Członkowie Honorowi

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Abraham Władysław Henryk (1860–1941)

Alexandrowicz Stefan (1904–1995)

Balzer Oswald Marian (1858–1933)

Baranowski Ignacy (1833–1919)

Barbacki Stefan (1903–1979)

Barczewski Walenty (1856–1928)

Bartoszewicz Julian (1821–1870)

Bentkowski Władysław (1817–1887)

Biegański Władysław (1857–1917)

Bieliński Józef (1848–1926)

Bielowski August (1806–1876)

Birkenmajer Aleksander (1890–1967)

Bobrzyński Michał (1849–1935)

Boguski Józef Jerzy (1853–1933)

Bogusławski Wilhelm Józef (1825–1901)

Bošković Stefan (1868–1957)

Brodowski Włodzimierz Ludomir (1825–1903)

Brodzki Wiktor Polearch (1817–1904)

Brownsford Kazimierz (1856–1925)

Brückner Aleksander (1856–1939)

Brudziński Polikarp Józef (1874–1917)

Caro Jakub Selig (1835–1904)

Celichowski Zygmunt (1845–1923)

Chłapowski Franciszek (1846–1923)

Chodźko Leonard (1800–1871)

Chotkowski Władysław Longin (1843–1926)

Chotomski Ferdynand Dienheim (1797–1880)

Chrzanowski Ignacy (1866–1940)

Ciechanowski Stanisław Witalis (1869–1945)

Clemenceau Georges (1841–1929)

Cybulski Napoleon Nikodem (1854–1919)

Czajkowski Antoni (1816–1873)

Czartoryski Adam Ludwik (1872–1937)

Czartoryski Władysław (1828–1894)

Czekańska Maria (1902–1991)

Ćwikliński Ludwik (1853–1943)

Dalbor Edmund (1869–1926)

Dega Wiktor (1896–1995)

Dembiński Bronisław (1858–1939)

Dietl Józef Konrad (1804–1878)

Domejko Ignacy (1802–1889)

Dropsy Józef Juliusz Hugo (1809–1876)

Dworzaczek Ferdynand Gotard Karol (1804–1876)

Dybowski Benedykt Tomasz (1833–1930)

Dzieduszycki Włodzimierz (1825–1899)

Dziewoński Karol Józef (1876–1943)

Erzepki Bolesław (1852–1932)

Estreicher Karol Józef (1827–1908)

Fijałek Jan Nepomucen (1864–1936)

Finkel Ludwik Michał (1858–1930)

Folkierski Władysław (1842–1904)

Fontana Julian (1810–1869)

Fraknói Vilmos (1843–1924)

Gałęzowski Seweryn (1801–1878)

Gądecki Stanisław (ur. 1949)

Gąsiorowski Antoni (ur. 1932)

Gepner Bolesław (1835–1913)

Gluziński Władysław Antoni (1856–1935)

Grochmalicka-Mikołajczyk Janina (ur. 1926)

Gruchman Bohdan (1928-2021)

Halban Leon (1838–1897)

Haller Albin (1849–1925)

Helbich Adam Bogumił (1796–1881)

Helcel Antoni Zygmunt (1808–1870)

Helmholtz Herman Ludwig Ferdinand von (1821–1894)

Hilczer-Kurnatowska Zofia (1932-2013)

Hirschfeld Ludwik Maurycy (1816–1876)

Hochberger Juliusz (1840–1905)

Hoffman Karol Boromeusz Aleksander (1798–1875)

Horst Antoni (1915–2003)

Hoyer Henryk Fryderyk (1834-1907)

Hozakowski Władysław (1869–1934)

Janikowski Andrzej (1799–1864)

Jankowski Wiktor (1913–1996)

Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799–1882)

Jensen Alfred (1859–1921)

Jurasz Antoni Stanisław (1847–1923)

Jurczyk Witold (1931-2016)

Kalinka Walerian (1826–1886)

Kallenbach Józef Henryk (1861–1929)

Kamiński Ludwik (1786–1867)

Karoń Halina (1924-2011)

Kasprowicz Jan (1860–1926)

Kętrzyński Wojciech (1838–1918)

Kiełczewski Bohdan (1912–1998)

Klaczko Julian (1825–1906)

Kłoczowski Jerzy (1924-2017)

Koch Robert (1843–1910)

Kondratowicz Ludwik (Władysław Syrokomla) (1823–1862)

Korff (Klemens August?) von (1804–?)

Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918)

Kostanecki Antoni (1866–1941)

Kostanecki Kazimierz Telesfor (1863–1940)

Kostrzewski Józef Władysław (1885–1969)

Kozacki Leon (ur. 1938)

Kóčka-Krenz Hanna (ur. 1947)

Kraiński Wincenty (1786–1882)

Krajewski Stanisław Kostka Feliks (1829–1895)

Kraszewski Józef Ignacy (1812–1887)

Kremer Józef (1806–1875)

Kujot Stanisław Leopold (1845–1914)

Kuraszkiewicz Władysław (1905–1997)

Kurnatowski Stanisław (1929-2015)

Labuda Gerard (1916-2010)

Laskowski Zygmunt Władysław (1841–1928)

Lebert Hermann (1813–1878)

Lelewel Joachim (1786–1861)

Lenartowicz Teofil Aleksander (1822–1893)

Likowski Edward ks. (1836–1915)

Liske Franciszek Ksawery (1838–1891)

Lister Joseph (1827–1912)

Lubomirski Jerzy Henryk (1817–1872)

Ludwiczak Rufina Stella (1906–2001)

Łepkowski Józef Aleksander (1826–1894)

Łoś Jan Nepomucen (1860–1928)

Łowmiański Henryk (1898–1984)

Łukasiewicz Jan Leopold (1878–1956)

Maciejowski Wacław Aleksander (1793–1883)

Madeyski Stanisław Jerzy (1841–1910)

Madurowicz Maurycy Antoni (1831–1894)

Majer Józef (1808–1899)

Maliński Tadeusz (ur. 1946)

Małecki Antoni (1821–1913)

Manteuffel Gustaw (1832–1916)

Mańkowski Alfons (1870–1941)

Marciniak Ryszard (1939-2009)

Matejko Jan (1838–1893)

Matusiewicz Eugeniusz (1914–1992)

Metzig Johann Christian Heinrich (1804–1868)

Michelet Karl Ludwig (1801–1893)

Mierzejewski Jan Lucjan (1838–1908)

Mierzejewski Władysław Wawrzyniec (1841–1918)

Morawski Kazimierz (1852–1925)

Muszyński Henryk (ur. 1933)

Natanson Ludwik (1822–1896)

Nehring Władysław Ewaryst (1830–1909)

Nencki Marceli (1847–1901)

Neugebauer Ludwik Adolf (1821–1890)

Niederle Lubor (1865–1944)

Ohanowicz Alfred (1888–1984)

Orlicz Władysław (1903–1990)

Orłowski Witold Eugeniusz (1874–1966)

Pasteur Louis (1822–1895)

Pawiński Adolf (1840–1896)

Pertz Georg Heinrich (1795–1876)

Pieścikowski Edward (1932-2014)

Piniński Leon Jan (1857–1938)

Plewkiewicz Roman (1844–1911)

Polkowski Ignacy (1833–1888)

Podgórski Mieczysław (1922-2013)

Potocki Władysław (1803–1868)

Przeździecki Aleksander (1814–1871)

Przyłuski Leon (1789–1865)

Ptaszycki Stanisław Ludwik (1853–1933)

Puchałka Tadeusz (ur. 1929)

Purkyně Jan Evangelista (1787–1869)

Raciborski Adam (1809-1871)

Radwański Jan (1819–1873)

Radziszewski Bronisław (1838–1914)

Ratajski Cyryl (1875–1942)

Roepell Richard (1808–1893)

Rolle Antoni Józef (1830–1894)

Romer Eugeniusz (1871–1954)

Rozwadowski Jan Michał (1867–1935)

Rudnicki Mikołaj (1882–1978)

Rydel Lucjan (1833-1895)

Rydygier Ludwik (właśc. Riediger) (1850–1920)

Samsonowicz Henryk (1930-2021)

Schmitt Henryk Leonard (1817–1883)

Schwanitz-Szwantowski Bronisław (1853–1929)

Semkowicz Aleksander (1850–1923)

Siemiradzki Henryk (1843–1902)

Sienkiewicz Henryk (1846–1916)

Skłodowska-Curie Maria (1867–1934)

Skobel Fryderyk Kazimierz (1806–1876)

Smith Casper Wilhelm (1811-1881)

Smoczkiewiczowa Aleksandra (1910–2006)

Smolka Stanisław (1854–1924)

Sobierajski Zenon (1917–2007)

Sokołowski Marcin Alfred (1849–1924)

Spasowicz Włodzimierz (1829–1906

Stablewski Florian (1841–1906)

Steffen Wiktor (1903–1997)

Štulc Václav Svatopluk (1814–1887)

Suchecki Henryk (1811–1872)

Suchocka Hanna (ur. 1946)

Supiński Józef (1804-1893)

Švambera Václav (1866-1939)

Szajnocha Karol (1818–1868)

Szczepański Władysław (1877–1927)

Szokalski Wiktor Feliks (1811–1891)

Sztam Antoni (1823–1874)

Szujski Józef (1835–1883)

Szuman Leon (1852–1920)

Święcicki Heliodor (1854–1923)

Tarnowski Stanisław (1837–1917)

Tonner Emanuel (1829-1900)

Torosiewicz Teodor (1803–1876)

Trentowski Bronisław (1808–1869)

Twardowski Kazimierz Jerzy (1866–1938)

Tychowski Feliks (1910–1977)

Tyszkiewicz Eustachy (1814–1873)

Ujejski Kornel (1823–1897)

Ulanowski Bolesław (1860–1919)

Vaszary Kolos Ferenc (1832–1915)

Virchow Rudolf (1821–1902)

Waga Antoni Stanisław (1799–1890)

Warszewicz Józef (1812–1866)

Weber Karl von (1806–1879)

Wegener Caspar Frederik (1802-1893)

Wężyk Franciszek (1785–1862)

Wicherkiewicz Wiktor Bolesław (1847–1915)

Wierzchosławski Stanisław (1926-2009)

Wiesiołowski Jacek (1940-2016)

Wilczyński Wacław (1923-2008)

Wisłocki Władysław (1841–1900)

Witkowski August Wiktor (1854–1913)

Witkowski Józef Marian (1892–1976)

Wolff-Powęska Anna (ur. 1941)

Wołowski Ludwik Franciszek (1810–1876)

Wóycicki Kazimierz Władysław (1807–1879)

Wróblewski Zygmunt Florenty (1845–1888)

Wrzosek Adam Jan (1875–1965)

Zachariasiewicz Jan Chryzostom (1825–1906)

Zagórski Zygmunt (ur. 1926)

Zakrzewski Zbigniew (1912–1992)

Zaleski Józef Bohdan (1802–1886)

Załuski Józef Bonawentura (1787–1866)

Zamoyski Andrzej Artur (1800–1874)

Zamoyski Władysław (1803–1868)

Zarański Stanisław (1817–1889)

Zaremba Stanisław (1863–1942)

Zdzitowiecki Józef Seweryn (1802–1879)

Zeissberg Heinrich von (1839–1899)

Zejszner Ludwik (1805–1871)

Zernack Klaus (1931-2017)

Zieleniewski Michał (1821–1896)

Zielewicz Ignacy (1841–1917)

Zieliński Tadeusz Stefan (1859–1944)

Zielonacki Jozafat (1818–1884)

Zoll Fryderyk (1865–1848)

Żuliński Tadeusz (1839–1885)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial