Sekretariat i Biuro Zarządu PTPN

ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
I piętro

tel. 61 852 74 41
sekretariat@ptpn.poznan.pl

Dyrektor Biura Zarządu
mgr Oma Peisert
oma.peisert@ptpn.poznan.pl

 


Biblioteka PTPN

ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
wejście od Dziedzińca

tel. 61 852 74 41
informacja@ptpn.poznan.pl

Dyrektor Biblioteki
dr Norbert Delestowicz

norbert.delestowicz@ptpn.poznan.pl


Wydawnictwo PTPN

ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
I piętro

tel. 61 852 74 41

 

Sekretarz Redakcji
Maria Wlazło

wydawnictwo@ptpn.poznan.pl

Dystrybucja wydawnictw
Evgeniy Svirjak

dystrybucja@ptpn.poznan.pl

DANE DO FAKTURY:

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań
NIP: 778-01-68-479; 
REGON: 000806536
NAZWA BANKU: Santander Bank S. A.
numer konta bankowego: 18 1090 1359 0000 0000 3501 8499