

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 19 lutego 2018 roku zmarł prof. zw. dr hab. Jerzy Mastyński, wieloletni Prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego, Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Komisji Biologicznej od 1975 roku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 26 lutego 2018 r., o godz. 13.10 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu

Konferencja Naukowa Seweryn Mielżyński (1804-1872)

Categories: WiadomościAuthor:

Muzeum Narodowe w Poznaniu podejmuje działania zmierzające do przypomnienia i upamiętnienia postaci Seweryna Mielżyńskiego, zasłużonego i wybitnego Wielkopolanina. Projekt badawczo-wystawienniczy Seweryn Mielżyński (1804-1872) jest kolejnym z cyklu Zasłużeni Muzealnicy Polscy. Jego integralnymi elementami będą wystawa, konferencja naukowa i publikacja pokonferencyjna. W roku 2017 przypada 145 rocznica jego śmierci. Zbiega się ze 160 rocznicą powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, co jest dodatkowym powodem dla przypomnienia zasług Seweryna Mielżyńskiego i Towarzystwa dla kultury i nauki polskiej.
Pełne przedstawienie tej wybitnej postaci wymaga podjęcia tematu jego osobistej działalności w  wielu obszarach, a przede wszystkim na drodze ukazania go jako:
- kolekcjonera i darczyńcy
- mecenasa
- artystę malarza oraz architekta
- działacza społecznego i politycznego
- twórcy podstaw muzealnictwa w Wielkopolsce.
Konferencja ma na celu nie tylko przedstawienie rezultatów podjętych prac, ale również  wytyczenie dalszych kierunków badań.

Konferencja odbędzie się 16 lutego 2018 roku (piątek) w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Poznań, Al. K. Marcinkowskiego  9.

PROGRAM

© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013