Zarząd

Władze Towarzystwa

PREZYDIUM ZARZĄDU
(wybrane na trzyletnią kadencję w dniu 28 czerwca 2017 r.)

prof. UAM dr hab. Andrzej GULCZYŃSKI
prezes

prof. dr hab. Bogdan MIŚKOWIAK
wiceprezes

prof. dr hab. Waldemar RATAJCZAK
wiceprezes

prof. UAM dr hab. Przemysław MATUSIK
sekretarz generalny

dr hab. Piotr MEDERSKI
z-ca sekretarza generalnego

dr Filip KACZMAREK
z-ca sekretarza generalnego

prof. UEP dr hab. Jacek MIZERKA
podskarbi

dr Ligia HENCZEL-WRÓBLEWSKA
z-ca podskarbiego

prof. dr hab. Tomasz SOBIERAJ
główny redaktor wydawnictw

prof. US dr hab. Dorota SOKOŁOWSKA
z-ca głównego redaktora wydawnictw

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

przewodniczący wydziałów Towarzystwa

prof. dr hab. Katarzyna MELLER
przewodniczący Wydz. Filologiczno-Filozoficznego

prof. dr hab. Tomasz JUREK
przewodniczący Wydz. Historii i Nauk Społecznych

prof. dr hab. Mirosław KRZYŚKO
przewodniczący Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego

prof. dr hab. Ewa FLOREK
przewodniczący Wydz. Lekarskiego

prof. dr hab. Maciej KUPCZYK
przewodniczący Wydz. Nauk Technicznych

dr hab. Witold GRZYWIŃSKI
przewodniczący Wydz. Nauk Rolniczych i Leśnych

prof. dr hab. Jan SKURATOWICZ
przewodniczący Wydz. Nauk o Sztuce

KOMISJA REWIZYJNA

prof. UAM dr hab. Stanisław JAKÓBCZYK
członek

prof. dr hab. Tadeusz LEWASZKIEWICZ
członek

prof UAM dr hab. Zbigniew PILARCZYK
członek

dr Karol SIEMASZKO
członek

prof. dr hab. Jerzy SOWIŃSKI
członek