Spotkanie opłatkowe PTPN

Serdecznie zapraszamy członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na coroczne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w poniedziałek, 19 grudnia 2016 r. o godz. 19.00 tradycyjnie w …

Filatelistyczne wydarzenie

Jednym z akcentów uroczystości związanych z 210. rocznicą wjazdu gen. J. H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania jest emisja okolicznościowych walorów pocztowych, zainicjowana przez …

Jak Dąbrowski do Poznania…

Przypadającą w bieżącym roku 210. rocznicę przybycia do Poznania gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk postanowiło uczcić w szczególny sposób. We …

Informacja o dofinansowaniu konferencji

Pragniemy poinformować, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o dofinansowaniu naszych dwóch konferencji w ramach działalności upowszechniającej naukę – decyzja nr 910/P-DUN/2016 z …

Zaproszenie na Walne Zebranie PTPN

Mam zaszczyt zaprosić na WALNE ZEBRANIE Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które odbędzie się w Sali Posiedzeń przy ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29 w poniedziałek, 27 czerwca …