Celem działalności PTPN jest praca nad rozwojem nauki we wszystkich dziedzinach, szczególnie w zakresie badań dotyczących Wielkopolski

Towarzystwo

Towarzystwo, powstałe w 1857 roku, jest stowarzyszeniem osób zainteresowanych rozwojem nauki polskiej, pielęgnowaniem literatury i sztuki. To miejsce integracji i ostoja tradycji środowiska naukowego i inteligenckiego Poznania i Wielkopolski.

Dalej →

Biblioteka

Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wiążą się ściśle z dziejami samego Towarzystwa. Działające w owym czasie w Wielkopolsce dwie liczące się w skali kraju biblioteki: Kórnicka i Raczyńskich, nie mogły w pełni zaspokoić potrzeb miejscowego środowiska naukowego.

Dalej →

Wydawnictwo

Półtora wieku tradycji zobowiązuje. Dlatego wydawane przez PTPN czasopisma i książki mają zawsze wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Znaleźć je można we wszystkich ważniejszych bibliotekach świata. Zapraszamy do współpracy autorów oraz instytucje naukowe.

Dalej →

Więcej o historii

Lata tradycji, historii, działalności uwiecznione na fotografiach.

Dalej →

W kamienicy

Wszystko to co możesz znaleźć w naszej kamienicy.

Dalej →

Wynajem

Towarzystwo wynajmuje lokale użytkowe oraz Salę Posiedzeń.

Dalej →

Wiadomości

„Poznański sposób na niepodległość” – wykład inauguracyjny

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk rozpoczyna wieloletnie przedsięwzięcie pt. „Poznański sposób na niepodległość”. Projekt zakłada wielowymiarowe uczczenie setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego przez poznańskie środowisko naukowe. Patronat honorowy nad projektem objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta Poznania.

 W ramach projektu planowana jest w latach 2017-2019 m.in. organizacja letnich spacerów dydaktycznych, sesji studencko-doktoranckich „Młodzi o Powstaniu”, dwóch ogólnopolskich konferencji naukowych dotyczących wydarzeń bezpośrednio poprzedzających wybuch Powstania Wielkopolskiego i setnej rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego, a nade wszystko cyklu popularnonaukowych wykładów poświęconych dziejom Wielkopolski od utraty niepodległości do jej odzyskania.

Serdecznie zapraszamy na wykład inauguracyjny pt. „Pod rządami Hohenzollernów. Polskie strategie narodowe 1793-1918”, który w środę 22 lutego 2017 r. o godz. 18.00 wygłosi w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. S. Mielżyńskiego 27/29 prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik (Instytut Historii UAM).

kadr_wyklad_22-02-17

Zaproszenie na Uroczyste Walne Zebranie PTPN

W 160. rocznicę pierwszego Walnego Zebrania
uprzejmie zapraszam na
UROCZYSTE WALNE ZEBRANIE
członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
które odbędzie się w siedzibie Towarzystwa przy ul. Mielżyńskiego 27/29
w poniedziałek 13 lutego 2017 roku o godz. 16.00

Program Uroczystego Walnego Zebrania członków PTPN
1. Powitanie gości i słowo o 160 latach Towarzystwa –
Prezes PTPN prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński
2. Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prof. UAM dr. hab. Andrzeja Lesickiego
3. Wystąpienia zaproszonych gości
4. Dwie kultury – wykład Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności
prof. dr. hab. Andrzeja Białasa
5. Muzyka dawnego Poznania – koncert zespołu wokalno-instrumentalnego Musica Maxima pod opieką merytoryczną prof. UAM dr hab. Aliny Mądry
6. Spotkanie towarzyskie

W Sali Posiedzeń wystawione zostaną najcenniejsze obiekty z Narodowej Kolekcji PTPN

Andrzej Gulczyński
Prezes PTPN

Zmarł prof. Lech Trzeciakowski

Społeczność Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość,
iż w dniu 7 stycznia 2017 r.
zmarł
ś.p.
prof. dr hab. Lech Trzeciakowski

wybitna postać poznańskiego środowiska naukowego, znakomity znawca dziejów wieku XIX, przez wiele lat kierownik Zakładu Historii Polski XIX i XX wieku w Instytucie Historii UAM, członek Komisji Nauk Historycznych PAN, prezes honorowy Commission Internationale des Études Historiques Slaves, członek Komisji Historycznej, Wydziału Historii i Nauk Społecznych oraz Wydziału Nauk o Sztuce Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a w latach 1984-1993 członek Zarządu naszego Towarzystwa, badacz dziejów PTPN.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013