Celem działalności PTPN jest praca nad rozwojem nauki we wszystkich dziedzinach, szczególnie w zakresie badań dotyczących Wielkopolski

Towarzystwo

Towarzystwo, powstałe w 1857 roku, jest stowarzyszeniem osób zainteresowanych rozwojem nauki polskiej, pielęgnowaniem literatury i sztuki. To miejsce integracji i ostoja tradycji środowiska naukowego i inteligenckiego Poznania i Wielkopolski.

Dalej →

Biblioteka

Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wiążą się ściśle z dziejami samego Towarzystwa. Działające w owym czasie w Wielkopolsce dwie liczące się w skali kraju biblioteki: Kórnicka i Raczyńskich, nie mogły w pełni zaspokoić potrzeb miejscowego środowiska naukowego.

Dalej →

Wydawnictwo

Półtora wieku tradycji zobowiązuje. Dlatego wydawane przez PTPN czasopisma i książki mają zawsze wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Znaleźć je można we wszystkich ważniejszych bibliotekach świata. Zapraszamy do współpracy autorów oraz instytucje naukowe.

Dalej →

Więcej o historii

Lata tradycji, historii, działalności uwiecznione na fotografiach.

Dalej →

W kamienicy

Wszystko to co możesz znaleźć w naszej kamienicy.

Dalej →

Wynajem

Towarzystwo wynajmuje lokale użytkowe oraz Salę Posiedzeń.

Dalej →

Wiadomości

Zaproszenie na Dzień Darwina

Dzień Darwina w Poznaniu (13 II 2016)

Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE), we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk (PTPN) serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w po raz pierwszy organizowanych w Poznaniu obchodach Dnia Darwina.

darwin

Dzień Darwina to święto dla uczczenia rocznicy urodzin angielskiego przyrodnika, twórcy teorii ewolucji – Karola Darwina (ur. 12 lutego 1809 r.). Jego organizatorzy starają się popularyzować nauki ścisłe i przyrodnicze w powiązaniu z naukami humanistycznymi i sztuką, promując interdyscyplinarne podejście.
Podczas poznańskich obchodów chcielibyśmy zwrócić uwagę na niektóre elementy koncepcji darwinowskiej w kontekście ewolucji człowieka i przyjrzeć się mniej dostrzeganym, ale dzisiaj niezwykle istotnym aspektom oddziaływania myśli darwinowskiej w naukach społecznych. W trakcie spotkania przypomniane zostaną też ważne, a zapomniane szczegóły dotyczące wczesnego odbioru darwinizmu w Polsce, związane, poprzez Karola Libelta, z dziejami PTPN.
Elementem obchodów będzie: (1) ekspozycja druków ze zbiorów Biblioteki PTPN, ukazujących dyskusje wokół koncepcji Darwina w Poznaniu u schyłku XIX wieku,   (2) wystawa odlewów czaszek przodków człowieka z kolekcji Instytutu Antropologii UAM i prywatnych zbiorów jednego z prelegentów (KAK) oraz (3) wernisaż poznańskiej artystki Diany Lelonek, wykorzystującej w swoich pracach wątki ewolucyjne.
Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje poznański „Czas Kultury”, który w 2009 r., w 200. rocznicę urodzin Karola Darwina i – jednocześnie – 150. rocznicę publikacji  O powstawaniu gatunków (1859), wydał specjalny numer czasopisma (no. 152).

Program obchodów:
13.00 Otwarcie (dr hab. J. Wiewiorowski)
13.10–13.30 mgr Jakub Linetty, Karol Libelt i recepcja myśli darwinowskiej w Poznaniu XIX wieku
13.40–14.10 prof. UAM, dr hab. Katarzyna A. Kaszycka, O pochodzeniu człowieka. Jak należy rozumieć stwierdzenie, że „człowiek pochodzi od małpy”
14.10–14.40 Przerwa kawowa; ekspozycja, wystawa, wernisaż
14.40–15.10 dr hab. Krzysztof Kościński, Postrzeganie atrakcyjności fizycznej jako przystosowanie ewolucyjne
15.20–15.50 dr hab. Piotr Przybysz, O pochodzeniu zmysłu estetycznego. Co współczesne neuroestetyczne koncepcje sztuki zawdzięczają Darwinowi?
16.00–16.30 dr hab. Justyn Piskorski, Przyczyny wewnątrzrodzinnych zabójstw dzieci w świetle psychologii ewolucyjnej

W Poznaniu obchody Dnia Darwina odbędą się w siedzibie PTPN.

Zaproszenie na Uroczyste Walne Zebranie

W roku wielu jubileuszy, w tym setnej rocznicy urodzin prof. Gerarda Labudy,
wybitnego mediewisty, wieloletniego sekretarza generalnego, wiceprezesa
i prezesa PTPN, mam zaszczyt zaprosić na

UROCZYSTE WALNE ZEBRANIE

członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
które odbędzie się 12 lutego 2016 r. w siedzibie Towarzystwa,
ul. Mielżyńskiego 27/29 o godz. 17.00

Andrzej Gulczyński
Prezes

Program Uroczystego Walnego Zebrania członków PTPN

1. Kilka słów na powitanie i na początek Roku Gerarda Labudy – prezes PTPN prof. Andrzej Gulczyński
2. Wykład: Chrzest Mieszka – prof. Tomasz Jurek
3. Koncert uświetniający Uroczyste Walne Zgromadzenie

Feliks Nowowiejski

  •   Roże dla Safo op. 51 nr 1: Glukupikros, Faon, Śmierć Safo, Epitafium
  •   Odejdź, Jasiu op. 47 nr 6
  •   Kazała mi mama op. 27 nr 4

Magdalena Kozakiewicz – sopran
Marzena Frankowska – sopran
prof. Izabela Górska-Krasiel – fortepian

4. Towarzyskie spotkanie przy kawie

Zaproszenie na konferencję

loga

Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Zapraszają do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat:

MIT NARODOWY W LITERATURZE I KULTURZE POLSKIEJ
ORAZ KRAJÓW OŚCIENNYCH

Siedlce, 02-03 czerwca 2016 roku

W ramach problematyki mitu narodowego w różnych literacko-historycznych
epokach i ich kulturowych paradygmatach, proponowane są następujące bloki tematyczne:
1) Geneza i rozwój mitu narodowego w literaturze i kulturze;
2) Percepcja mitu – zbiorowe emocje;
3) Dziedzictwo kulturowe mitu narodowego;
4) Symbol jako kod mitu narodowego;
5) Mit narodowy jako „ślepa miłość patriotyczna”;
6) Soteriologiczne i eschatologiczne znaczenie mitu;
7) „Instrukcja obsługi” mitu – „gra” mitem;
8) Językowy obraz mitu narodowego;
9) Fantastyczne projekcje mitu narodowego;
10) Wykorzystanie mitu narodowego w nauczaniu języków obcych.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. hab. Martin Golema (Bańska Bystrzyca, Słowacja)
Dr hab. Danuta Szymonik, prof. UPH (Siedlce, Polska)
Dr hab. Roman Mnich, prof. UPH (Siedlce, Polska)
Dr Piotr Paweł Repczyński (Poznań, Polska)
Dr Aldona Borkowska (Siedlce, Polska)
Dr Ewa Kozak (Siedlce, Polska)
Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak (Siedlce, Polska)

Zgłoszenie uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat:

MIT NARODOWY W LITERATURZE I KULTURZE POLSKIEJ
ORAZ KRAJÓW OŚCIENNYCH
Siedlce, 02-03 czerwca 2016 roku
Wersal Siedlecki, 08-110 Siedlce, ul. Łukowska 74

Imię i nazwisko:
Tytuł/stopień naukowy:
Miejsce pracy (afiliacja):
Tytuł referatu:
Telefon komórkowy:
Adres e-mail:
Adres do korespondencji:
Abstrakt (do 1000 znaków):

Wpisowe (wyżywienie i publikacja): 350 zł. (85 euro – dla osób spoza Polski)

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium prosimy przesyłać do 15 kwietnia 2016 r na adres:
ewakozak.inibi@gmail.com lub adriana.pogoda@uph.edu.pl

Z wyrazami szacunku
Dr Ewa Kozak
Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak

© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013