Celem działalności PTPN jest praca nad rozwojem nauki we wszystkich dziedzinach, szczególnie w zakresie badań dotyczących Wielkopolski

Towarzystwo

Towarzystwo, powstałe w 1857 roku, jest stowarzyszeniem osób zainteresowanych rozwojem nauki polskiej, pielęgnowaniem literatury i sztuki. To miejsce integracji i ostoja tradycji środowiska naukowego i inteligenckiego Poznania i Wielkopolski.

Dalej →

Biblioteka

Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wiążą się ściśle z dziejami samego Towarzystwa. Działające w owym czasie w Wielkopolsce dwie liczące się w skali kraju biblioteki: Kórnicka i Raczyńskich, nie mogły w pełni zaspokoić potrzeb miejscowego środowiska naukowego.

Dalej →

Wydawnictwo

Półtora wieku tradycji zobowiązuje. Dlatego wydawane przez PTPN czasopisma i książki mają zawsze wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Znaleźć je można we wszystkich ważniejszych bibliotekach świata. Zapraszamy do współpracy autorów oraz instytucje naukowe.

Dalej →

Więcej o historii

Lata tradycji, historii, działalności uwiecznione na fotografiach.

Dalej →

W kamienicy

Wszystko to co możesz znaleźć w naszej kamienicy.

Dalej →

Wynajem

Towarzystwo wynajmuje lokale użytkowe oraz Salę Posiedzeń.

Dalej →

Wiadomości

Zaproszenie na XXXVII Seminarium Mediewistyczne

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Wydział Historyczny UAM, Instytut Historii Sztuki UAM oraz Instytut Filologii Polskiej UAM zapraszają na XXXVII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej

program-uam-inprincipo-dl-skladane-c.cdr

Seminarium odbywa się w terminie od wtorku 6 grudnia 2016 r. do soboty 10 grudnia 2016 r. Do Sali Posiedzeń PTPN zapraszamy na całodzienne obrady w środę 7 grudnia 2016 r.

Członków i sympatyków naszego Towarzystwa szczególnie serdecznie zapraszamy na Mszę Pontyfikalną w intencji śp. profesorów Alicji Karłowskiej-Kamzowej i Jacka Wiesiołowskiego – prezesów PTPN, inicjatorów i długoletnich prowadzących Seminarium Mediewistyczne. Msza odprawiona zostanie przez JE ks. abp. Stanisława Gądeckiego w katedrze poznańskiej w piątek 9 grudnia 2016 r. o godz. 9.00.

PROGRAM SEMINARIUM (pobierz wersję do druku):

WTOREK 6 XII godz. 9:00–19:00, obrady w Bibliotece Raczyńskich (przerwa obiadowa 13:45-15:15)

 • Piotr Węcowski (Warszawa), Ile było początków Polski, czyli o mechanizmach funkcjonowania pamięci historycznej w późnym średniowieczu
 • Marcin Walkowiak (Poznań), Niezachowana dekoracja pictura graeca kościoła klasztoru benedyktynów na Łysej Górze. Późnośredniowieczna opowieść o przeszłości Królestwa Polskiego
 • Tomasz Ratajczak (Poznań), Jak zmieniała się wiedza o początkach zamków w Polsce
 • Piotr Pajor (Kraków), (Nowy) początek stolicy. Dlaczego Kazimierz Wielki nadał nowemu miastu w Krakowie swoje imię?
 • Patrycja Waśkowiak (Poznań), Kolegiata w Kruszwicy jako miejsce pamięci o początkach państwa polskiego i diecezji kruszwickiej
 • Tomasz Kowalski (Toruń), Rola legend o średniowiecznych początkach w legitymizacji kultu cudownych wizerunków
 • Jerzy Pysiak (Warszawa), Początki kultu Najświętszej Marii Panny. Vieille chronique de Chartres wobec legendarnych początków Kościoła w Galii
 • Agata Sobczyk (Warszawa), Początki katedry w Chartres w zbiorze mirakli Jeana le Marchant (1262)
 • Monika Juzepczuk (Warszawa), Miracula i początki kultu świętych w diecezji płockiej w XII i XIII wieku
 • Maja Gąssowska (Warszawa), Sic maris stella suam semper custodit Lyvoniam… Najświętsza Maria Panna jako przyrodzona Pani średniowiecznych Inflant

ŚRODA 7 XII godz. 9:00–19:00, obrady w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk (przerwa obiadowa 13:45-15:15)

 • Jarosław Jarzewicz (Poznań), Mit początku stylu gotyckiego
 • Monika Szczot (Poznań), Idea antemurale christianitatis w twórczości poetów polsko-łacińskich XVI wieku
 • Jacek Kowalski (Poznań), Naukowy mit mitu podboju. „Naród szlachecki” a naród polski
 • Patrycja Łobodzińska (Poznań), Mit średniowiecznej sztuki Dolnego Śląska w niemieckiej historiografii artystycznej do połowy XX wieku
 • Marcin Szyma (Kraków), Początki klasztoru Franciszkanów w Krakowie w świetle nowych badań Damian Kwapisiewicz (Warszawa): Legendarne początki klasztoru Minster-in-Thanet w przekazie Kentish Royal Legend
 • Mateusz Marszałkowski (Toruń), Początki librarii cysersów w Pelplinie. Kilka słów o importowanych księgach rękopiśmiennych
 • Marek Ober (Szczecin), Początki architektury na Pomorzu Zachodnim – dawne mity i dzisiejsze wyobrażenia
 • Wojciech Brillowski (Poznań), Negotino (Antigoneia?) w Macedonii. Problematyka początków miasta w ujęciu mitologicznym i naukowym dyskursie
 • ks. Grzegorz Kopij (Henryków), Fakty i mity wybranych podań i legend z terenu powiatu brzeskiego na podstawie publikacji „Sagen aus Stadt und Kreis Brieg”
 • Alicja Grabowska-Lysenko (Toruń), Późnogotyckie polichromowane (?) rzeźby św. Agnieszki i Chrystusa ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (Oddział w Lidzbarku Warmińskim). W poszukiwaniu pierwotnej formy

CZWARTEK 8 XII godz. 7:00–22:00, objazd zabytkoznawczy po Szlaku Piastowskim: Gniezno – Strzelno (obiad) – Kruszwica – Mogilno (kolacja), powrót do Poznania przed godz. 22.00 (koordynator objazdu Witold Miedziak, tel. 667 722 438)

PIĄTEK 9 XII godz. 9:00-10:00, msza pontyfikalna w katedrze poznańskiej w intencji śp. Prof. Prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej i Jacka Wiesiołowskiego

godz. 10:30–18:00, obrady w Muzeum Archidiecezjalnym (przerwa obiadowa 13:45-15:15)

 • Szczęsny Skibiński (Poznań), Historia sztuki w badaniach katedry poznańskiej 1945-2015
 • Aneta Bukowska (Kraków), Czego możemy dowiedzieć się o formach, urządzeniu i przeznaczeniu tzw. grobowców pośrodku wnętrza katedry?
 • Tomasz Jurek (Poznań), Pierwsi biskupi poznańscy
 • Michał Błaszczyński (Poznań), Skarbiec katedry poznańskiej. Zarys problematyki
 • Prezentacja kolekcji Muzeum Archidiecezjalnego
 • Witold Miedziak (Poznań), Pamięć początków czy użyteczność budowlana? Spolia w gotyckiej katedrze poznańskiej
 • Jakub Adamski (Warszawa), Uwagi na temat architektury gotyckiego korpusu katedry poznańskiej i jego śląskiej genezy
 • Marek Walczak (Kraków), Uwagi o nagrobku Bolesława Chrobrego w katedrze w Poznaniu
 • Romuald Kaczmarek (Wrocław), Zachowane fragmenty gotyckiej tumby Bolesława Chrobrego na nowo obejrzane
 • Tomasz Jasiński (Poznań), Literacka forma epitafium Bolesława Chrobrego

godz. 18.30–20.00, zwiedzanie katedry, wstęp wolny

SOBOTA 10 XII godz. 9:00–17:00, obrady w Collegium Historicum na Morasku, sala 1.63 (przerwa obiadowa 13:45-15:15)

 • Hanna Kóčka-Krenz (Poznań), Początki chrześcijaństwa w źródłach archeologicznych
 • Michał Kara (Poznań), Relikty monumentalnej architektury sakralnej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w świetle datowań radiowęglowych i wskazań dendrochronologicznych
 • Jacek Witkowski (Wrocław), „Czym była Polska w pierwszym Lechii wieku” – „Pomnik pierwszych monarchów polskich w Poznaniu”. Program artystyczny i ideowy Złotej Kaplicy
 • Agnieszka Patała (Wrocław), Późnogotycka nastawa ołtarza głównego Katedry Poznańskiej – okoliczności powstania i twórcy
 • Michał Wardzyński (Warszawa), Zespół marmurowego wyposażenia kaplic bocznych św. Krzyża i Najświętszej Maryi Panny w katedrze w Poznaniu a rzeźba gdańska w 3. ćw. XVII w. na obszarze Wielkopolski
 • Jacek Witkowski (Wrocław), Epitafium kanonika Zalaszowskiego, jego autor i wzorce kompozycyjne
 • Paweł Stróżyk, Igor Kraszewski (Poznań), Epitafium Mikołaja Zalaszowskiego. Uwagi o treściach ideowych
 • Michał Błaszczyński (Poznań), Tekstylia liturgiczne katedry poznańskiej. Zarys problematyki
 • Maciej Broniewski (Poznań), Neoklasycystyczna fasada katedry poznańskiej
 • Michał Haake (Poznań), Pomnik 1000-lecia chrztu Polski przed katedrą poznańską

godz. 19:00, koncert muzyki dawnej w kościele św. Marcina (Guillaume de Machaut, Messe de Nostre Dame, arcydzieło muzyki liturgicznej XIV wieku, zespół Ars Cantus)

Jak Dąbrowski do Poznania… – po obchodach

Zainicjowane przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk uroczyste obchody 210. rocznicy wjazdu J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania zakończyły się pełnym sukcesem. Do współpracy w projekcie zaprosiliśmy znamienite instytucje – Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Miasta Poznania. Całość odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Poznania.

8

Obchody zainaugurowała konferencja naukowa pt. „Obaczym, jeżeli Polacy godni są być narodem…” w piątek 4 listopada 2016 r. Konferencja ta była zarówno merytorycznie udana, jak i wzbudziła duże zainteresowanie. Prelegenci przypomnieli burzliwy czas wojen napoleońskich oraz polskie nadzieje rozbudzone powstaniem Księstwa Warszawskiego.

1

2

3

4

5

6

W mroźny sobotni poranek 5 listopada 2016 r. zgromadziliśmy się najpierw w kościele pw. św. Wojciecha, by wziąć udział w uroczystej Mszy Św. ku czci naszych bohaterów narodowych i złożyć kwiaty w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan.
W południe na Stary Rynek w Poznaniu znów zawitali gen. J.H. Dąbrowski i J. Wybicki. Inscenizacja była imponująca. Oddział piechoty w mundurach z czasów napoleońskich poprzedził zaprzężony w cztery konie powóz z aktorami odtwarzającymi role Dąbrowskiego i Wybickiego. W pochodzie podążali przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Tomasz Łęcki, poseł Bartłomiej Wróblewski (inicjator uchwały Sejmu upamiętniającej powstanie wielkopolskie z 1806 r.), prezes PTPN prof. Andrzej Gulczyński, wiceprezes prof. Waldemar Ratajczak, sekretarz generalny prof. Przemysław Matusik, podskarbi prof. Jacek Mizerka, członkowie zarządu PTPN i inne znamienite osoby. W tle rozbrzmiewał głos lektora przypominający radosne chwile z listopada 1806 r. Przed ratuszem czekał już Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, który powitał przybyłych bohaterów. Odczytano słynną odezwę, zawierającą słowa Napoleona: „obaczę, jeżeli Polacy godni są być Narodem. Idę do Poznania, tam się moje pierwsze zawiążą wyobrażenia o jego wartości”.

7
Wśród witających była m.in. kierownik Muzeum Historii Miasta Poznania dr Magdalena Mrugalska-Banaszak i Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Waldemar Witkowski, a także członkowie PTPN i tłumy poznaniaków. Wspólnie obserwowaliśmy wspaniały pokaz musztry i walki. W Wielkiej Sieni został wystawiony obraz Jana Gładysza przedstawiający wjazd gen. Dąbrowskiego do Poznania. Przy obrazie będącym własnością PTPN wygłoszono prelekcje omawiające postacie i problemy na nim przedstawione.

Wszystkim współorganizatorom i uczestnikom uroczystości serdecznie dziękujemy i zapraszamy na nasze kolejne projekty. Już w przyszłym roku świętujemy Jubileusz 160-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk!

 

 

Filatelistyczne wydarzenie

Jednym z akcentów uroczystości związanych z 210. rocznicą wjazdu gen. J. H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania jest emisja okolicznościowych walorów pocztowych, zainicjowana przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Są nimi:

 1. Kartki okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej w nakładzie 100 sztuk.
 2. Arkusz 9-znaczkowy „MójZNACZEK”, zawierający 9 znaczków z wizerunkiem obrazu Wjazd gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania w 1807 r., namalowanego ok. 1809 r. przez Jana Gładysza (własność PTPN w Poznaniu) w nakładzie 101 arkuszy, zawierających 909 sztuk znaczków.

Projekt znaków pocztowych wykonał p. Lech Woźny, a za opracowanie graficzne odpowiadał p. Sławomir Tomków.
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk nie przewiduje obecnie sprzedaży okolicznościowych kartek pocztowych.
Sprzedaż znaczków prowadzona będzie jedynie w formie całych arkuszy 9-znaczkowych w cenie 90 zł za arkusz (+15 zł koszt przesyłki PACZKA48). Do ogólnej sprzedaży przeznaczonych zostanie łącznie 70 arkuszy znaczków.
Sprzedaż prowadzona będzie od dnia 9 listopada 2016 r. (środa), w godz. 8.00-15.00, za pośrednictwem dystrybucji Wydawnictwa PTPN – osoba odpowiedzialna p. Dominik Kałasz (dystrybucja@ptpn.poznan.pl; tel. 061 852 74 41 wew. 21). Płatność za przesyłkę wyłącznie za pobraniem.

Znaczki

kartka

© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013