Archiwum

Archive for category: Uncategorized

Zaproszenie na Dzień Darwina

Categories: UncategorizedAuthor:

Dzień Darwina w Poznaniu (13 II 2016)

Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE), we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk (PTPN) serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w po raz pierwszy organizowanych w Poznaniu obchodach Dnia Darwina.

darwin

Dzień Darwina to święto dla uczczenia rocznicy urodzin angielskiego przyrodnika, twórcy teorii ewolucji – Karola Darwina (ur. 12 lutego 1809 r.). Jego organizatorzy starają się popularyzować nauki ścisłe i przyrodnicze w powiązaniu z naukami humanistycznymi i sztuką, promując interdyscyplinarne podejście.
Podczas poznańskich obchodów chcielibyśmy zwrócić uwagę na niektóre elementy koncepcji darwinowskiej w kontekście ewolucji człowieka i przyjrzeć się mniej dostrzeganym, ale dzisiaj niezwykle istotnym aspektom oddziaływania myśli darwinowskiej w naukach społecznych. W trakcie spotkania przypomniane zostaną też ważne, a zapomniane szczegóły dotyczące wczesnego odbioru darwinizmu w Polsce, związane, poprzez Karola Libelta, z dziejami PTPN.
Elementem obchodów będzie: (1) ekspozycja druków ze zbiorów Biblioteki PTPN, ukazujących dyskusje wokół koncepcji Darwina w Poznaniu u schyłku XIX wieku,   (2) wystawa odlewów czaszek przodków człowieka z kolekcji Instytutu Antropologii UAM i prywatnych zbiorów jednego z prelegentów (KAK) oraz (3) wernisaż poznańskiej artystki Diany Lelonek, wykorzystującej w swoich pracach wątki ewolucyjne.
Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje poznański „Czas Kultury”, który w 2009 r., w 200. rocznicę urodzin Karola Darwina i – jednocześnie – 150. rocznicę publikacji  O powstawaniu gatunków (1859), wydał specjalny numer czasopisma (no. 152).

Program obchodów:
13.00 Otwarcie (dr hab. J. Wiewiorowski)
13.10–13.30 mgr Jakub Linetty, Karol Libelt i recepcja myśli darwinowskiej w Poznaniu XIX wieku
13.40–14.10 prof. UAM, dr hab. Katarzyna A. Kaszycka, O pochodzeniu człowieka. Jak należy rozumieć stwierdzenie, że „człowiek pochodzi od małpy”
14.10–14.40 Przerwa kawowa; ekspozycja, wystawa, wernisaż
14.40–15.10 dr hab. Krzysztof Kościński, Postrzeganie atrakcyjności fizycznej jako przystosowanie ewolucyjne
15.20–15.50 dr hab. Piotr Przybysz, O pochodzeniu zmysłu estetycznego. Co współczesne neuroestetyczne koncepcje sztuki zawdzięczają Darwinowi?
16.00–16.30 dr hab. Justyn Piskorski, Przyczyny wewnątrzrodzinnych zabójstw dzieci w świetle psychologii ewolucyjnej

W Poznaniu obchody Dnia Darwina odbędą się w siedzibie PTPN.

Zaproszenie na Uroczyste Walne Zebranie

Categories: UncategorizedAuthor:

W roku wielu jubileuszy, w tym setnej rocznicy urodzin prof. Gerarda Labudy,
wybitnego mediewisty, wieloletniego sekretarza generalnego, wiceprezesa
i prezesa PTPN, mam zaszczyt zaprosić na

UROCZYSTE WALNE ZEBRANIE

członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
które odbędzie się 12 lutego 2016 r. w siedzibie Towarzystwa,
ul. Mielżyńskiego 27/29 o godz. 17.00

Andrzej Gulczyński
Prezes

Program Uroczystego Walnego Zebrania członków PTPN

1. Kilka słów na powitanie i na początek Roku Gerarda Labudy – prezes PTPN prof. Andrzej Gulczyński
2. Wykład: Chrzest Mieszka – prof. Tomasz Jurek
3. Koncert uświetniający Uroczyste Walne Zgromadzenie

Feliks Nowowiejski

 •   Roże dla Safo op. 51 nr 1: Glukupikros, Faon, Śmierć Safo, Epitafium
 •   Odejdź, Jasiu op. 47 nr 6
 •   Kazała mi mama op. 27 nr 4

Magdalena Kozakiewicz – sopran
Marzena Frankowska – sopran
prof. Izabela Górska-Krasiel – fortepian

4. Towarzyskie spotkanie przy kawie

Zaproszenie na konferencję

Categories: UncategorizedAuthor:

loga

Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Zapraszają do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat:

MIT NARODOWY W LITERATURZE I KULTURZE POLSKIEJ
ORAZ KRAJÓW OŚCIENNYCH

Siedlce, 02-03 czerwca 2016 roku

W ramach problematyki mitu narodowego w różnych literacko-historycznych
epokach i ich kulturowych paradygmatach, proponowane są następujące bloki tematyczne:
1) Geneza i rozwój mitu narodowego w literaturze i kulturze;
2) Percepcja mitu – zbiorowe emocje;
3) Dziedzictwo kulturowe mitu narodowego;
4) Symbol jako kod mitu narodowego;
5) Mit narodowy jako „ślepa miłość patriotyczna”;
6) Soteriologiczne i eschatologiczne znaczenie mitu;
7) „Instrukcja obsługi” mitu – „gra” mitem;
8) Językowy obraz mitu narodowego;
9) Fantastyczne projekcje mitu narodowego;
10) Wykorzystanie mitu narodowego w nauczaniu języków obcych.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. hab. Martin Golema (Bańska Bystrzyca, Słowacja)
Dr hab. Danuta Szymonik, prof. UPH (Siedlce, Polska)
Dr hab. Roman Mnich, prof. UPH (Siedlce, Polska)
Dr Piotr Paweł Repczyński (Poznań, Polska)
Dr Aldona Borkowska (Siedlce, Polska)
Dr Ewa Kozak (Siedlce, Polska)
Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak (Siedlce, Polska)

Zgłoszenie uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat:

MIT NARODOWY W LITERATURZE I KULTURZE POLSKIEJ
ORAZ KRAJÓW OŚCIENNYCH
Siedlce, 02-03 czerwca 2016 roku
Wersal Siedlecki, 08-110 Siedlce, ul. Łukowska 74

Imię i nazwisko:
Tytuł/stopień naukowy:
Miejsce pracy (afiliacja):
Tytuł referatu:
Telefon komórkowy:
Adres e-mail:
Adres do korespondencji:
Abstrakt (do 1000 znaków):

Wpisowe (wyżywienie i publikacja): 350 zł. (85 euro – dla osób spoza Polski)

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium prosimy przesyłać do 15 kwietnia 2016 r na adres:
ewakozak.inibi@gmail.com lub adriana.pogoda@uph.edu.pl

Z wyrazami szacunku
Dr Ewa Kozak
Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak

Zaproszenie na XXXVI Seminarium Mediewistyczne

Categories: UncategorizedAuthor:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu,
Instytut Historii Sztuki UAM

zapraszają na obrady

XXXVI Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej
w czwartek-piątek 10-11 grudnia 2015

NATIONUM PROPRIETATES
ODRĘBNOŚĆ I WSPÓLNOTA NARODÓW W KULTURZE ŚREDNIOWIECZA

CZWARTEK 10 XII 2015 | 9.00 – 19.00
Obrady w Muzeum Archidiecezjalnym ul. Lubrańskiego 1 (Ostrów Tumski)
Przerwa obiadowa: 13.45–15.00

 • Jacek Wiesiołowski (Poznań): Wprowadzenie
 • Jerzy Pysiak (Warszawa): «Gaude felix Francia!» Uwagi o świadomości i identyfikacji narodowej we Francji i w Europie łacińskiej w pełnym średniowieczu
 • Jarosław Jarzewicz (Poznań): Sztuka narodowa w średniowieczu
 • Dorota Żółkiewska (Warszawa): Postać Anglika w średniowiecznej francuskiej literaturze komicznej
 • Dorota Szeliga (Warszawa): «Ce païs si loingtain» – dwa przykłady francuskich relacji z szesnastowiecznej Polski
 • Anna Loba (Poznań): Christine de Pizan – Włoszka czy Francuzka?
 • Anna Kricka (Szczecin): Jedność kulturowa Europy w powieściach francuskich z XIII wieku
 • Joanna Dimke-Kamola (Poznań): Stereotypy narodowe w Italii u progu epoki nowożytnej
 • Maja Gąssowska (Warszawa): Obraz «obcych» podczas krucjat bałtyckich w kronice Henryka zwanego Łotyszem (1 ćwierć XIII w.)
 • Agnieszka Wajroch (Poznań): «Dux Slavorum et Cassubie». Złoty wiek XIII a sprawa kaszubska Gotthard Kemmether (Frankfurt): «Dioecesis Lubucensis» – Diecezja Lubuska między Polską a Niemcami (XII-XVI w.). Historia, sztuka, liturgia
 • Tomasz Kowalski (Toruń): Regionalny i narodowy charakter ośrodków kultu maryjnego w Koronie, Prusach i na Śląsku. Przeobrażenia topografii kultu u schyłku średniowiecza
 • Patrycja Łobodzińska (Poznań): Lingua vulgaris a łacina w artystycznych fundacjach patrycjatu wrocławskiego w późnym średniowieczu
 • Ksenia Frąszczak (Poznań): Kategorie narodowe w badaniach nad retabulum św. Jakuba z Lewoczy
 • Patrycja Waśkowiak (Poznań): Kategorie narodowe – kontekst działań konserwatorskich w Polsce po II wojnie światowej
 • Marek Ober (Szczecin): O wyczuciu pionu u Anglików
 • Filip Merski (Poznań): Babenberski gotyk specjalny. Odmiana regionalna czy odrębny styl?
 • Jakub Adamski (Warszawa): Czy istniała «śląska szkoła architektoniczna XIV wieku»?
 • Piotr Pajor (Kraków): Czy istniał «styl kazimierzowski»? O niektórych rozwiązaniach formalnych w małopolskiej architekturze XIV wieku
 • Joanna Utzig (Kraków): Przeszklenia witrażowe w kościołach i klasztorach cysterskich do końca XIII wieku –regionalizmy silniejsze niż powiązania filiacyjne?
 • Marzena Łuczak (Warszawa): Kościół św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach jako wyraz propaństwowej i promonastycznej ideologii biskupa Andrzeja Łaskarza
 • Witold Miedziak (Poznań): Nekropolia magnacka po (wielko)polsku – przypadek kościoła w Czarnkowie

PIĄTEK 11 XII 2015 | 7.00 – 21.00
Objazd zabytkoznawczy:

 • Szamotuły – kolegiata i zamek,
 • Ostroróg – fara, Wronki – fara i kościół podominikański,
 • obiad,
 •  Czarnków – kolegiata

Kolacja ok. 20.00:

Zaproszenie na nadzwyczajne walne zgromadzenie

Categories: UncategorizedAuthor:

Serdecznie zapraszam
na nadzwyczajne walne zgromadzenie
członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,

które odbędzie się 24 listopada 2015 r.
w siedzibie Towarzystwa przy ul. Mielżyńskiego 27/29 o godz. 17.00.

Podczas zebrania uroczyście wręczone zostaną dyplomy
honorowego członka dwóm  wieloletnim
i zasłużonym członkom i prezesom Towarzystwa,
Prof. dr. hab. Leonowi Kozackiemu
i Prof. dr. hab. Jackowi Wiesiołowskiemu.

Laudacje wygłoszą
prof. dr hab. Tomasz Jurek i prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

a uroczystość uświetni występ Jacka Kowalskiego.

Andrzej Gulczyński
prezes

Zaproszenie na konferencję

Categories: UncategorizedAuthor:

Komisja Etnograficzna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego

zapraszają na konferencję

KULTUROTWÓRCZA ROLA ANARCHIZMU: POMIĘDZY KONTRKULTURĄ A AWANGARDĄ

Poznań, 16 listopada 2015 roku

PROGRAM

10.00 Otwarcie konferencji

Sesja 1
10.15 – 12.00

 • Mateusz Laszczkowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), Wolna Republika Valsusa”: społeczność lokalna i anarchiczne formy organizacji w alpejskiej dolinie.
 • Gor Ordyan, Formowanie grup anarchistycznych i ich działanie w ruchach społecznych Armenii
 • Inga B. Kuźma (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ), Łódzka odsłona projektu Domni – Bezdomni w przestrzeni publicznej
 • Adam Pomieciński (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), Wyobraźnia anarchistyczna w antropologii kulturowej i społecznej

Przerwa

Sesja 2
12.30 – 15.00

 • Grzegorz Piotrowski (School of Social Sciences Södertörn University), Znaczenie anarchizmu i anarchistów w powstaniu niezależnych scen muzycznych i politycznych
 • Ana Martinez, Marcin Kozłowski, Między historią a współczesnością; Anarchizm a murale w Meksyku
 • Krzysztof Kołacki, Jean Vigo – projekt kina anarchistycznego.
 • Maciej Hojak (Bractwo Trojka), Art. Ziny jako przykład anarchistycznej samoorganizacji
 • Waldemar Kopczyński (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej US), Pomysł na tekst o anarchizmie według szwedzkiego pisarza Henninga Mankella w utworze „Mężczyzna, który się uśmiechał”
 • Sylwia Chutnik (Instytut Kultury Polskiej UW), Emma Goldman i anarchofeminstki w Polsce, czyli taniec przybliża do rewolucji
 • Grzegorz Pełczyński (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej US), Lew Tołstoj jako myśliciel religijny

Dyskusja i podsumowanie konferencji

Miejsce obrad: ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29, Sala Posiedzeń (w podwórzu po lewej).

Zaproszenie na spotkanie z cyklu „Wielkopolskie miasta i powiaty” – Gostyń

Categories: UncategorizedAuthor:

image001

Zaproszenie na konferencję „Przestrzeń publiczna i państwo dobrobytu”

Categories: UncategorizedAuthor:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Komisja Socjologiczna
ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29
60-725 Poznań

zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA I PAŃSTWO DOBROBYTU

Poznań, 05 XI 2015 r.

 

P R O G R A M :

9:45 – 10:00
Otwarcie konferencji

10:00 – 11:45
dr Marek Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Ruchy miejskie a środkowoeuropejskie Welfare State. Przegląd ideologii i doktryny
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz (Akademia Sztuki w Szczecinie)
Street-art, graffiti, wandalizm – w kontekście estetyki środowiskowej Arnolda Berleanta
dr Sławomir Czapnik (Uniwersytet Opolski)
Kryzys państwa opiekuńczego w płynnej nowoczesności
dr Janusz Jartyś (Uniwersytet Szczeciński)
Działalność ruchu LGBT w Polsce jako forma mobilizacji w sferze społecznej

 

11:45 – 12:00
Przerwa kawowa

12:00 – 13:45
dr Przemysław Pluciński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
„Prawo do miasta” a sprawiedliwość społeczna – przegląd problematyki
dr Agnieszka Jeran (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Przepływy albo dla kogo Jezioro Malta?
mgr Katarzyna Czarnota (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Substandardy mieszkaniowe a nierówności społeczne
mgr Radosław Adamski (Uniwersytet Szczeciński)
Przestrzeń publiczna suburbii

13:45 – 14:45
Przerwa obiadowa

14:45 – 16:30
dr Jakub Isański (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Migracje zarobkowe? Pozaekonomiczne determinanty współczesnych migracji Polaków
dr Bartosz Mika (Uniwersytet Gdański)
Odwaga cywilna – granice pojęcia w perspektywie sprawiedliwości ekonomicznej
mgr Jakub Florczyk (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)
Transnarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego jako emancypacja modelu państwa dobrobytu
mgr Małgorzata Michałowska (Akademia Sztuki w Szczecinie)
Sztuka w przestrzeni publicznej

16:30 – 16:45
Przerwa kawowa

16:45 – 17:30
mgr Adam Czarnecki (Akademia Pomorska w Słupsku)
Obraz wydarzeń z grudnia 1970 roku na Wybrzeżu w świetle prasy gdańskiej
mgr Arkadiusz Gryko (Akademia Pomorska w Słupsku)
Postawy społeczeństwa polskiego wobec referendum społecznego w 1987 roku jako przykład mobilizacji społecznej

17:30
Zakończenie konferencji

Zaproszenie na uroczyste Walne Zebranie

Categories: UncategorizedAuthor:

walne

Zaproszenie na spotkanie z cyklu „Wielkopolskie miasta i powiaty” – Pleszew

Categories: UncategorizedAuthor:

© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013