Celem działalności PTPN jest praca nad rozwojem nauki we wszystkich dziedzinach, szczególnie w zakresie badań dotyczących Wielkopolski

Towarzystwo

Towarzystwo, powstałe w 1857 roku, jest stowarzyszeniem osób zainteresowanych rozwojem nauki polskiej, pielęgnowaniem literatury i sztuki. To miejsce integracji i ostoja tradycji środowiska naukowego i inteligenckiego Poznania i Wielkopolski.

Dalej →

Biblioteka

Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wiążą się ściśle z dziejami samego Towarzystwa. Działające w owym czasie w Wielkopolsce dwie liczące się w skali kraju biblioteki: Kórnicka i Raczyńskich, nie mogły w pełni zaspokoić potrzeb miejscowego środowiska naukowego.

Dalej →

Wydawnictwo

Półtora wieku tradycji zobowiązuje. Dlatego wydawane przez PTPN czasopisma i książki mają zawsze wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Znaleźć je można we wszystkich ważniejszych bibliotekach świata. Zapraszamy do współpracy autorów oraz instytucje naukowe.

Dalej →

Więcej o historii

Lata tradycji, historii, działalności uwiecznione na fotografiach.

Dalej →

W kamienicy

Wszystko to co możesz znaleźć w naszej kamienicy.

Dalej →

Wynajem

Towarzystwo wynajmuje lokale użytkowe oraz Salę Posiedzeń.

Dalej →

Wiadomości

Zmarł prof. Jan Stęszewski

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

z głębokim smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci

ś†p

Profesora dr. hab. Jana Stęszewskiego

od 1979 roku członka Komisji Historii Sztuki, od 1987 roku Komisji Muzykologicznej, od 1988 roku członka Wydziału Nauk o Sztuce,  przewodniczącego Komisji Muzykologicznej w latach 1996-2011, członka Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Res Facta Nova”. Był wiernym naszej Korporacji, szczerze oddanym naukowej i społecznej pracy Uczonym.

Łączymy się w żalu z Rodziną Zmarłego

Zarząd PTPN

Msza pogrzebowa za śp. Prof. Jana Stęszewskiego zostanie odprawiona w czwartek, 29 września 2016 r. o godz. 13.30 w Kościele Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie, a uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 15.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przy ul. Powązkowskiej 43/45

Zmarł prof. Jacek Wiesiołowski

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
z głębokim  smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci

ś†p

Profesora dr. hab. Jacka Wiesiołowskiego

wiesiolowski

Członka Honorowego PTPN, od 1968 r. członka Komisji Historycznej, od 1975 r. członka Wydziału Nauk o Sztuce,  wiceprezesa (1999-2005) i prezesa (2005-2011) naszej Korporacji, wieloletniego członka Komitetu redakcyjnego czasopisma „Roczniki Historyczne”. Był wybitnym mediewistą, cenionym badaczem dziejów Poznania, inicjatorem wielu przedsięwzięć,  całkowicie oddanym naukowej i społecznej pracy Uczonym.

Łączymy się w żalu z Rodziną Zmarłego
Zarząd i pracownicy PTPN

Zaproszenie na Walne Zebranie PTPN

Mam zaszczyt zaprosić na
WALNE ZEBRANIE
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które odbędzie się
w Sali Posiedzeń przy ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29
w poniedziałek, 27 czerwca 2016 r. o godzinie 16.45

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Walne Zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godzinie 17.00 bez względu na liczbę obecnych.

Program zebrania:
1. Przemówienie Prezesa
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok – przedstawia sekretarz generalny prof. Przemysław Matusik
5. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Powzięcie uchwał w sprawach

  • przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu (§22 pkt 6 Statutu)
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej (§22 pkt 6 Statutu)
  • zatwierdzenia bilansu za 2015 rok

8. Wybór zastępcy podskarbiego oraz zastępcy redaktora głównego    wydawnictw
9. Przedłożenie planu finansowego na 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie planu działania Towarzystwa i budżetu na rok 2016 (§22 pkt 5 Statutu)
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania (protokół dostępny jest do wglądu w Biurze Zarządu)
11. Wolne głosy

Prezes
Andrzej Gulczyński

© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013