Władze Towarzystwa

PREZYDIUM ZARZĄDU

prof. UAM dr hab. Andrzej GULCZYŃSKI
Prezes

prof. dr hab. Bogdan MIŚKOWIAK
Wiceprezes

prof. dr hab. Waldemar RATAJCZAK
Wiceprezes

prof. UAM dr hab. Przemysław MATUSIK
Wiceprezes

prof. UEP dr hab. Filip KACZMAREK
Sekretarz generalny

dr Ligia HENCZEL
Zastępca sekretarza generalnego

prof. UPP dr hab. Piotr S. MEDERSKI
Zastępca sekretarza generalnego

prof. UEP dr hab. Jacek MIZERKA
Podskarbi

dr hab. Damian SZYMCZAK
Zastępca podskarbiego

prof. dr hab. Tomasz SOBIERAJ
Główny redaktor wydawnictw

dr Sylwia PANEK
Zastępca głównego redaktora wydawnictw

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

przewodniczący wydziałów Towarzystwa

prof. dr hab. Ewa NOWAK
Przewodnicząca Wydziału Filologiczno-Filozoficznego

prof. dr hab. Tomasz JUREK
Przewodniczący Wydziału Historii i Nauk Społecznych

prof. UAM dr hab. Justyna WILAND-SZYMAŃSKA
Przewodnicząca Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

prof. dr hab. Ewa FLOREK
Przewodnicząca Wydziału Nauk Medycznych

prof. dr hab. inż. Maciej KUPCZYK
Przewodniczący Wydziału Nauk Technicznych

dr hab. Arkadiusz TOMCZAK
Przewodniczący Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych

vacat
Przewodniczący Wydz. Nauk o Sztuce

KOMISJA REWIZYJNA

dr Karol SIEMASZKO
Przewodniczący

prof. UAM dr hab. Jaromir JESZKE
Członek

prof. UAM dr hab. Tadeusz LEWASZKIEWICZ
Członek

prof. UAM dr hab. Zbigniew PILARCZYK
Członek

prof. dr hab. Jerzy SOWIŃSKI
Członek