W czasie kluczowym dla Europy, gdy trwa dyskusja o istocie demokracji i pokoju, niezbędne jest podkreślenie roli krytycznego i świadomego myślenia o procesach społecznych i politycznych. W dobie wzmocnienia ruchów nacjonalistycznych i antyeuropejskich konieczne jest prowadzenie działań edukacyjnych na temat tożsamości, także w kontekście integracji europejskiej. Forum Szkół Polskich. Poznań – Europa jest 8-dniowym spotkaniem młodzieży z 6 polskich szkół, w tym 4 znajdujących się za granicą – w 2017r. były to szkoły z Lwowa, Grodna, Wilna, Czeskiego Cieszyna, Strzelec Opolskich i Wrześni.

Nadrzędnym celem projektu jest wspieranie aktywności obywatelskiej i krzewienie wartości europejskich, a także pobudzenie do rozważań nad własną tożsamością i historią lokalnej społeczności. Zasadnicza część Forum będzie składała się z prowadzonych przez profesjonalistów, wykładów oraz warsztatów – dyskusji i pracy w grupach mieszanych. Program obejmuje także zajęcia terenowe i grę miejską, polegającą na samodzielnym odwiedzaniu w małych grupach ciekawych instytucji i organizacji, takich jak przedsiębiorstwa społeczne Fundacji “Barka”, a także spotkania z zaproszonymi gośćmi. W pierwszej edycji Forum byli to m.in. premier Hanna Suchocka i doświadczony samorządowiec, poseł, europoseł dr Filip Kaczmarek.

Obóz składa się z trzech części tematycznych, związanych kolejno z Poznaniem, Polską i Europą. W pierwszej uczestnicy zwiedzą Poznań, poruszając kojarzone z tym miastem tematy przedsiębiorczości, obywatelskiego zaangażowania, pracy organicznej i obowiązków jednostki w społeczeństwie. Druga część, poświęcona Polsce i zwracająca uwagę na Poznań jako kolebkę polskiej państwowości, obejmować będzie wycieczki do Gniezna i na Ostrów Tumski, dotyczyć będzie polskiej tożsamości narodowej i tożsamości regionalnych uczestników oraz ich świadomości historycznej i kulturowej. Trzecia natomiast poświęcona będzie procesowi integracji europejskiej, jej przyczynom i skutkom oraz wadom i zaletom.

Jako imprezy towarzyszące Forum w zabytkowym gmachu PTPN zorganizowane zostaną także wystawa i otwarty koncert studentów i wykładowców Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Forum wraz z koncertem i wystawą będzie stanowić część całorocznych obchodów 160-lecia istnienia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Fakt, że imprezy te będą miały tematykę związaną z kultywowaniem tradycji Miasta sprawia że rezultatem projektu będzie również promocja Poznania wśród Polaków żyjących poza Wielkopolską i Polską, a także wzmocnienie wśród poznaniaków poczucia dumy z własnego miasta i regionu.