Projekt badawczy pt. “Differentiae: ponowne odkrycie wczesnonowożytnej metody prawnoporównawczej wobec rosnącej hybrydowości normatywnej” realizowany przez dr Piotra Alexandrowicza

Szanowni Państwo, miło nam ogłosić, że z końcem września br. w PTPN rozpocznie się realizacja projektu badawczego pt. “Differentiae: ponowne odkrycie wczesnonowożytnej metody prawnoporównawczej wobec …

W siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk trwa wystawa prac projektów nowego wykorzystania przestrzeni naszego gmachu przygotowana przez studentów z Katedry Architektury Wnętrz UAP (Uniwersytet Artystyczny …