Archiwum

Archive for category: Wiadomości

Życie codzienne w zaborze pruskim i w czasie Powstania Wielkopolskiego – sesja studencko-doktorancka

Categories: WiadomościAuthor:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza na sesję studencko-doktorancką „Życie codzienne w zaborze pruskim i  w czasie Powstania Wielkopolskiego”, organizowaną w ramach cyklu „Młodzi o Powstaniu”. Sesja odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w Sali Posiedzeń PTPN: rozpoczęcie o godz. 16.00, natomiast od godz. 15.00 rejestracja prelegentów. Dla słuchaczy wstęp wolny!

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Miasta Poznania w ramach projektu „Poznański sposób na niepodległość”.

młodzi o powstaniu życie codzienne 640 px

Zapraszamy na kolokwium doktoranckie w PTPN!

Categories: WiadomościAuthor:

Już w najbliższą środę, 25.04 o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń PTPN swoje badania zaprezentuje Pani mgr Dominika Stopczańska z Instytutu Muzykologii UAM. Tematem prelekcji będzie „Wykorzystanie instrumentów smyczkowych w utworach z kolekcji muzykaliów kościoła św. Anny na Piasku we Wrocławiu (1679-1685)”. Promotorem Pani mgr jest Pan prof. Ryszard Wieczorek. Gościem będzie Pan Patryk Frankowski z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu.

kolokwium Stopczańska 640 px

Indie i Indowie w literaturze polskiego romantyzmu

Categories: WiadomościAuthor:

Voyages... Guy Tachard, Mnich buddyjski

Komisja Filologiczna PTPN zaprasza na wykład dr Dagmary Nowakowskiej pt.  „Indie i Indowie w literaturze polskiego romantyzmu”.

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu na Małej Sali w dniu 19 kwietnia br. (czwartek) godzina  17.00.

Serdecznie zapraszamy!

Cmentarz, park podwórko: dyskusja wokół książki Małgorzaty Fabiszak i Anny Weroniki Brzezińskiej

Categories: WiadomościAuthor:

W ramach Forum PTPN zapraszamy 17 kwietnia o godz. 18.00 na dyskusję wokół książki dr hab. prof. UAM Małgorzaty Fabiszak i dr hab. Anny Weroniki Brzezińskiej pt. „Cmentarz, park, podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci”.

Książka ta jest pokłosiem kilkuletnich badań, które Autorki realizowały w ramach projektu „Pamięć i tożsamość w krajobrazie miejskim. Studium przypadku na przykładzie Poznania”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Publikacja ta porusza bardzo ważny obecnie temat pamięci w przestrzeni miejskiej, za przedmiot analizy obierając cmentarze. Czy jednak zawsze są one miejscami pamięci? Jak piszą Autorki:
„Cmentarz, do którego trudno dojechać, bo zawalił się most do niego prowadzący. Park, przez który codziennie idzie się na skróty po zakupy, nie wiedząc, że kiedyś teren ten znajdował się za bramami miasta. Podwórko, odgrodzone od świata zamkniętą ażurową bramą, przez którą przechodnie mogą zobaczyć macewy. Cmentarze wojenne, na których spoczywają obok siebie dawni wrogowie. Wszystkie te przestrzenie – będące zarazem świadectwem pamięci, jak i niepamięci – stały się przedmiotem interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych przez Autorki. W ich efekcie powstała książka – rodzaj przewodnika po mieście, które przez wieki budowali wspólnie katolicy, protestanci i żydzi. O czym sami poznaniacy zdają się nie pamiętać…”

W dyskusji z Autorkami wezmą udział: prof. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, dr Łukasz Skoczylas oraz Błażej Wandtke.
Ponadto gośćmi wydarzenia będą przedstawicielki Stowarzyszenia Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy „Koimeterion”, Marta Machowska i Joanna Wałkowska, które opowiedzą o praktycznych działaniach na rzecz rewitalizacji zabytkowych nekropolii.

Forum PTPN Cmentarz park podwórko 640px

Stare druki Biblioteki PTPN – wykład, wystawa i koncert

Categories: WiadomościAuthor:

Plakat - wykład - Pokora(2)

W ramach projektu warsztatów „Dawna książka – sztuka i rzemiosło”, objętych wsparciem Miasta Poznania, serdecznie zapraszamy na wykład otwarty dra Piotra Pokory z Instytutu Historii UAM, zatytułowany Struktura proweniencyjna kolekcji starych druków ze zbiorów Biblioteki PTPN (wtorek, 24 kwietnia 2018 r., o godz. 18.00).  Prelekcji towarzyszyć będzie wystawa cennych starodruków z bogatej kolekcji Biblioteki, jak również koncert zespołu Discors Concordia, specjalizującego się w wykonawstwie historycznym muzyki renesansu i baroku.

Kolejna edycja warsztatów i kolejny wykład otwarty poświęcony badaniom nad starymi drukami już w czerwcu!
Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Miasta Poznania #poznanwspiera.

Zapraszamy na kwietniowe wykłady otwarte w PTPN

Categories: WiadomościAuthor:

Serdecznie zapraszamy do udziału w kwietniowych wykładach otwartych, organizowanych w ramach wieloletniego projektu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Poznański sposób na niepodległość”. Godzinne wykłady odbędą się w następujących terminach:

12 kwietnia 2018 r. (czwartek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. 18.00
prof. dr hab. Jerzy Adam Sierociuk (Instytut Filologii Polskiej UAM)
„Nie damy pogrześć mowy”. Zabory a język mieszkańców Poznańskiego

19 kwietnia 2018 r. (czwartek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. 18.00
prof. UAM dr hab. Rafał Dobek (Instytut Historii UAM)
Cegielski i inni. Rozwój polskich przedsiębiorstw w Poznańskiem

PTPN_kwiecien3

Obu wykładom towarzyszyć będą jednodniowe wystawy przygotowane przez pracowników Biblioteki PTPN, związane z tematami wykładów.

Wstęp na wykłady i wystawy jest wolny. Bieżące informacje o projekcie zamieszczane są także na naszym profilu facebookowym. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Miasta Poznania.

 

Zmarł Prof. dr hab. Tadeusz Witczak

Categories: WiadomościAuthor:

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29 marca 2018 roku opuścił nas

Śp. Prof. dr hab. Tadeusz Witczak,

wieloletni, zasłużony członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wybitny badacz literatury staropolskiej i dawnego teatru, bibliograf, autorytet w zakresie poprawnej polszczyzny dla kilku pokoleń polonistów, wieloletni kierownik Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświecenia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, członek Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis”.

Wraz z jego odejściem poznańskie środowisko naukowe straciło nie tylko wybitnego literaturoznawcę, lecz również wspaniałego człowieka.

Zarząd i członkowie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 kwietnia o godz. 14.30 na Cmentarzu Junikowo.

 

Zmarł Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz

Categories: WiadomościAuthor:

Z głębokim żalem zawiadamiamy że dnia 19. Marca 2018 roku opuścił nas

Śp. Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz,

wieloletni, zasłużony członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dziekan i prodziekan Wydziału Ekonomii oraz wieloletni kierownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Dyrektor Instytutu Finansów Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor i współautor blisko 400 publikacji naukowych. Znany także z działalności społecznej zwłaszcza w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Profesor był wybitnym znawcą teorii ekonomii i polityki gospodarczej.

Wraz z jego odejściem poznańskie środowisko naukowe straciło nie tylko wybitnego ekonomistę, ale również wspaniałego człowieka.

Zarząd i członkowie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Forum PTPN: Tajemnica sekretarzyka, czyli z pamiętnika Poznanianki

Categories: WiadomościAuthor:

W ramach Forum PTPN zapraszamy na dyskusję wokół książki Donaty Dominik-Stawickiej pt. „Tajemnica sekretarzyka, czyli z pamiętnika Poznanianki”. Spotkanie odbędzie się 23 marca w piątek o godz. 17.oo w Sali Posiedzeń PTPN.  Towarzyszyć mu będzie wykład pani Agnieszki Murawskiej z Muzeum Narodowego w Poznaniu pt. „Franciszka Mielżyńska i bliski jej krąg kobiet aktywnych”.

Forum PTPN TAJEMNICA SEKRETARZYKA

 

KENIA OCZAMI LEŚNIKA

Categories: WiadomościAuthor:

Komisja Nauk Leśnych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk serdecznie zaprasza do udziału w posiedzeniu naukowym połączonym z wykładem otwartym pt.: „Kenia oczami leśnika”.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 26 marca 2018 roku o godzinie 17.00, w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29.

W ramach posiedzenia wygłoszone zostaną następujące referaty:

1.   Andrzej Węgiel – Arabuko Sokoke Forest – Użytkowanie lasu bez pozyskania drewna.

2.  Marcin Dyderski – Kenia okiem młodego dendroekologa.

3.  Witold Grzywiński – Fauna Parku Narodowego Masai Mara.

4.  Jakub Glura – Formacje roślinne: sawanna i równikowy las mieszany.

Serdecznie zapraszamy!

© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013