“Polacy w Charkowie: historia osiągnięć w czasach bezpaństwowości Ojczyzny” prof. Lubow Żwanko – 28 listopada 2022 r.

Komisja Historyczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zaprasza na  otwarte posiedzenie naukowe, na którym referat pt.      “Polacy w Charkowie: historia osiągnięć w czasach bezpaństwowości Ojczyzny” wygłosi …