Archiwum

Archive for category: Na główną

Zmarł Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz

Categories: Na głównąAuthor:

Z głębokim żalem zawiadamiamy że dnia 19. Marca 2018 roku opuścił nas

Śp. Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz,

wieloletni, zasłużony członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dziekan i prodziekan Wydziału Ekonomii oraz wieloletni kierownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Dyrektor Instytutu Finansów Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor i współautor blisko 400 publikacji naukowych. Znany także z działalności społecznej zwłaszcza w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Profesor był wybitnym znawcą teorii ekonomii i polityki gospodarczej.

Wraz z jego odejściem poznańskie środowisko naukowe straciło nie tylko wybitnego ekonomistę, ale również wspaniałego człowieka.

Zarząd i członkowie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Forum PTPN: Tajemnica sekretarzyka, czyli z pamiętnika Poznanianki

Categories: Na głównąAuthor:

W ramach Forum PTPN zapraszamy na dyskusję wokół książki Donaty Dominik-Stawickiej pt. „Tajemnica sekretarzyka, czyli z pamiętnika Poznanianki”. Spotkanie odbędzie się 23 marca w piątek o godz. 17.oo w Sali Posiedzeń PTPN.  Towarzyszyć mu będzie wykład pani Agnieszki Murawskiej z Muzeum Narodowego w Poznaniu pt. „Franciszka Mielżyńska i bliski jej krąg kobiet aktywnych”.

Forum PTPN TAJEMNICA SEKRETARZYKA

 

KENIA OCZAMI LEŚNIKA

Categories: Na głównąAuthor:

Komisja Nauk Leśnych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk serdecznie zaprasza do udziału w posiedzeniu naukowym połączonym z wykładem otwartym pt.: „Kenia oczami leśnika”.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 26 marca 2018 roku o godzinie 17.00, w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29.

Serdecznie zapraszamy!

JAROCINIACY NA POLSKIM SEJMIE DZIELNICOWYM

Categories: Na głównąAuthor:

W ramach projektu „Przed Powstaniem: Jarociniacy na Polskim Sejmie Dzielnicowym i w pracy organicznej”, dofinansowanego przez Urząd Gminy Jarocin, zbieramy informacje o jarocińskich patriotach, delegatach na Polski Sejm Dzielnicowy.

Polski Sejm Dzielnicowy odbywał się w Poznaniu w dniach 3-5 grudnia 1918 roku. Zgromadził on blisko 1400 delegatów z wszystkich dzielnic zaboru pruskiego. Był to ważny etap w dążeniu do niepodległości, gdyż Sejm wyłonił skład Naczelnej Rady Ludowej (organu dowodzącego później Powstaniem Wielkopolskim), zatwierdził polskie żądania niepodległościowe i uchwalił szereg ważnych ustaw, dotyczących m.in. spraw gospodarczych, społecznych, oświatowych, podatkowych. Z okazji setnej rocznicy tego wydarzenia Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk we współpracy z Muzeum Regionalnym w Jarocinie organizuje wystawę na temat delegatów z powiatu jarocińskiego na Polski Sejm Dzielnicowy. Były to osoby zasłużone dla regionu, działające w polityce i pracy organicznej.

Liczymy również na Państwa pomoc: jeśli ktoś z Państwa posiada jakieś informacje o delegatach, zdjęcia czy pamiątki rodzinne, prosimy o przesłanie materiałów na adres: sekretariat@ptpn.poznan.pl lub: muzeum@muzeumjarocin.pl. Wykorzystane na wystawie materiały zostaną opatrzone stosowną informacją o osobach, które je udostępniły. Dla osób, które prześlą materiały przewidziane są także drobne upominki.

Wystawa prezentowana będzie w czerwcu w PTPN, natomiast w grudniu w Muzeum Regionalnym w Jarocinie.

Czytaj dalej →

„O pochodzeniu elit z czasów Mieszka i Chrobrego (na przykładzie badań cmentarzyka w Bodzi)”

Categories: Na głównąAuthor:

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Wydziału II Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 19 marca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. S. Mielżyńskiego 27/29.

W części naukowej wysłuchamy wykładu Pana prof. Andrzeja Buko z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie pt. „O pochodzeniu elit z czasów Mieszka i Chrobrego (na przykładzie badań cmentarzyka w Bodzi)”.
Następnie odbędzie się posiedzenie administracyjne poświęcone rozważeniu przyjęcia do Wydziału II nowych kandydatów: Pana prof. Marka Smolaka, Pana dra Szymona Paciorkowskiego i Pana dra Michała Ducha.

Informujemy, iż w części administracyjnej mogą wziąć udział tylko członkowie Kolegium Profesorskiego Wydziału II i inne uprawnione osoby funkcyjne.

Warsztaty „Dawna książka – sztuka i rzemiosło”

Categories: Na głównąAuthor:

Plakat 2-1

Czytaj dalej →

Serdecznie zapraszamy na marcowe wykłady otwarte w PTPN.

Categories: Na głównąAuthor:

Serdecznie zapraszamy do udziału w marcowych wykładach otwartych, organizowanych w ramach wieloletniego projektu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Poznański sposób na niepodległość”. Godzinne wykłady odbędą się w następujących terminach:

8 marca 2018 r. (czwartek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. 18.00
prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki (Zakład Historii Gospodarczej – Instytut Historii UAM)
Ubogi zaścianek Rzeszy Niemieckiej? Sytuacja gospodarcza ziem zaboru pruskiego (1871-1914)

22 marca 2018 r. (czwartek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. 18.00

dr hab. Anna Weronika Brzezińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM)
„Niepodległy” dzień codzienny mieszkańców wsi wielkopolskiej

PTPN_marzec5-1

Obu wykładom towarzyszyć będą jednodniowe wystawy przygotowane przez pracowników Biblioteki PTPN, związane z tematami wykładów.

Wstęp na wykłady i wystawy jest wolny. Bieżące informacje o projekcie zamieszczane są także na naszym profilu facebookowym. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Miasta Poznania.

Zapraszamy do udziału w sesjach studencko-doktoranckich „Młodzi o Powstaniu”.

Categories: Na głównąAuthor:

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w sesjach studencko-doktoranckich pod hasłem „Młodzi o Powstaniu”, organizowanych w 2018 roku przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w ramach wieloletniego projektu pt. „Poznański sposób na niepodległość”, realizowanego w latach 2017-2019, dofinansowanego przez Urząd Miasta Poznania.

W 2018 roku świętujemy setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości. Jest to więc doskonała okazja do dyskusji nad dziejami Poznania i Wielkopolski w kontekście walk o niepodległość.

Celem naszych spotkań jest przedstawienie badań młodych naukowców nad Powstaniem Wielkopolskim, jak również polską walką niepodległościową w XIX wieku i zaborem pruskim. Będzie to okazja nie tylko do skonfrontowania swoich wniosków z innymi badaczami, ale również popularyzacji wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego i dziejów Wielkopolski w XIX, i początkach XX wieku. Chcielibyśmy poruszyć kwestie takie jak m.in. życie codzienne i związane z tym mikrohistorie, wspomnienia Poznaniaków i Wielkopolan, biografie bardziej i mniej znanych postaci – działaczy społecznych i politycznych z okresu XIX i początku XX wieku, żołnierzy Powstania, kobiet zaangażowanych w walkę o niepodległość, czy nieznanych epizodów powstańczych. Pragniemy przypomnieć również historie wcześniejszych powstań wielkopolskich, które – pomimo, że nie skończyły się sukcesem, jakim było odzyskanie niepodległości – miały również duże znaczenie dla podtrzymywania tożsamości narodowej Wielkopolan.

Do udziału w sesjach zapraszamy studentów studiów zarówno licencjackich, jak i magisterskich oraz doktorantów z różnych dziedzin nauk historycznych, a także spoza nich, jeśli Państwa badania związane są z proponowaną przez nas tematyką. Zapraszamy również przedstawicieli wielkopolskich towarzystw historycznych i kulturalnych do wygłoszenia wykładów gościnnych na sesjach (czas wystąpienia ok. 30 minut). Wykłady stanowić będą wprowadzenie do każdej z sesji.

Czytaj dalej →

Uwaga na fałszywe wiadomości e-mail.

Categories: Na głównąAuthor:

W związku z odnotowanymi w ostatnim czasie próbami podszywania się pod PTPN, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wiadomości e-mail rzekomo pochodzące od Sekretariatu PTPN. Odnotowaliśmy przypadki, w których członkowie otrzymali wiadomości e-mail z informacją w jezyku angielskim bądź niemieckim. W wiadomości zawarta jest prośba o przejście do załączonego linku. Informujemy, że PTPN nie wysyła do swoich członków podobnych informacji, prosimy o natychmiastowe ich usunięcie. Prosimy o zwrócenie uwagi na wiadomości e-mail, które mogą sugerować, że nadawcą jest PTPN. W szczególności prosimy o NIE przekazywanie swoich danych i otwieranie załączników.

W przypadku wątpliwości, czy otrzymana wiadomość e-mail pochodzi od PTPN, prosimy o kontakt z Sekretariatem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk tel. 61 852 74 41

© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013