KENIA OCZAMI LEŚNIKA

Komisja Nauk Leśnych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk serdecznie zaprasza do udziału w posiedzeniu naukowym połączonym z wykładem otwartym pt.: „Kenia oczami leśnika”. Spotkanie odbędzie się …

W dniu 13 lutego 2018 r. zmarł w wieku 89 lat prof. dr hab. Marian Surma, profesor zwyczajny Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w …