Jak Dąbrowski do Poznania…

Przypadającą w bieżącym roku 210. rocznicę przybycia do Poznania gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk postanowiło uczcić w szczególny sposób. We …

Informacja o dofinansowaniu konferencji

Pragniemy poinformować, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o dofinansowaniu naszych dwóch konferencji w ramach działalności upowszechniającej naukę – decyzja nr 910/P-DUN/2016 z …

Zaproszenie na Walne Zebranie PTPN

Mam zaszczyt zaprosić na WALNE ZEBRANIE Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które odbędzie się w Sali Posiedzeń przy ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29 w poniedziałek, 27 czerwca …

Nowe kolekcje cyfrowe

Szanowni Państwo, informujemy, że w roku 2015 Biblioteka PTPN otrzymała dotację w wysokości 87 tys. zł, która umożliwiła realizację projektu „Digitalizacja obiektów z historycznych kolekcji …

Zaproszenie na Dzień Darwina

Dzień Darwina w Poznaniu (13 II 2016) Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE), we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk (PTPN) serdecznie zapraszają …