Archiwum

Archive for category: Na główną

Życie codzienne w zaborze pruskim i w czasie Powstania Wielkopolskiego – sesja studencko-doktorancka

Categories: Na głównąAuthor:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza na sesję studencko-doktorancką „Życie codzienne w zaborze pruskim i  w czasie Powstania Wielkopolskiego”, organizowaną w ramach cyklu „Młodzi o Powstaniu”. Sesja odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w Sali Posiedzeń PTPN: rozpoczęcie o godz. 16.00, natomiast od godz. 15.00 rejestracja prelegentów. Dla słuchaczy wstęp wolny!

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Miasta Poznania w ramach projektu „Poznański sposób na niepodległość”.

młodzi o powstaniu życie codzienne 640 px

Zapraszamy na kolokwium doktoranckie w PTPN!

Categories: Na głównąAuthor:

Już w najbliższą środę, 25.04 o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń PTPN swoje badania zaprezentuje Pani mgr Dominika Stopczańska z Instytutu Muzykologii UAM. Tematem prelekcji będzie „Wykorzystanie instrumentów smyczkowych w utworach z kolekcji muzykaliów kościoła św. Anny na Piasku we Wrocławiu (1679-1685)”. Promotorem Pani mgr jest Pan prof. Ryszard Wieczorek. Gościem będzie Pan Patryk Frankowski z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu.

kolokwium Stopczańska 640 px

Indie i Indowie w literaturze polskiego romantyzmu

Categories: Na głównąAuthor:

Voyages... Guy Tachard, Mnich buddyjski

Komisja Filologiczna PTPN zaprasza na wykład dr Dagmary Nowakowskiej pt.  „Indie i Indowie w literaturze polskiego romantyzmu”.

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu na Małej Sali w dniu 19 kwietnia br. (czwartek) godzina  17.00.

Serdecznie zapraszamy!

WRZEŚNIANIE NA POLSKIM SEJMIE DZIELNICOWYM

Categories: Na głównąAuthor:

W ramach projektu Wrześnianie na Polskim Sejmie Dzielnicowym (1918): odkrywanie historii lokalnej, dofinansowanego przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, zbieramy informacje o wrzesińskich patriotach, delegatach na Polski Sejm Dzielnicowy. Polski Sejm Dzielnicowy odbywał się w Poznaniu w dniach 3-5 grudnia 1918 roku. Zgromadził on blisko 1400 delegatów z wszystkich dzielnic zaboru pruskiego. Był to ważny etap w dążeniu do niepodległości, gdyż Sejm wyłonił skład Naczelnej Rady Ludowej (organu dowodzącego później Powstaniem Wielkopolskim), zatwierdził polskie żądania niepodległościowe i uchwalił szereg ważnych ustaw, dotyczących m.in. spraw gospodarczych, społecznych, oświatowych, podatkowych. Z okazji setnej rocznicy tego wydarzenia Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk we współpracy z Wrzesińskim Towarzystwem Kulturalnym oraz Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni organizuje wystawę na temat delegatów z powiatu wrzesińskiego na Polski Sejm Dzielnicowy. Były to osoby zasłużone dla regionu, działające w polityce i pracy organicznej.

Liczymy również na Państwa pomoc: jeśli ktoś z Państwa posiada jakieś informacje o delegatach, zdjęcia czy pamiątki rodzinne, prosimy o przesłanie materiałów na adres: sekretariat@ptpn.poznan.pl lub: muzeum@wrzesnia.pl. Wykorzystane na wystawie materiały zostaną opatrzone stosowną informacją o osobach, które je udostępniły. Dla osób, które prześlą materiały przewidziane są także drobne upominki.

Wystawa prezentowana będzie we wrześniu w Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, natomiast w grudniu w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. W przypadku pytań, prosimy o kierowanie ich na adres e-mail: sekretariat@ptpn.poznan.pl lub telefonicznie: 618527441.

Czytaj dalej →

Cmentarz, park podwórko: dyskusja wokół książki Małgorzaty Fabiszak i Anny Weroniki Brzezińskiej

Categories: Na głównąAuthor:

W ramach Forum PTPN zapraszamy 17 kwietnia o godz. 18.00 na dyskusję wokół książki dr hab. prof. UAM Małgorzaty Fabiszak i dr hab. Anny Weroniki Brzezińskiej pt. „Cmentarz, park, podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci”.

Książka ta jest pokłosiem kilkuletnich badań, które Autorki realizowały w ramach projektu „Pamięć i tożsamość w krajobrazie miejskim. Studium przypadku na przykładzie Poznania”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Publikacja ta porusza bardzo ważny obecnie temat pamięci w przestrzeni miejskiej, za przedmiot analizy obierając cmentarze. Czy jednak zawsze są one miejscami pamięci? Jak piszą Autorki:
„Cmentarz, do którego trudno dojechać, bo zawalił się most do niego prowadzący. Park, przez który codziennie idzie się na skróty po zakupy, nie wiedząc, że kiedyś teren ten znajdował się za bramami miasta. Podwórko, odgrodzone od świata zamkniętą ażurową bramą, przez którą przechodnie mogą zobaczyć macewy. Cmentarze wojenne, na których spoczywają obok siebie dawni wrogowie. Wszystkie te przestrzenie – będące zarazem świadectwem pamięci, jak i niepamięci – stały się przedmiotem interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych przez Autorki. W ich efekcie powstała książka – rodzaj przewodnika po mieście, które przez wieki budowali wspólnie katolicy, protestanci i żydzi. O czym sami poznaniacy zdają się nie pamiętać…”

W dyskusji z Autorkami wezmą udział: prof. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, dr Łukasz Skoczylas oraz Błażej Wandtke.
Ponadto gośćmi wydarzenia będą przedstawicielki Stowarzyszenia Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy „Koimeterion”, Marta Machowska i Joanna Wałkowska, które opowiedzą o praktycznych działaniach na rzecz rewitalizacji zabytkowych nekropolii.

Forum PTPN Cmentarz park podwórko 640px

Stare druki Biblioteki PTPN – wykład, wystawa i koncert

Categories: Na głównąAuthor:

Plakat - wykład - Pokora(2)

W ramach projektu warsztatów „Dawna książka – sztuka i rzemiosło”, objętych wsparciem Miasta Poznania, serdecznie zapraszamy na wykład otwarty dra Piotra Pokory z Instytutu Historii UAM, zatytułowany Struktura proweniencyjna kolekcji starych druków ze zbiorów Biblioteki PTPN (wtorek, 24 kwietnia 2018 r., o godz. 18.00).  Prelekcji towarzyszyć będzie wystawa cennych starodruków z bogatej kolekcji Biblioteki, jak również koncert zespołu Discors Concordia, specjalizującego się w wykonawstwie historycznym muzyki renesansu i baroku.

Kolejna edycja warsztatów i kolejny wykład otwarty poświęcony badaniom nad starymi drukami już w czerwcu!
Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Miasta Poznania #poznanwspiera.

Zapraszamy na kwietniowe wykłady otwarte w PTPN

Categories: Na głównąAuthor:

Serdecznie zapraszamy do udziału w kwietniowych wykładach otwartych, organizowanych w ramach wieloletniego projektu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Poznański sposób na niepodległość”. Godzinne wykłady odbędą się w następujących terminach:

12 kwietnia 2018 r. (czwartek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. 18.00
prof. dr hab. Jerzy Adam Sierociuk (Instytut Filologii Polskiej UAM)
„Nie damy pogrześć mowy”. Zabory a język mieszkańców Poznańskiego

19 kwietnia 2018 r. (czwartek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. 18.00
prof. UAM dr hab. Rafał Dobek (Instytut Historii UAM)
Cegielski i inni. Rozwój polskich przedsiębiorstw w Poznańskiem

PTPN_kwiecien3

Obu wykładom towarzyszyć będą jednodniowe wystawy przygotowane przez pracowników Biblioteki PTPN, związane z tematami wykładów.

Wstęp na wykłady i wystawy jest wolny. Bieżące informacje o projekcie zamieszczane są także na naszym profilu facebookowym. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Miasta Poznania.

 

JAROCINIACY NA POLSKIM SEJMIE DZIELNICOWYM

Categories: Na głównąAuthor:

PLAKAT JAROCIN POPRAWIONY-650px

W ramach projektu „Przed Powstaniem: Jarociniacy na Polskim Sejmie Dzielnicowym i w pracy organicznej”, dofinansowanego przez Gminę Jarocin, zbieramy informacje o jarocińskich patriotach, delegatach na Polski Sejm Dzielnicowy.

Polski Sejm Dzielnicowy odbywał się w Poznaniu w dniach 3-5 grudnia 1918 roku. Zgromadził on blisko 1400 delegatów z wszystkich dzielnic zaboru pruskiego. Był to ważny etap w dążeniu do niepodległości, gdyż Sejm wyłonił skład Naczelnej Rady Ludowej (organu dowodzącego później Powstaniem Wielkopolskim), zatwierdził polskie żądania niepodległościowe i uchwalił szereg ważnych ustaw, dotyczących m.in. spraw gospodarczych, społecznych, oświatowych, podatkowych. Z okazji setnej rocznicy tego wydarzenia Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk we współpracy z Muzeum Regionalnym w Jarocinie organizuje wystawę na temat delegatów z powiatu jarocińskiego na Polski Sejm Dzielnicowy. Były to osoby zasłużone dla regionu, działające w polityce i pracy organicznej.

Liczymy również na Państwa pomoc: jeśli ktoś z Państwa posiada jakieś informacje o delegatach, zdjęcia czy pamiątki rodzinne, prosimy o przesłanie materiałów na adres: sekretariat@ptpn.poznan.pl lub: muzeum@muzeumjarocin.pl. Wykorzystane na wystawie materiały zostaną opatrzone stosowną informacją o osobach, które je udostępniły. Dla osób, które prześlą materiały przewidziane są także drobne upominki.

Na materiały czekamy do 7 maja 2018!

Wystawa prezentowana będzie w czerwcu w PTPN, natomiast w grudniu w Muzeum Regionalnym w Jarocinie.

Czytaj dalej →

Zapraszamy do udziału w sesjach studencko-doktoranckich „Młodzi o Powstaniu”.

Categories: Na głównąAuthor:

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w sesjach studencko-doktoranckich pod hasłem „Młodzi o Powstaniu”, organizowanych w 2018 roku przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w ramach wieloletniego projektu pt. „Poznański sposób na niepodległość”, realizowanego w latach 2017-2019, dofinansowanego przez Urząd Miasta Poznania.

W 2018 roku świętujemy setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości. Jest to więc doskonała okazja do dyskusji nad dziejami Poznania i Wielkopolski w kontekście walk o niepodległość.

Celem naszych spotkań jest przedstawienie badań młodych naukowców nad Powstaniem Wielkopolskim, jak również polską walką niepodległościową w XIX wieku i zaborem pruskim. Będzie to okazja nie tylko do skonfrontowania swoich wniosków z innymi badaczami, ale również popularyzacji wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego i dziejów Wielkopolski w XIX, i początkach XX wieku. Chcielibyśmy poruszyć kwestie takie jak m.in. życie codzienne i związane z tym mikrohistorie, wspomnienia Poznaniaków i Wielkopolan, biografie bardziej i mniej znanych postaci – działaczy społecznych i politycznych z okresu XIX i początku XX wieku, żołnierzy Powstania, kobiet zaangażowanych w walkę o niepodległość, czy nieznanych epizodów powstańczych. Pragniemy przypomnieć również historie wcześniejszych powstań wielkopolskich, które – pomimo, że nie skończyły się sukcesem, jakim było odzyskanie niepodległości – miały również duże znaczenie dla podtrzymywania tożsamości narodowej Wielkopolan.

Do udziału w sesjach zapraszamy studentów studiów zarówno licencjackich, jak i magisterskich oraz doktorantów z różnych dziedzin nauk historycznych, a także spoza nich, jeśli Państwa badania związane są z proponowaną przez nas tematyką. Zapraszamy również przedstawicieli wielkopolskich towarzystw historycznych i kulturalnych do wygłoszenia wykładów gościnnych na sesjach (czas wystąpienia ok. 30 minut). Wykłady stanowić będą wprowadzenie do każdej z sesji.

Czytaj dalej →

Uwaga na fałszywe wiadomości e-mail.

Categories: Na głównąAuthor:

W związku z odnotowanymi w ostatnim czasie próbami podszywania się pod PTPN, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wiadomości e-mail rzekomo pochodzące od Sekretariatu PTPN. Odnotowaliśmy przypadki, w których członkowie otrzymali wiadomości e-mail z informacją w jezyku angielskim bądź niemieckim. W wiadomości zawarta jest prośba o przejście do załączonego linku. Informujemy, że PTPN nie wysyła do swoich członków podobnych informacji, prosimy o natychmiastowe ich usunięcie. Prosimy o zwrócenie uwagi na wiadomości e-mail, które mogą sugerować, że nadawcą jest PTPN. W szczególności prosimy o NIE przekazywanie swoich danych i otwieranie załączników.

W przypadku wątpliwości, czy otrzymana wiadomość e-mail pochodzi od PTPN, prosimy o kontakt z Sekretariatem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk tel. 61 852 74 41

© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013