Celem działalności PTPN jest praca nad rozwojem nauki we wszystkich dziedzinach, szczególnie w zakresie badań dotyczących Wielkopolski

Towarzystwo

Towarzystwo, powstałe w 1857 roku, jest stowarzyszeniem osób zainteresowanych rozwojem nauki polskiej, pielęgnowaniem literatury i sztuki. To miejsce integracji i ostoja tradycji środowiska naukowego i inteligenckiego Poznania i Wielkopolski.

Dalej →

Biblioteka

Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wiążą się ściśle z dziejami samego Towarzystwa. Działające w owym czasie w Wielkopolsce dwie liczące się w skali kraju biblioteki: Kórnicka i Raczyńskich, nie mogły w pełni zaspokoić potrzeb miejscowego środowiska naukowego.

Dalej →

Wydawnictwo

Półtora wieku tradycji zobowiązuje. Dlatego wydawane przez PTPN czasopisma i książki mają zawsze wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Znaleźć je można we wszystkich ważniejszych bibliotekach świata. Zapraszamy do współpracy autorów oraz instytucje naukowe.

Dalej →

Więcej o historii

Lata tradycji, historii, działalności uwiecznione na fotografiach.

Dalej →

W kamienicy

Wszystko to co możesz znaleźć w naszej kamienicy.

Dalej →

Wynajem

Towarzystwo wynajmuje lokale użytkowe oraz Salę Posiedzeń.

Dalej →

Wiadomości

Jak Dąbrowski do Poznania… – po obchodach

Zainicjowane przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk uroczyste obchody 210. rocznicy wjazdu J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania zakończyły się pełnym sukcesem. Do współpracy w projekcie zaprosiliśmy znamienite instytucje – Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Miasta Poznania. Całość odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Poznania.

8

Obchody zainaugurowała konferencja naukowa pt. „Obaczym, jeżeli Polacy godni są być narodem…” w piątek 4 listopada 2016 r. Konferencja ta była zarówno merytorycznie udana, jak i wzbudziła duże zainteresowanie. Prelegenci przypomnieli burzliwy czas wojen napoleońskich oraz polskie nadzieje rozbudzone powstaniem Księstwa Warszawskiego.

1

2

3

4

5

6

W mroźny sobotni poranek 5 listopada 2016 r. zgromadziliśmy się najpierw w kościele pw. św. Wojciecha, by wziąć udział w uroczystej Mszy Św. ku czci naszych bohaterów narodowych i złożyć kwiaty w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan.
W południe na Stary Rynek w Poznaniu znów zawitali gen. J.H. Dąbrowski i J. Wybicki. Inscenizacja była imponująca. Oddział piechoty w mundurach z czasów napoleońskich poprzedził zaprzężony w cztery konie powóz z aktorami odtwarzającymi role Dąbrowskiego i Wybickiego. W pochodzie podążali przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Tomasz Łęcki, poseł Bartłomiej Wróblewski (inicjator uchwały Sejmu upamiętniającej powstanie wielkopolskie z 1806 r.), prezes PTPN prof. Andrzej Gulczyński, wiceprezes prof. Waldemar Ratajczak, sekretarz generalny prof. Przemysław Matusik, podskarbi prof. Jacek Mizerka, członkowie zarządu PTPN i inne znamienite osoby. W tle rozbrzmiewał głos lektora przypominający radosne chwile z listopada 1806 r. Przed ratuszem czekał już Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, który powitał przybyłych bohaterów. Odczytano słynną odezwę, zawierającą słowa Napoleona: „obaczę, jeżeli Polacy godni są być Narodem. Idę do Poznania, tam się moje pierwsze zawiążą wyobrażenia o jego wartości”.

7
Wśród witających była m.in. kierownik Muzeum Historii Miasta Poznania dr Magdalena Mrugalska-Banaszak i Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Waldemar Witkowski, a także członkowie PTPN i tłumy poznaniaków. Wspólnie obserwowaliśmy wspaniały pokaz musztry i walki. W Wielkiej Sieni został wystawiony obraz Jana Gładysza przedstawiający wjazd gen. Dąbrowskiego do Poznania. Przy obrazie będącym własnością PTPN wygłoszono prelekcje omawiające postacie i problemy na nim przedstawione.

Wszystkim współorganizatorom i uczestnikom uroczystości serdecznie dziękujemy i zapraszamy na nasze kolejne projekty. Już w przyszłym roku świętujemy Jubileusz 160-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk!

 

 

Filatelistyczne wydarzenie

Jednym z akcentów uroczystości związanych z 210. rocznicą wjazdu gen. J. H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania jest emisja okolicznościowych walorów pocztowych, zainicjowana przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Są nimi:

 1. Kartki okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej w nakładzie 100 sztuk.
 2. Arkusz 9-znaczkowy „MójZNACZEK”, zawierający 9 znaczków z wizerunkiem obrazu Wjazd gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania w 1807 r., namalowanego ok. 1809 r. przez Jana Gładysza (własność PTPN w Poznaniu) w nakładzie 101 arkuszy, zawierających 909 sztuk znaczków.

Projekt znaków pocztowych wykonał p. Lech Woźny, a za opracowanie graficzne odpowiadał p. Sławomir Tomków.
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk nie przewiduje obecnie sprzedaży okolicznościowych kartek pocztowych.
Sprzedaż znaczków prowadzona będzie jedynie w formie całych arkuszy 9-znaczkowych w cenie 90 zł za arkusz (+15 zł koszt przesyłki PACZKA48). Do ogólnej sprzedaży przeznaczonych zostanie łącznie 70 arkuszy znaczków.
Sprzedaż prowadzona będzie od dnia 9 listopada 2016 r. (środa), w godz. 8.00-15.00, za pośrednictwem dystrybucji Wydawnictwa PTPN – osoba odpowiedzialna p. Dominik Kałasz (dystrybucja@ptpn.poznan.pl; tel. 061 852 74 41 wew. 21). Płatność za przesyłkę wyłącznie za pobraniem.

Znaczki

kartka

Jak Dąbrowski do Poznania…

Przypadającą w bieżącym roku 210. rocznicę przybycia do Poznania gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk postanowiło uczcić w szczególny sposób.

We współpracy z Muzeum Historii Miasta Poznania i Wielkopolskim Muzeum Niepodległości organizujemy w dniach 4–5 listopada 2016 r. obchody jubileuszowe upamiętniające to wydarzenie i naszych bohaterów narodowych.

W piątek 4 listopada 2016 r. zapraszamy na godz. 15.00 do siedziby PTPN na konferencję naukową pt. „Obaczym, jeżeli Polacy godni są być narodem…”, skupiającą się na wojnach napoleońskich i rozbudzonych ówcześnie nadziejach na polską niepodległość.

Uroczystości w sobotę 5 listopada 2016 r. rozpocznie Msza Św. o godz. 10.30 w kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu w intencji gen. J. H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego.

Kolejny punkt to programu to INSCENIZACJA WJAZDU gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania. Pochód z udziałem oddziału piechoty oraz aktorów grających role gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego oraz zaproszonych gości sformowany zostanie przy ul. Stawnej, skąd przejdzie na Stary Rynek. To tutaj o godz. 12 powinniśmy ich tłumnie powitać, podobnie jak to było w 1806 r. Pierwszy ważny punkt to Pałac Mielżyńskich, następnie Ratusz. Tu zostanie odczytana odezwa Wybickiego i Dąbrowskiego do Polaków z 3 listopada 1806 r. oraz powitanie przez władze miasta. Tu wspólnie odśpiewamy „Mazurka Dąbrowskiego”, obejrzymy pokaz musztry i umiejętności wojskowych. Będziemy mogli przenieść się w dawne czasy, utrwalając te chwile na pamiątkowych zdjęciach z żołnierzami napoleońskich wojsk (zaprosiliśmy najlepszy rekonstruktorów w kraju!).

W Wielkiej Sieni poznańskiego Ratusza wystawiony zostanie obraz z naszej kolekcji autorstwa Jana Gładysza „Wjazd gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania w 1807 r.”. Zwiedzaniu towarzyszyć będą prelekcje popularnonaukowe.

KONFERENCJA NAUKOWA, 4 listopada, godz. 15.00, Sala Posiedzeń PTPN ul. Mielżyńskiego 27/29

 • 15.00 otwarcie konferencji przez Sekretarza Generalnego prof. UAM dra hab. Przemysława Matusika
 • 15.10 prof. UAM dr hab. Rafał Dobek, Sprawa polska w dobie napoleońskiej
 • 15.30 prof. UAM dr hab. Maciej Forycki, Zanim przybył Dąbrowski… Płk. Rémy Exelmans w Poznaniu
 • 15.50 dr Łukasz Słaby (przy współpracy prof. UAM dr. hab. Jerzego Borowczyka), „A jenerał Dąbrowski wpada do Poznania…”. Poznańsko-napoleońska jesień 1806 w poezji tamtego czasu oraz w literaturze późniejszej
 • 16.10 Dyskusja
 • 16.30 Przerwa na kawę
 • 16.50 dr Wojciech Szafrański, Między ambicją a koniecznością. Józef Wybicki jako „nie poseł” doby Sejmu Wielkiego
 • 17.10 dr hab. Marek Krzymkowski, Departament poznański w Księstwie Warszawskim – zarys ustrojowy
 • 17.30  prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, Napoleon Prawodawca a Wielkopolska
 • 17.50 Tomasz Łęcki, Nowe Muzeum Niepodległości w Poznaniu

PRELEKCJE W WIELKIEJ SIENI RATUSZA, 5 listopada, od godz. 12.30

 • 12.30  prof. UAM dr hab.  Przemysław Matusik (Poznańskiea Towarzystwo Przyjaciół Nauk), Czy Polacy godni są być narodem? Napoleon, Poznań i polska niepodległość 1806
 • 13.00 Waldemar Karolczak (Muzeum Historii Miasta Poznania), Wjazd gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania na obrazie Jana Gładysza
 •  13.30 Przemysław Rey (Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie), Losy „Mazurka Dąbrowskiego”
 • 14.00 Radosław Franczak (Instytut Historii UAM), Józef Wybicki w Manieczkach. Twórca hymnu w pamięci lokalnej społeczności
 •  14.30 Tomasz Łęcki (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości), Czy Muzeum Powstania Wielkopolskiego może konkurować z Muzeum Powstania Warszawskiego

Pomiędzy prelekcjami zwiedzamy ratusz i oglądamy inne eksponaty związane Wybickim, Dąbrowskim i czasami napoleońskimi…

Plakat jpg

© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013