Władze Towarzystwa

PREZYDIUM ZARZĄDU
(wybrane na trzyletnią kadencję
w dniu 28 czerwca 2017 r.)

prof. UAM dr hab. Andrzej GULCZYŃSKI
prezes

prof. dr hab. Bogdan MIŚKOWIAK
wiceprezes

prof. dr hab. Waldemar RATAJCZAK
wiceprezes

prof. UAM dr hab. Przemysław MATUSIK
wiceprezes (od 26 czerwca 2018 r.)

dr hab. Filip KACZMAREK
sekretarz generalny

dr Ligia HENCZEL-WRÓBLEWSKA
z-ca sekretarza generalnego

dr hab. Piotr MEDERSKI
z-ca sekretarza generalnego

prof. UEP dr hab. Jacek MIZERKA
podskarbi

dr hab. Damian SZYMCZAK

z-ca podskarbiego

prof. dr hab. Tomasz SOBIERAJ
główny redaktor wydawnictw

dr Sylwia PANEK
z-ca głównego redaktora wydawnictw

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

przewodniczący wydziałów Towarzystwa

prof. dr hab. Ewa NOWAK
przewodniczący Wydz. Filologiczno-Filozoficznego

prof. dr hab. Tomasz JUREK
przewodniczący Wydz. Historii i Nauk Społecznych

prof. UAM dr hab. Justyna WILAND-SZYMAŃSKA
przewodniczący Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego

prof. dr hab. Ewa FLOREK
przewodniczący Wydz. Nauk Medycznych

prof. dr hab. inż. Maciej KUPCZYK
przewodniczący Wydz. Nauk Technicznych

dr hab. Arkadiusz TOMCZAK
przewodniczący Wydz. Nauk Rolniczych i Leśnych

vacat
przewodniczący Wydz. Nauk o Sztuce

KOMISJA REWIZYJNA

prof. UAM dr hab. Tadeusz LEWASZKIEWICZ
członek

prof. UAM dr hab. Zbigniew PILARCZYK
członek

dr Karol SIEMASZKO
członek

prof. dr hab. Jerzy SOWIŃSKI
członek

prof. UAM dr hab. Jaromir JESZKE