Celem działalności PTPN jest praca nad rozwojem nauki we wszystkich dziedzinach, szczególnie w zakresie badań dotyczących Wielkopolski

Towarzystwo

Towarzystwo, powstałe w 1857 roku, jest stowarzyszeniem osób zainteresowanych rozwojem nauki polskiej, pielęgnowaniem literatury i sztuki. To miejsce integracji i ostoja tradycji środowiska naukowego i inteligenckiego Poznania i Wielkopolski.

Dalej →

Biblioteka

Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wiążą się ściśle z dziejami samego Towarzystwa. Działające w owym czasie w Wielkopolsce dwie liczące się w skali kraju biblioteki: Kórnicka i Raczyńskich, nie mogły w pełni zaspokoić potrzeb miejscowego środowiska naukowego.

Dalej →

Wydawnictwo

Półtora wieku tradycji zobowiązuje. Dlatego wydawane przez PTPN czasopisma i książki mają zawsze wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Znaleźć je można we wszystkich ważniejszych bibliotekach świata. Zapraszamy do współpracy autorów oraz instytucje naukowe.

Dalej →

Więcej o historii

Lata tradycji, historii, działalności uwiecznione na fotografiach.

Dalej →

W kamienicy

Wszystko to co możesz znaleźć w naszej kamienicy.

Dalej →

Wynajem

Towarzystwo wynajmuje lokale użytkowe oraz Salę Posiedzeń.

Dalej →

Wiadomości

Zaproszenie na Uroczyste Walne Zebranie

W roku wielu jubileuszy, w tym setnej rocznicy urodzin prof. Gerarda Labudy,
wybitnego mediewisty, wieloletniego sekretarza generalnego, wiceprezesa
i prezesa PTPN, mam zaszczyt zaprosić na

UROCZYSTE WALNE ZEBRANIE

członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
które odbędzie się 12 lutego 2016 r. w siedzibie Towarzystwa,
ul. Mielżyńskiego 27/29 o godz. 17.00

Andrzej Gulczyński
Prezes

Program Uroczystego Walnego Zebrania członków PTPN

1. Kilka słów na powitanie i na początek Roku Gerarda Labudy – prezes PTPN prof. Andrzej Gulczyński
2. Wykład: Chrzest Mieszka – prof. Tomasz Jurek
3. Koncert uświetniający Uroczyste Walne Zgromadzenie

Feliks Nowowiejski

 •   Roże dla Safo op. 51 nr 1: Glukupikros, Faon, Śmierć Safo, Epitafium
 •   Odejdź, Jasiu op. 47 nr 6
 •   Kazała mi mama op. 27 nr 4

Magdalena Kozakiewicz – sopran
Marzena Frankowska – sopran
prof. Izabela Górska-Krasiel – fortepian

4. Towarzyskie spotkanie przy kawie

Zaproszenie na konferencję

loga

Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Zapraszają do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat:

MIT NARODOWY W LITERATURZE I KULTURZE POLSKIEJ
ORAZ KRAJÓW OŚCIENNYCH

Siedlce, 02-03 czerwca 2016 roku

W ramach problematyki mitu narodowego w różnych literacko-historycznych
epokach i ich kulturowych paradygmatach, proponowane są następujące bloki tematyczne:
1) Geneza i rozwój mitu narodowego w literaturze i kulturze;
2) Percepcja mitu – zbiorowe emocje;
3) Dziedzictwo kulturowe mitu narodowego;
4) Symbol jako kod mitu narodowego;
5) Mit narodowy jako „ślepa miłość patriotyczna”;
6) Soteriologiczne i eschatologiczne znaczenie mitu;
7) „Instrukcja obsługi” mitu – „gra” mitem;
8) Językowy obraz mitu narodowego;
9) Fantastyczne projekcje mitu narodowego;
10) Wykorzystanie mitu narodowego w nauczaniu języków obcych.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. hab. Martin Golema (Bańska Bystrzyca, Słowacja)
Dr hab. Danuta Szymonik, prof. UPH (Siedlce, Polska)
Dr hab. Roman Mnich, prof. UPH (Siedlce, Polska)
Dr Piotr Paweł Repczyński (Poznań, Polska)
Dr Aldona Borkowska (Siedlce, Polska)
Dr Ewa Kozak (Siedlce, Polska)
Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak (Siedlce, Polska)

Zgłoszenie uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat:

MIT NARODOWY W LITERATURZE I KULTURZE POLSKIEJ
ORAZ KRAJÓW OŚCIENNYCH
Siedlce, 02-03 czerwca 2016 roku
Wersal Siedlecki, 08-110 Siedlce, ul. Łukowska 74

Imię i nazwisko:
Tytuł/stopień naukowy:
Miejsce pracy (afiliacja):
Tytuł referatu:
Telefon komórkowy:
Adres e-mail:
Adres do korespondencji:
Abstrakt (do 1000 znaków):

Wpisowe (wyżywienie i publikacja): 350 zł. (85 euro – dla osób spoza Polski)

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium prosimy przesyłać do 15 kwietnia 2016 r na adres:
ewakozak.inibi@gmail.com lub adriana.pogoda@uph.edu.pl

Z wyrazami szacunku
Dr Ewa Kozak
Dr Adriana Pogoda-Kołodziejak

Zaproszenie na XXXVI Seminarium Mediewistyczne

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu,
Instytut Historii Sztuki UAM

zapraszają na obrady

XXXVI Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej
w czwartek-piątek 10-11 grudnia 2015

NATIONUM PROPRIETATES
ODRĘBNOŚĆ I WSPÓLNOTA NARODÓW W KULTURZE ŚREDNIOWIECZA

CZWARTEK 10 XII 2015 | 9.00 – 19.00
Obrady w Muzeum Archidiecezjalnym ul. Lubrańskiego 1 (Ostrów Tumski)
Przerwa obiadowa: 13.45–15.00

 • Jacek Wiesiołowski (Poznań): Wprowadzenie
 • Jerzy Pysiak (Warszawa): «Gaude felix Francia!» Uwagi o świadomości i identyfikacji narodowej we Francji i w Europie łacińskiej w pełnym średniowieczu
 • Jarosław Jarzewicz (Poznań): Sztuka narodowa w średniowieczu
 • Dorota Żółkiewska (Warszawa): Postać Anglika w średniowiecznej francuskiej literaturze komicznej
 • Dorota Szeliga (Warszawa): «Ce païs si loingtain» – dwa przykłady francuskich relacji z szesnastowiecznej Polski
 • Anna Loba (Poznań): Christine de Pizan – Włoszka czy Francuzka?
 • Anna Kricka (Szczecin): Jedność kulturowa Europy w powieściach francuskich z XIII wieku
 • Joanna Dimke-Kamola (Poznań): Stereotypy narodowe w Italii u progu epoki nowożytnej
 • Maja Gąssowska (Warszawa): Obraz «obcych» podczas krucjat bałtyckich w kronice Henryka zwanego Łotyszem (1 ćwierć XIII w.)
 • Agnieszka Wajroch (Poznań): «Dux Slavorum et Cassubie». Złoty wiek XIII a sprawa kaszubska Gotthard Kemmether (Frankfurt): «Dioecesis Lubucensis» – Diecezja Lubuska między Polską a Niemcami (XII-XVI w.). Historia, sztuka, liturgia
 • Tomasz Kowalski (Toruń): Regionalny i narodowy charakter ośrodków kultu maryjnego w Koronie, Prusach i na Śląsku. Przeobrażenia topografii kultu u schyłku średniowiecza
 • Patrycja Łobodzińska (Poznań): Lingua vulgaris a łacina w artystycznych fundacjach patrycjatu wrocławskiego w późnym średniowieczu
 • Ksenia Frąszczak (Poznań): Kategorie narodowe w badaniach nad retabulum św. Jakuba z Lewoczy
 • Patrycja Waśkowiak (Poznań): Kategorie narodowe – kontekst działań konserwatorskich w Polsce po II wojnie światowej
 • Marek Ober (Szczecin): O wyczuciu pionu u Anglików
 • Filip Merski (Poznań): Babenberski gotyk specjalny. Odmiana regionalna czy odrębny styl?
 • Jakub Adamski (Warszawa): Czy istniała «śląska szkoła architektoniczna XIV wieku»?
 • Piotr Pajor (Kraków): Czy istniał «styl kazimierzowski»? O niektórych rozwiązaniach formalnych w małopolskiej architekturze XIV wieku
 • Joanna Utzig (Kraków): Przeszklenia witrażowe w kościołach i klasztorach cysterskich do końca XIII wieku –regionalizmy silniejsze niż powiązania filiacyjne?
 • Marzena Łuczak (Warszawa): Kościół św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach jako wyraz propaństwowej i promonastycznej ideologii biskupa Andrzeja Łaskarza
 • Witold Miedziak (Poznań): Nekropolia magnacka po (wielko)polsku – przypadek kościoła w Czarnkowie

PIĄTEK 11 XII 2015 | 7.00 – 21.00
Objazd zabytkoznawczy:

 • Szamotuły – kolegiata i zamek,
 • Ostroróg – fara, Wronki – fara i kościół podominikański,
 • obiad,
 •  Czarnków – kolegiata

Kolacja ok. 20.00:

© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013