Podstawową formą działalności są zebrania naukowe w Komisjach i w Wydziałach. Podczas tych zebrań, członkowie (bez honorarium) lub goście z całego kraju i z zagranicy przedstawiają referaty, które następnie służą za podstawę do otwartej dyskusji. Większość tekstów lub ich streszczenia, przyjmuje formę publikacji w czasopismach i seriach wydawniczych Towarzystwa. Rocznie odbywa się około 50 – 70 takich zebrań. Korporacja dysponuje własną salą posiedzeń, mogącą pomieścić 180 osób. Z inicjatywy Komisji lub Wydziałów organizuje się rocznie ok. 10 do 15 mniejszych lub większych sesji, konferencji i seminariów, najczęściej we współpracy z innymi instytucjami naukowymi. Wiele z nich odbywa się co roku cyklicznie (w tym międzynarodowe, jak Seminaria Mediewistyczne, czy Gwary dziś. Pod względem ilościowym największą imprezą był (w roku 1994) Kongres Kultura Czasu Przełomu, którego uczestnicy, z ok. 15 krajów, wygłosili 100 referatów.