Archiwum

Author Archive for: wydawnictwo

Zaproszenie na XXXV Seminarium Mediewistyczne

Categories: UncategorizedAuthor:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu oraz Instytut Historii Sztuki UAM zapraszają na obrady XXXV Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej

 

ODKRYWANIE ŚWIATA W ŚREDNIOWIECZU

które odbędzie się w dniach 11–12 grudnia br.

CZWARTEK, 11 XII 2014 r., godz. 9.00

obrady w Muzeum Archidiecezjalnym ul. Lubrańskiego 1 (Ostrów Tumski)

Jacek Wiesiołowski (Poznań): Wprowadzenie

Jarosław Jarzewicz (Poznań): Odkrycie natury w średniowieczu

Gotthard Kemmether (Poznań): Płaska czy okrągła? Jak przedstawiano Ziemię w średniowieczu. Refleksja interdyscyplinarna

Filip Merski (Poznań): Odkrywanie Światła. (Meta)fizyka empiryczna w średniowiecznej Anglii

Piotr Oliński (Toruń): Co władca powinien wiedzieć o świecie ? Zalecenia w traktatach wychowawczych z XV i początków XVI w.

Jerzy Pysiak (Warszawa): Królowie poligloci? Kwestia obcojęzyczności i wielojęzyczności władców w średniowiecznej Europie

Jakub Adamski (Warszawa): Między Anglią a Prusami. O odkrywaniu zamorskich nowinek i dalekiej wędrówce form w architekturze XIV-XVI wieku na przykładzie wybranych budowli z terenu państwa krzyżackiego

Marek Ober (Szczecin): Kolonizacja Pomorza Zachodniego i jej skutki dla architektury

Piotr Pajor (Kraków): Czy Dolina Prądnika leży poza światem? O kilku ucieczkach i sposobach ich upamiętnienia

Witold Miedziak (Poznań): Odkrywanie gotyku w nowożytnej architekturze Wielkopolski. Wstępne rozpoznanie

Anna Loba (Poznań): Para małżeńska w domowym zaciszu: odkrycie przestrzeni prywatnej we francuskich tekstach dydaktycznych końca

Jacek Kowalski (Poznań): L’hostellerie de pensée. Architektura prywatności w poezji francuskiej późnego średniowiecza

Tomasz Ratajczak (Poznań): Odkrywanie przestrzeni prywatnej wpóźnośredniowiecznej architekturze rezydencjonalnej Królestwa Polskiego

Jerzy Serafin (Wrocław): Odkrywanie krajobrazu – otwieranie się na krajobraz: o roli okien i przemianach ich form w architekturze rezydencjonalnej późnego gotyku na ziemiach polskich

Agata Rusnak-Kozłowska (Wrocław): Zmiany w sposobach reprezentacji jako efekt „odkrywania świata” na przykładzie dwóch gotyckich kaplic rycerskich z terenu Dolnego Śląska

 

PIĄTEK, 12 XII 2014 r., godz. 9.00

obrady w Sali Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29

Ulrich Kuder (Kiel): Dürers „Melancholie”. Die Abwehr der Depression

Joanna Utzig (Kraków): Poznanie treści teologicznych poprzez obraz. Czy witraż średniowieczny był „Biblią ubogich

Julia Szczepaniak (Poznań): Powieść o Jaufré czyli odkrycie literatury rycerskiej na Południu Francji

Marcin Kiełbus (Katowice): Odkrywanie świata poprzez kazania na przykładzie Sermones Peregryna z Opola

Anna Wyszyńska (Kraków) Odkrywanie Wschodu. Kilka uwag o recepcji stroju orientalnego w sztuce europejskiej wieku XV

Adam Krawiec (Poznań): Bliska i nieznana. Jak średniowieczny Zachód odkrywał Słowiańszczyznę

Anton Saifullayeū (Warszawa): Poznawanie Białorusi

Maja Gąssowska (Warszawa): Wschodnie pobrzeża Bałtyku w średniowiecznej tradycji skandynawskiej

Juliusz Raczkowski (Toruń): „Na ziemi budzącej strach”. Krzyżackie odkrywanie Prus

Monika Jakubek-Raczkowska (Toruń): Światy i zaświaty Doroty z Mątów

Mateusz Marszałkowski (Toruń): Wizja objawionej wizji. Świat końca czasów na miniaturach Apokalipsy Heslera

Jacek Witkowski (Wrocław): Nowy świat kaplicy książęcej w Kaliszu. U początków architektury franciszkańskiej w Wielkopolsce

Marcin Walkowiak (Poznań): Królewskie sny. Niezachowana dekoracja malarska wawelskiej sypialni Władysława Jagiełły

Štefan Valášek (Kraków): Średniowieczne malowidła ścienne w Ludrovej–Kúte. Ich funkcja i ikonografia

 

SOBOTA, 13 XII 2014 r., godz. 7.00–21.00

Objazd zabytkoznawczy: Łekno – Wągrowiec – Tarnowo Pałuckie – Gołańcz – Kcynia

Zaproszenie na konferencję naukową

Categories: UncategorizedAuthor:

Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM serdecznie zapraszają na konferencję  naukową

August Cieszkowski in memoriam

zorganizowaną z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego, współzałożyciela i pierwszego  Prezesa PTPN, wybitnego humanisty uformowanego przez wiek XIX i formującego wiek XIX.

Obrady toczyć się będą 18 grudnia br. w Sali Posiedzeń PTPN, ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29. Początek o  godz. 9.00.

 

Program konferencji:

Otwarcie konferencji. Wystąpienia Organizatorów

Sesja I:

Przemysław Matusik, Cieszkowski a początki poznańskich prac organicznych

Elżbieta Lijewska, Obrazy wspólnoty w traktacie „Ojcze-nasz” Augusta Cieszkowskiego i „Pieśni społecznej” Cypriana Norwida

Wiesław Ratajczak, Prepozytywistyczny program odnowy organizmu społecznego? Na marginesie „O ochronach wiejskich” Augusta Cieszkowskiego.

Dyskusja

Przerwa: rozmowy przy kawie

Sesja II

Zbigniew Przychodniak,  Z filozoficznego dziennika Augusta Cieszkowskiego (czytane w rękopisie)

Andrzej  Wawrzynowicz, Miejsce filozofii Augusta Cieszkowskiego w ewolucji polskiego mesjanizmu

Magdalena Saganiak, Symphilosophie – August Cieszkowski i Zygmunt Krasiński

Katarzyna Fedorowicz, Gnoza i neognoza w „Ojcze-nasz” Augusta Cieszkowskiego – zarys problemu

Dyskusja

Zamknięcie konferencji

Zaproszenie na walne zebranie

Categories: UncategorizedAuthor:

 

W roku poświęconym osobie i dokonaniom Augusta Cieszkowskiego, w dwusetną rocznicę  urodzin współzałożyciela i pierwszego Prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wybitnego Wielkopolanina, myśliciela, polityka, teoretyka i  praktyka „filozofii czynu”, mam zaszczyt zaprosić W.P. na uroczyste walne zebranie członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które odbędzie się 18 grudnia br. w siedzibie Towarzystwa, ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29 o godz. 17.oo.

 

Program walnego zebrania:

Wystąpienie Prezesa PTPN prof. dr. UAM Andrzeja Gulczyńskiego

Wykład prof. dr. hab. Jerzego Fiećki: Cieszkowski – Krasiński – Mickiewicz: relacje i wpływy

Mgr Joanna Pietrowicz: „Cieszkowiana” ze zbiorów Biblioteki PTPN

Wybory 2014

Categories: UncategorizedAuthor:

W dniu 27 czerwca 2014 r. w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk odbyły się wybory władz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prezesem Towarzystwa został prawnik prof. UAM Andrzej Gulczyński. Na stanowisko Sekretarza Generalnego wybrano dr hab. Przemysława Matusika. Wydawnictwem będzie kierować dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska. W skład Prezydium Zarządu weszli przedstawiciele różnych dziedzin nauki, co ma przyczynić się do podjęcia w ramach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk interdyscyplinarnych badań naukowych. Nowe władze Towarzystwa będą dążyć do aktywizacji członków, zwiększenia udziału Towarzystwa w projektach naukowych realizowanych w Polsce oraz wspólnie z odpowiednikami z innych miast i regionów umocnienia roli towarzystw naukowych w  polskim sektorze nauki.

Konferencja: „Gender – projekt nowego człowieka”

Categories: UncategorizedAuthor:

Czas: 9-10.06.2014

Miejsce: Sala posiedzeń PTPN ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań

Organizator: Wydział Historyczny UAM, Komisja Historii Sztuki PTPN

 

Celem interdyscyplinarnej konferencji „Gender – projekt nowego człowieka” jest dostarczenie uczestnikom przejrzystej i naukowej podstawy wiedzy o tym, czym jest koncepcja płci kulturowej, a także wieloaspektowa prezentacja obecności pojęcia „gender” w kulturze i praktyce pedagogicznej i wskazanie na związane z nią konsekwencje. W ostatnim czasie w Polsce pojęcie „gender” zelektryzowało opinię publiczną. Problematyka ta dotąd funkcjonując w sposób nie budzący większych emocji w ramach programów tzw. „gender studies” skrytych w murach placówek akademickich, w roku 2013 wkroczyła w sferę publiczną m.in. do przedszkoli jako część tzw. programów równościowych. Reakcją na ten proces był szereg wystąpień osób, środowisk i całych grup społecznych zaniepokojonych wpływem akademickiej teorii na praktykę społeczną.

W efekcie w rozgorzała publicystyczna debata często o dość emocjonalnym charakterze. Mimo wielu głosów pojawiających się głównie w przestrzeni medialnej, wciąż powracają kluczowe pytania: czym w istocie jest koncepcja „gender”? Jaka perspektywa antropologiczna jest z nią związana? Na ile jest to koncepcja weryfikowalna metodami naukowymi? Na ile pojęcie „gender” służy opisowi rzeczywistości, a na ile jest to idea służąca kształtowaniu rzeczywistości? Domagają się one racjonalnych, opartych na naukowym fundamencie odpowiedzi.

Konferencja, w której uczestniczy szerokie grono badaczy reprezentujących różne dyscypliny (filologia, historia sztuki, filozofia, psychologia, pedagogika, genetyka, prawo i ekonomia), będzie skoncentrowana na rozważeniu problematyki „gender” w kategoriach dostarczanych przez współczesną naukę. Mimo akademickiego charakteru, w zamierzeniu organizatorów konferencja ma przyczynić się także do poprawy jakości publicznej debaty na temat koncepcji „gender” toczonej na łamach mediów.

Konferencja adresowana jest do zarówno do świata naukowego, jak i nauczycieli, wychowawców, rodziców i wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Skierowana jest także do osób odpowiedzialnych za organizację życia publicznego.

 

plakat_gender

NIE BÓJ SIĘ KSIĄŻKI NAUKOWEJ

Categories: UncategorizedAuthor:

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

Zaprasza na:
III wiosenny kiermasz

„NIE BÓJ SIĘ KSIĄŻKI NAUKOWEJ”

W kiermaszu wezmą udział:
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
Wydawnictwo Naukowe UAM,
Wydawnictwo Miejskie Posnania,
Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”,
Wydawnictwo Poznańskie.

Zapewniamy atrakcyjne ceny, obniżone nawet do 80%.

27 – 29 maja 2014.
od 10.00 od 16.00
Sala Posiedzeń PTPN
Ul.Mielżyńskiego 27/29
Poznań
Serdecznie zapraszamy.

Kiermasz plakat 2014

Zapraszamy na NOC MUZEÓW

Categories: UncategorizedAuthor:

Noc Muzeów 2014
Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
ul. Mielżyńskiego 27/29, Sala Posiedzeń PTPN
17 V, godz. 17.00 – 24.00
Wystawa „Zagubieni w ogrodach”

W Noc Muzeów 2014 Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zaprasza na wystawę pt. „Zagubieni w ogrodach”. W Sali Posiedzeń PTPN przy ulicy Mielżyńskiego 27/29 jak co roku, w godz. od 17.00 do 24.00, będzie można zobaczyć cenne druki od XV do XIX w., z pięknymi drzeworytowymi, miedziorytami i litografiami. Pokazane zostaną również rękopisy, ikonografia i ekslibrisy. W tym roku w efektowny sposób zaprezentowany będzie rozwój nauk przyrodniczych od średniowiecza do Karola Linneusza, który w XVIII w. sporządził systematykę roślin. Na wystawie znajdą się dawne zielniki (P. A. Mattiolego, R. Dodoensa, S. Falimirza, S. Syreńskiego, C. G. Nees von Esenbecka, a także niedrukowany, własnoręcznie sporządzony zielnik Elizy Orzeszkowej) oraz ilustracje przedstawiające narzędzia ogrodnicze, rośliny lecznicze i ozdobne, ogrodowe i dziko rosnące. Ponadto pojawią się grafiki dotyczące urządzania ogrodów i pałacowych założeń parkowych w minionych wiekach. Szczególne zainteresowanie wzbudzą zapewne druki o sztuce tworzenia bukietów, architekturze ogrodowej oraz strzyżeniu i formowaniu żywopłotów. Co godzinę zwiedzających oprowadzą po wystawie prelegenci. Na gości będą też czekali „Teatr u Przyjaciół” ze spektaklem „Alicja w lustrach” – wystawianym na malowniczym dziedzińcu PTPN – oraz florystka, która odkryje tajniki niełatwej sztuki tworzenia bukietów. W tę majową noc przez cały czas trwania wystawy rozbrzmiewać będzie nastrojowa muzyka…

Zapraszamy do Wirtualnej Galerii im. Mielżyńskich

Categories: WiadomościAuthor:

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej Wirtualnej Galerii im. Mielżyńskich. Znajdą tu Państwo dzieła sztuki ze zbiorów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Pod koniec lat siedemdziesiątych XIX w. tworzyły one najbogatsze muzeum publiczne na ziemiach polskich. Podczas II wojny światowej część zbiorów uległa rozproszeniu. Dzisiaj znaczna liczba obiektów pozostaje zdeponowana w poznańskich muzeach, tylko niektóre dzieła zdobią wnętrza siedziby PTPN.  Internetowy spacer po Wirtualnej Galerii to okazja obejrzenia obrazów, których na co dzień próżno byłoby szukać na wystawach muzealnych.

Wprowadzenie

Wejście do galerii

Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański, Monika A. Górska, Wirtualna Galeria im. Mielżyńskich. Historia, idea, prawo (Wydawnictwo PTPN, Poznań 2013)

Kolejny artykuł w „Wieściach Akademickich”

Categories: WiadomościAuthor:

Zapraszamy do przeczytania artykułu Joanny Pietrowicz „Najstarsze polskie dzieła przyrodnicze ze zbiorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” („Wieści Akademickie” 2013, nr 11-12, s. 48-49). Tekst (udostępniony w formacie pdf) stanowi zapowiedź majowej wystawy podczas „Nocy Muzeów 2014”.

Zdjęcie pochodzi z dzieła Szymona Syreniusza, Zielnik herbarzem z języka łacińskiego zowią. To iest opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow y mocy ziół wszelakich… Kraków 1613.

1795772_670061056384707_1994943359_n

Artykuł w „Wieściach Akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego”

Categories: WiadomościAuthor:
W „Wieściach Akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego”, na stronach 33-34, opublikowano tekst o PTPN.
Zapraszamy do lektury (format pdf) .
© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013