Celem działalności PTPN jest praca nad rozwojem nauki we wszystkich dziedzinach, szczególnie w zakresie badań dotyczących Wielkopolski

Informacje, komunikaty

Zasłużeni dla nauki. Cykl ogólnopolskich konferencji promujących wybitnych poznaniaków.

plakat kostrzewski D

Czytaj dalej →

Zmarł dr hab. Maciej Jabłoński

zdjecieZ przykrością informujemy o śmierci dr. hab. Macieja Jabłońskiego, niezwykle aktywnego członka PTPN, przewodniczącego  Komisji Muzykologicznej  w latach 2011–2013,.

Maciej Jabłoński był uznanym muzykologiem i krytykiem muzycznym, organizatorem życia muzycznego w Poznaniu. Był wykładowcą Instytutu Muzykologii  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w latach 1992–1994 Dyrektorem Artystycznym Teatru Wielkiego w Poznaniu, dyrektorem interdyscyplinarnych festiwali  „Dni Muzyki i Teatru” (1992–1994) oraz festiwali muzyki współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”.

Wielką aktywność przejawiał w ramach PTPN. Był przewodniczącym redakcji „Prac Komisji Muzykologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, redaktorem serii „Poznańskie Studia Operowe”, „Res Facta Nova”  „Biblioteki Laboratorium Myśli Muzycznej”, redaktorem naczelnym rocznika „Interdisciplinary Studies in Musicology”. Wspólnie przygotowywaliśmy obchody Roku Moniuszkowskiego… Trudno uwierzyć, że nie zjawi się już w PTPN.

Szkoła dziedzictwa. Działaj!

Trzecia edycja programu edukacyjnego „Szkoła Dziedzictwa” odbędzie się pod hasłem: działaj! Udział w trzydniowym szkoleniu przygotuje uczestniczki i uczestników do przeprowadzenia w swoich szkołach projektu edukacyjnego popularyzującego postaci historyczne, działające na rzecz lokalnej społeczności, wykorzystując do tego celu metodę dydaktyczną jaką jest film. Inspiracją dla tegorocznej edycji są rocznice utworzenia dwóch ważnych dla Poznania i Wielkopolski instytucji, wpisujących się w nurt pracy organicznej: spółki Bazar oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Podczas wykładów organizatorzy przybliżą uczestnikom i uczestniczkom historyczne i współczesne ujęcie pracy organicznej oraz znaczenie i możliwości edukacji filmowej we współczesnej szkole. Natomiast podczas części praktycznej, czyli warsztatów filmowych, nauczyciele i nauczycielki zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do stworzenia scenariuszy filmowych,  zorganizowania i zaplanowania pracy w terenie oraz do realizacji samego filmu i obróbki zgromadzonego materiału wizualnego/ dźwiękowego. Celem warsztatu jest przygotowanie nauczycieli/-ek do pracy ze szkolną grupą projektową, która będzie realizowała różne zadania w ramach „Szkoły dziedzictwa. Działaj!” a ich produktem finalnym będzie film o wybranym bohaterze/-ce z przeszłości – lokalnym działaczu/-ce, organiczniku/-czce.  Szczegółowy program spotkań w ramach „Szkoły dziedzictwa. Działaj!” opisany jest w załączniku „Abstrakty” na stronie www.BramaPoznania.pl (zakładka Edukacja, Szkoła Dziedzictwa).

800x436

Czytaj dalej →

Serdecznie zapraszamy na wrześniowe wykłady otwarte w PTPN.

Powracając po wakacjach, serdecznie zapraszamy na wrześniowe wykłady otwarte, organizowane w ramach wieloletniego projektu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Poznański sposób na niepodległość”. Wykłady odbędą się w następujących terminach:

7 września 2017 r. (czwartek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. 18.00

prof. UZ dr hab. Olgierd Kiec (Instytut Politologii Uniwersytet Zielonogórski)

„Hakatyzm. Niemiecki nacjonalizm w Wielkopolsce 1894-1918”

19 września 2017 r. (wtorek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. 18.00
prof. UAM dr hab. Jacek Schmidt (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM)

„Tuż za kordonem. Mieszkańcy Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Królestwa Kongresowego”

Obu wykładom towarzyszyć będą jednodniowe wystawy tematyczne przygotowane przez pracowników Biblioteki PTPN. W przypadku wykładu w dniu 7 września 2017 r. będzie to wystawa pt. „Poznań i Wielkopolska w obiektywie niemieckiego Poznańczyka”. W ramach wystawy pokazane zostaną oryginalne fotografie Poznania i Wielkopolski około roku 1911. Zdjęcia, które zgromadził w swoim albumie nieznany z nazwiska poznański Niemiec, nie były dotąd wykorzystywane w literaturze i nie są znane szerszej publiczności. Tematem drugiej wystawy będzie  „Ostrów – Kalisz. Po dwóch stronach kordonu”.

Czytaj dalej →

Towarzystwo

Towarzystwo, powstałe w 1857 roku, jest stowarzyszeniem osób zainteresowanych rozwojem nauki polskiej, pielęgnowaniem literatury i sztuki. To miejsce integracji i ostoja tradycji środowiska naukowego i inteligenckiego Poznania i Wielkopolski.

Dalej →

Biblioteka

Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wiążą się ściśle z dziejami samego Towarzystwa. Działające w owym czasie w Wielkopolsce dwie liczące się w skali kraju biblioteki: Kórnicka i Raczyńskich, nie mogły w pełni zaspokoić potrzeb miejscowego środowiska naukowego.

Dalej →

Wydawnictwo

Półtora wieku tradycji zobowiązuje. Dlatego wydawane przez PTPN czasopisma i książki mają zawsze wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Znaleźć je można we wszystkich ważniejszych bibliotekach świata. Zapraszamy do współpracy autorów oraz instytucje naukowe.

Dalej →

Więcej o historii

Lata tradycji, historii, działalności uwiecznione na fotografiach.

Dalej →

W kamienicy

Wszystko to co możesz znaleźć w naszej kamienicy.

Dalej →

Wynajem

Towarzystwo wynajmuje lokale użytkowe oraz Salę Posiedzeń.

Dalej →

© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013