W dniu 13 lutego 2018 r. zmarł w wieku 89 lat prof. dr hab. Marian Surma, profesor zwyczajny Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w …