Celem działalności PTPN jest praca nad rozwojem nauki we wszystkich dziedzinach, szczególnie w zakresie badań dotyczących Wielkopolski

Informacje, komunikaty

Życie codzienne w zaborze pruskim i w czasie Powstania Wielkopolskiego – sesja studencko-doktorancka

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza na sesję studencko-doktorancką „Życie codzienne w zaborze pruskim i  w czasie Powstania Wielkopolskiego”, organizowaną w ramach cyklu „Młodzi o Powstaniu”. Sesja odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w Sali Posiedzeń PTPN: rozpoczęcie o godz. 16.00, natomiast od godz. 15.00 rejestracja prelegentów. Dla słuchaczy wstęp wolny!

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Miasta Poznania w ramach projektu „Poznański sposób na niepodległość”.

młodzi o powstaniu życie codzienne 640 px

Zapraszamy na kolokwium doktoranckie w PTPN!

Już w najbliższą środę, 25.04 o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń PTPN swoje badania zaprezentuje Pani mgr Dominika Stopczańska z Instytutu Muzykologii UAM. Tematem prelekcji będzie „Wykorzystanie instrumentów smyczkowych w utworach z kolekcji muzykaliów kościoła św. Anny na Piasku we Wrocławiu (1679-1685)”. Promotorem Pani mgr jest Pan prof. Ryszard Wieczorek. Gościem będzie Pan Patryk Frankowski z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu.

kolokwium Stopczańska 640 px

Indie i Indowie w literaturze polskiego romantyzmu

Voyages... Guy Tachard, Mnich buddyjski

Komisja Filologiczna PTPN zaprasza na wykład dr Dagmary Nowakowskiej pt.  „Indie i Indowie w literaturze polskiego romantyzmu”.

Wykład odbędzie się w siedzibie PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu na Małej Sali w dniu 19 kwietnia br. (czwartek) godzina  17.00.

Serdecznie zapraszamy!

WRZEŚNIANIE NA POLSKIM SEJMIE DZIELNICOWYM

W ramach projektu Wrześnianie na Polskim Sejmie Dzielnicowym (1918): odkrywanie historii lokalnej, dofinansowanego przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, zbieramy informacje o wrzesińskich patriotach, delegatach na Polski Sejm Dzielnicowy. Polski Sejm Dzielnicowy odbywał się w Poznaniu w dniach 3-5 grudnia 1918 roku. Zgromadził on blisko 1400 delegatów z wszystkich dzielnic zaboru pruskiego. Był to ważny etap w dążeniu do niepodległości, gdyż Sejm wyłonił skład Naczelnej Rady Ludowej (organu dowodzącego później Powstaniem Wielkopolskim), zatwierdził polskie żądania niepodległościowe i uchwalił szereg ważnych ustaw, dotyczących m.in. spraw gospodarczych, społecznych, oświatowych, podatkowych. Z okazji setnej rocznicy tego wydarzenia Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk we współpracy z Wrzesińskim Towarzystwem Kulturalnym oraz Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni organizuje wystawę na temat delegatów z powiatu wrzesińskiego na Polski Sejm Dzielnicowy. Były to osoby zasłużone dla regionu, działające w polityce i pracy organicznej.

Liczymy również na Państwa pomoc: jeśli ktoś z Państwa posiada jakieś informacje o delegatach, zdjęcia czy pamiątki rodzinne, prosimy o przesłanie materiałów na adres: sekretariat@ptpn.poznan.pl lub: muzeum@wrzesnia.pl. Wykorzystane na wystawie materiały zostaną opatrzone stosowną informacją o osobach, które je udostępniły. Dla osób, które prześlą materiały przewidziane są także drobne upominki.

Wystawa prezentowana będzie we wrześniu w Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, natomiast w grudniu w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. W przypadku pytań, prosimy o kierowanie ich na adres e-mail: sekretariat@ptpn.poznan.pl lub telefonicznie: 618527441.

Czytaj dalej →

Cmentarz, park podwórko: dyskusja wokół książki Małgorzaty Fabiszak i Anny Weroniki Brzezińskiej

W ramach Forum PTPN zapraszamy 17 kwietnia o godz. 18.00 na dyskusję wokół książki dr hab. prof. UAM Małgorzaty Fabiszak i dr hab. Anny Weroniki Brzezińskiej pt. „Cmentarz, park, podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci”.

Książka ta jest pokłosiem kilkuletnich badań, które Autorki realizowały w ramach projektu „Pamięć i tożsamość w krajobrazie miejskim. Studium przypadku na przykładzie Poznania”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Publikacja ta porusza bardzo ważny obecnie temat pamięci w przestrzeni miejskiej, za przedmiot analizy obierając cmentarze. Czy jednak zawsze są one miejscami pamięci? Jak piszą Autorki:
„Cmentarz, do którego trudno dojechać, bo zawalił się most do niego prowadzący. Park, przez który codziennie idzie się na skróty po zakupy, nie wiedząc, że kiedyś teren ten znajdował się za bramami miasta. Podwórko, odgrodzone od świata zamkniętą ażurową bramą, przez którą przechodnie mogą zobaczyć macewy. Cmentarze wojenne, na których spoczywają obok siebie dawni wrogowie. Wszystkie te przestrzenie – będące zarazem świadectwem pamięci, jak i niepamięci – stały się przedmiotem interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych przez Autorki. W ich efekcie powstała książka – rodzaj przewodnika po mieście, które przez wieki budowali wspólnie katolicy, protestanci i żydzi. O czym sami poznaniacy zdają się nie pamiętać…”

W dyskusji z Autorkami wezmą udział: prof. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, dr Łukasz Skoczylas oraz Błażej Wandtke.
Ponadto gośćmi wydarzenia będą przedstawicielki Stowarzyszenia Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy „Koimeterion”, Marta Machowska i Joanna Wałkowska, które opowiedzą o praktycznych działaniach na rzecz rewitalizacji zabytkowych nekropolii.

Forum PTPN Cmentarz park podwórko 640px

Stare druki Biblioteki PTPN – wykład, wystawa i koncert

Plakat - wykład - Pokora(2)

W ramach projektu warsztatów „Dawna książka – sztuka i rzemiosło”, objętych wsparciem Miasta Poznania, serdecznie zapraszamy na wykład otwarty dra Piotra Pokory z Instytutu Historii UAM, zatytułowany Struktura proweniencyjna kolekcji starych druków ze zbiorów Biblioteki PTPN (wtorek, 24 kwietnia 2018 r., o godz. 18.00).  Prelekcji towarzyszyć będzie wystawa cennych starodruków z bogatej kolekcji Biblioteki, jak również koncert zespołu Discors Concordia, specjalizującego się w wykonawstwie historycznym muzyki renesansu i baroku.

Kolejna edycja warsztatów i kolejny wykład otwarty poświęcony badaniom nad starymi drukami już w czerwcu!
Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Miasta Poznania #poznanwspiera.

Zapraszamy na kwietniowe wykłady otwarte w PTPN

Serdecznie zapraszamy do udziału w kwietniowych wykładach otwartych, organizowanych w ramach wieloletniego projektu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Poznański sposób na niepodległość”. Godzinne wykłady odbędą się w następujących terminach:

12 kwietnia 2018 r. (czwartek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. 18.00
prof. dr hab. Jerzy Adam Sierociuk (Instytut Filologii Polskiej UAM)
„Nie damy pogrześć mowy”. Zabory a język mieszkańców Poznańskiego

19 kwietnia 2018 r. (czwartek), Sala Posiedzeń PTPN, godz. 18.00
prof. UAM dr hab. Rafał Dobek (Instytut Historii UAM)
Cegielski i inni. Rozwój polskich przedsiębiorstw w Poznańskiem

PTPN_kwiecien3

Obu wykładom towarzyszyć będą jednodniowe wystawy przygotowane przez pracowników Biblioteki PTPN, związane z tematami wykładów.

Wstęp na wykłady i wystawy jest wolny. Bieżące informacje o projekcie zamieszczane są także na naszym profilu facebookowym. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Miasta Poznania.

 

JAROCINIACY NA POLSKIM SEJMIE DZIELNICOWYM

PLAKAT JAROCIN POPRAWIONY-650px

W ramach projektu „Przed Powstaniem: Jarociniacy na Polskim Sejmie Dzielnicowym i w pracy organicznej”, dofinansowanego przez Gminę Jarocin, zbieramy informacje o jarocińskich patriotach, delegatach na Polski Sejm Dzielnicowy.

Polski Sejm Dzielnicowy odbywał się w Poznaniu w dniach 3-5 grudnia 1918 roku. Zgromadził on blisko 1400 delegatów z wszystkich dzielnic zaboru pruskiego. Był to ważny etap w dążeniu do niepodległości, gdyż Sejm wyłonił skład Naczelnej Rady Ludowej (organu dowodzącego później Powstaniem Wielkopolskim), zatwierdził polskie żądania niepodległościowe i uchwalił szereg ważnych ustaw, dotyczących m.in. spraw gospodarczych, społecznych, oświatowych, podatkowych. Z okazji setnej rocznicy tego wydarzenia Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk we współpracy z Muzeum Regionalnym w Jarocinie organizuje wystawę na temat delegatów z powiatu jarocińskiego na Polski Sejm Dzielnicowy. Były to osoby zasłużone dla regionu, działające w polityce i pracy organicznej.

Liczymy również na Państwa pomoc: jeśli ktoś z Państwa posiada jakieś informacje o delegatach, zdjęcia czy pamiątki rodzinne, prosimy o przesłanie materiałów na adres: sekretariat@ptpn.poznan.pl lub: muzeum@muzeumjarocin.pl. Wykorzystane na wystawie materiały zostaną opatrzone stosowną informacją o osobach, które je udostępniły. Dla osób, które prześlą materiały przewidziane są także drobne upominki.

Na materiały czekamy do 7 maja 2018!

Wystawa prezentowana będzie w czerwcu w PTPN, natomiast w grudniu w Muzeum Regionalnym w Jarocinie.

Czytaj dalej →

Towarzystwo

Towarzystwo, powstałe w 1857 roku, jest stowarzyszeniem osób zainteresowanych rozwojem nauki polskiej, pielęgnowaniem literatury i sztuki. To miejsce integracji i ostoja tradycji środowiska naukowego i inteligenckiego Poznania i Wielkopolski.

Dalej →

Biblioteka

Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wiążą się ściśle z dziejami samego Towarzystwa. Działające w owym czasie w Wielkopolsce dwie liczące się w skali kraju biblioteki: Kórnicka i Raczyńskich, nie mogły w pełni zaspokoić potrzeb miejscowego środowiska naukowego.

Dalej →

Wydawnictwo

Półtora wieku tradycji zobowiązuje. Dlatego wydawane przez PTPN czasopisma i książki mają zawsze wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Znaleźć je można we wszystkich ważniejszych bibliotekach świata. Zapraszamy do współpracy autorów oraz instytucje naukowe.

Dalej →

Więcej o historii

Lata tradycji, historii, działalności uwiecznione na fotografiach.

Dalej →

W kamienicy

Wszystko to co możesz znaleźć w naszej kamienicy.

Dalej →

Wynajem

Towarzystwo wynajmuje lokale użytkowe oraz Salę Posiedzeń.

Dalej →

© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013