Informacja o składkach członkowskich

Biuro Zarządu PTPN przypomina o terminowym regulowaniu składek członkowskich. Obecna wysokość składki rocznej wynosi 50 zł.

Wpłaty można dokonać w kasie PTPN (ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań) lub na konto bankowe (w tytule przelewu należy umieścić informacje: Składka członkowska + imię i nazwisko członka, za którego uiszczana jest składka):

 SANTANDER BANK S. A.

18 1090 1359 0000 0000 3501 8499

Informacje o ewentualnych zaległościach można uzyskać w sekretariacie PTPN drogą mailową (sekretariat@ptpn.poznan.pl) lub telefonicznie (61 852 74 41).

4. międzynarodowa konferencja naukowa „DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA. Zrównoważone leśnictwo i lasy – szanse i ograniczenia wynikające ze zmian klimatu”

Trwa rejestracja na 4. międzynarodową konferencję naukową „DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA. Zrównoważone leśnictwo i lasy – szanse i ograniczenia wynikające ze zmian klimatu”, która …