Wydziały

Komisje

Wydział I
Filologiczno-Filozoficzny

Komisja Filmoznawcza
Komisja Filologiczna
Komisja Filozoficzna
Komisja Językoznawcza

Wydział II
Historii i Nauk Społecznych

Komisja Archeologiczna

Komisja Etnograficzna

Komisja Historyczna

Komisja Nauk Ekonomicznych

Komisja Nauk Prawnych

Komisja Teologiczna

Wydział III
Matematyczno-Przyrodniczy

Komisja Biologiczna
Komisja Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej
Komisja Geograficzno-Geologiczna
Komisja Matematyczno-Przyrodnicza
Komitet Fizjograficzny

Wydział IV
Nauk Medycznych

Komisja Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
Komisja Medycyny Zabiegowej
Komisja Medycyny Laboratoryjno-Klinicznej
Komisja Farmaceutyczna
Komisja Chemii Klinicznej
Komisja Stomatologiczna
Komisja Historii i Filozofii Medycyny

Wydział V
Nauk Technicznych

Komisja Automatyki i Informatyki 
Komisja Budownictwa i Architektury 
Komisja Budowy Maszyn
Komisja Elektrotechniki
Komisja Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Komisja Technologii Drewna

Wydział VI
Nauk Rolniczych i Leśnych

Komisja Nauk Leśnych
Komisja Nauk Rolniczych

Wydział VII
Nauk o Sztuce

Komisja Historii Sztuki
Komisja Muzykologiczna