Archiwum

Author Archive for: sekretariat

Zaproszenie na konferencję

Categories: WiadomościAuthor:

Komisja Etnograficzna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego

zapraszają na konferencję

KULTUROTWÓRCZA ROLA ANARCHIZMU: POMIĘDZY KONTRKULTURĄ A AWANGARDĄ

Poznań, 16 listopada 2015 roku

Czytaj dalej →

Zaproszenie na spotkanie z cyklu „Wielkopolskie miasta i powiaty” – Gostyń

Categories: WiadomościAuthor:

image001

Zaproszenie na konferencję „Przestrzeń publiczna i państwo dobrobytu”

Categories: WiadomościAuthor:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Komisja Socjologiczna
ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29
60-725 Poznań

zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA I PAŃSTWO DOBROBYTU

Poznań, 05 XI 2015 r. Czytaj dalej →

Zaproszenie na uroczyste Walne Zebranie

Categories: WiadomościAuthor:

walne

Zaproszenie na spotkanie z cyklu „Wielkopolskie miasta i powiaty” – Pleszew

Categories: WiadomościAuthor:

Zaproszenie na XXXV Seminarium Mediewistyczne

Categories: WiadomościAuthor:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu oraz Instytut Historii Sztuki UAM zapraszają na obrady XXXV Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej

 

ODKRYWANIE ŚWIATA W ŚREDNIOWIECZU

które odbędzie się w dniach 11–12 grudnia br.

Czytaj dalej →

Zaproszenie na konferencję naukową

Categories: WiadomościAuthor:

Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM serdecznie zapraszają na konferencję  naukową

August Cieszkowski in memoriam

zorganizowaną z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego, współzałożyciela i pierwszego  Prezesa PTPN, wybitnego humanisty uformowanego przez wiek XIX i formującego wiek XIX.

Obrady toczyć się będą 18 grudnia br. w Sali Posiedzeń PTPN, ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29. Początek o  godz. 9.00. Czytaj dalej →

Zaproszenie na Walne Zebranie

Categories: WiadomościAuthor:

 

W roku poświęconym osobie i dokonaniom Augusta Cieszkowskiego, w dwusetną rocznicę  urodzin współzałożyciela i pierwszego Prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wybitnego Wielkopolanina, myśliciela, polityka, teoretyka i  praktyka „filozofii czynu”, mam zaszczyt zaprosić W.P. na uroczyste walne zebranie członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które odbędzie się 18 grudnia br. w siedzibie Towarzystwa, ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29 o godz. 17.oo.

 

Program walnego zebrania:

Wystąpienie Prezesa PTPN prof. dr. UAM Andrzeja Gulczyńskiego

Wykład prof. dr. hab. Jerzego Fiećki: Cieszkowski – Krasiński – Mickiewicz: relacje i wpływy

Mgr Joanna Pietrowicz: „Cieszkowiana” ze zbiorów Biblioteki PTPN

Wybory 2014

Categories: WiadomościAuthor:

W dniu 27 czerwca 2014 r. w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk odbyły się wybory władz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prezesem Towarzystwa został prawnik prof. UAM Andrzej Gulczyński. Na stanowisko Sekretarza Generalnego wybrano dr hab. Przemysława Matusika. Wydawnictwem będzie kierować dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska. W skład Prezydium Zarządu weszli przedstawiciele różnych dziedzin nauki, co ma przyczynić się do podjęcia w ramach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk interdyscyplinarnych badań naukowych. Nowe władze Towarzystwa będą dążyć do aktywizacji członków, zwiększenia udziału Towarzystwa w projektach naukowych realizowanych w Polsce oraz wspólnie z odpowiednikami z innych miast i regionów umocnienia roli towarzystw naukowych w  polskim sektorze nauki.

Konferencja: „Gender – projekt nowego człowieka”

Categories: WiadomościAuthor:

Czas: 9-10.06.2014

Miejsce: Sala posiedzeń PTPN ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań

Organizator: Wydział Historyczny UAM, Komisja Historii Sztuki PTPN

Celem interdyscyplinarnej konferencji „Gender – projekt nowego człowieka” jest dostarczenie uczestnikom przejrzystej i naukowej podstawy wiedzy o tym, czym jest koncepcja płci kulturowej, a także wieloaspektowa prezentacja obecności pojęcia „gender” w kulturze i praktyce pedagogicznej i wskazanie na związane z nią konsekwencje. W ostatnim czasie w Polsce pojęcie „gender” zelektryzowało opinię publiczną. Problematyka ta dotąd funkcjonując w sposób nie budzący większych emocji w ramach programów tzw. „gender studies” skrytych w murach placówek akademickich, w roku 2013 wkroczyła w sferę publiczną m.in. do przedszkoli jako część tzw. programów równościowych. Reakcją na ten proces był szereg wystąpień osób, środowisk i całych grup społecznych zaniepokojonych wpływem akademickiej teorii na praktykę społeczną.

Czytaj dalej →

© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013