Konferencja W przededniu Powstania – od Polskiego Sejmu Dzielnicowego do przyjazdu Paderewskiego i koncert

Zapraszamy do udziału w konferencji W przededniu Powstania – od Polskiego Sejmu Dzielnicowego do przyjazdu Paderewskiego, odbywającej się 27 listopada na Sali Posiedzeń PTPN. 10.00 – …