Celem działalności PTPN jest praca nad rozwojem nauki we wszystkich dziedzinach, szczególnie w zakresie badań dotyczących Wielkopolski

Towarzystwo

Towarzystwo, powstałe w 1857 roku, jest stowarzyszeniem osób zainteresowanych rozwojem nauki polskiej, pielęgnowaniem literatury i sztuki. To miejsce integracji i ostoja tradycji środowiska naukowego i inteligenckiego Poznania i Wielkopolski.

Dalej →

Biblioteka

Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wiążą się ściśle z dziejami samego Towarzystwa. Działające w owym czasie w Wielkopolsce dwie liczące się w skali kraju biblioteki: Kórnicka i Raczyńskich, nie mogły w pełni zaspokoić potrzeb miejscowego środowiska naukowego.

Dalej →

Wydawnictwo

Półtora wieku tradycji zobowiązuje. Dlatego wydawane przez PTPN czasopisma i książki mają zawsze wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Znaleźć je można we wszystkich ważniejszych bibliotekach świata. Zapraszamy do współpracy autorów oraz instytucje naukowe.

Dalej →

Więcej o historii

Lata tradycji, historii, działalności uwiecznione na fotografiach.

Dalej →

W kamienicy

Wszystko to co możesz znaleźć w naszej kamienicy.

Dalej →

Wynajem

Towarzystwo wynajmuje lokale użytkowe oraz Salę Posiedzeń.

Dalej →

Wiadomości

Wybory 2014

W dniu 27 czerwca 2014 r. w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk odbyły
się wybory władz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prezesem
Towarzystwa został prawnik prof. UAM Andrzej Gulczyński. Na stanowisko
Sekretarza Generalnego wybrano dr hab. Przemysława Matusika. Wydawnictwem
będzie kierować dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska. W skład Prezydium
Zarządu weszli przedstawiciele różnych dziedzin nauki, co ma przyczynić się
do podjęcia w ramach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
interdyscyplinarnych badań naukowych. Nowe władze Towarzystwa będą dążyć do
aktywizacji członków, zwiększenia udziału Towarzystwa w projektach naukowych
realizowanych w Polsce oraz wspólnie z odpowiednikami z innych miast i
regionów umocnienia roli towarzystw naukowych w  polskim sektorze nauki.

Konferencja: „Gender – projekt nowego człowieka”

Konferencja: „Gender – projekt nowego człowieka”

 

Czas: 9-10.06.2014

Miejsce: Sala posiedzeń PTPN ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań

Organizator: Wydział Historyczny UAM, Komisja Historii Sztuki PTPN

 

Celem interdyscyplinarnej konferencji „Gender – projekt nowego człowieka” jest dostarczenie uczestnikom przejrzystej i naukowej podstawy wiedzy o tym, czym jest koncepcja płci kulturowej, a także wieloaspektowa prezentacja obecności pojęcia „gender” w kulturze i praktyce pedagogicznej i wskazanie na związane z nią konsekwencje. W ostatnim czasie w Polsce pojęcie „gender” zelektryzowało opinię publiczną. Problematyka ta dotąd funkcjonując w sposób nie budzący większych emocji w ramach programów tzw. „gender studies” skrytych w murach placówek akademickich, w roku 2013 wkroczyła w sferę publiczną m.in. do przedszkoli jako część tzw. programów równościowych. Reakcją na ten proces był szereg wystąpień osób, środowisk i całych grup społecznych zaniepokojonych wpływem akademickiej teorii na praktykę społeczną.

W efekcie w rozgorzała publicystyczna debata często o dość emocjonalnym charakterze. Mimo wielu głosów pojawiających się głównie w przestrzeni medialnej, wciąż powracają kluczowe pytania: czym w istocie jest koncepcja „gender”? Jaka perspektywa antropologiczna jest z nią związana? Na ile jest to koncepcja weryfikowalna metodami naukowymi? Na ile pojęcie „gender” służy opisowi rzeczywistości, a na ile jest to idea służąca kształtowaniu rzeczywistości? Domagają się one racjonalnych, opartych na naukowym fundamencie odpowiedzi.

Konferencja, w której uczestniczy szerokie grono badaczy reprezentujących różne dyscypliny (filologia, historia sztuki, filozofia, psychologia, pedagogika, genetyka, prawo i ekonomia), będzie skoncentrowana na rozważeniu problematyki „gender” w kategoriach dostarczanych przez współczesną naukę. Mimo akademickiego charakteru, w zamierzeniu organizatorów konferencja ma przyczynić się także do poprawy jakości publicznej debaty na temat koncepcji „gender” toczonej na łamach mediów.

Konferencja adresowana jest do zarówno do świata naukowego, jak i nauczycieli, wychowawców, rodziców i wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Skierowana jest także do osób odpowiedzialnych za organizację życia publicznego.

 

plakat_gender

NIE BÓJ SIĘ KSIĄŻKI NAUKOWEJ

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

Zaprasza na:
III wiosenny kiermasz

„NIE BÓJ SIĘ KSIĄŻKI NAUKOWEJ”

W kiermaszu wezmą udział:
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
Wydawnictwo Naukowe UAM,
Wydawnictwo Miejskie Posnania,
Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”,
Wydawnictwo Poznańskie.

Zapewniamy atrakcyjne ceny, obniżone nawet do 80%.

27 – 29 maja 2014.
od 10.00 od 16.00
Sala Posiedzeń PTPN
Ul.Mielżyńskiego 27/29
Poznań
Serdecznie zapraszamy.

Kiermasz plakat 2014

© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013