„Poznański sposób na niepodległość” to cykl wydarzeń mający na celu wielowymiarowe upamiętnienie setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Cały projekt rozłożony jest na lata 2017-2019 i realizowany jest razem z poznańskim środowiskiem naukowym. “Poznański sposób…” ma w nowy, interdyscyplinarny sposób przedstawić mieszkańcom Poznania historię Wielkopolski w czasach zaboru pruskiego.

Jedną z aktywności przewidzianych w projekcie jest cykl ogólnodostępnych wykładów naukowych prowadzonych przez doświadczonych wykładowców akademickich. Ich celem jest ukazanie różnych aspektów walki o niepodległość. Do współpracy zaproszono nie tylko historyków, lecz także przedstawicieli wielu dziedzin nauki, takich jak ekonomia, medycyna, socjologia czy kulturoznawstwo. Mimo poważnego charakteru spotkania, wykłady mają być prowadzone w sposób przystępny. Ich treść ma dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Po zakończeniu cyklu, wykłady mają zostać wydane w formie pisemnej jako publikacja naukowa.

Kolejnym elementem „Poznańskiego sposobu na niepodległość” jest cykl popularnonaukowych spacerów dydaktycznych po ważnych historycznie ulicach Poznania. Przewodnikami mają być poznańscy wykładowcy specjalizujący się w tematyce historycznej. Łącznie przewidziano 8 spacerów, w miesiące wakacyjne 2017 i 2018 roku. Każdy spacer będzie powiązany z inną osobą, która wsławiła się w odzyskaniu niepodległości w pruskim zaborze. Dodatkowo, uczestnicy będą mieli okazję odwiedzić miejsca niedostępne na co dzień dla osób postronnych.

„Poznański sposób na niepodległość” jest też szansą dla studentów na rozpoczęcie kariery naukowej. W ramach projektu zaplanowano cykl sesji studencko-doktoranckich „Młodzi o powstaniu”. Konferencje odbywać się będą raz w miesiącu, a zaproszeni na nią są poznańscy studenci i doktoranci. Celem sesji jest promowanie autorskich badań nad historią Poznania i Wielkopolski. Po zakończeniu cyklu planowane jest również wydanie publikacji naukowej.

W ramach projektu planowane są także dwie ogólnopolskie konferencje, na które zaproszeni zostaną doświadczeni wykładowcy akademiccy z całej Polski. Jedna z nich ma za zadanie przybliżyć okoliczności wybuchu powstania wielkopolskiego, a druga poświęcona zostanie setnej rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego i przyłączeniu ziem Wielkopolski do niepodległej Rzeczpospolitej.

Projekt „Poznański sposób na niepodległość” realizuje główny cel działalności PTPN, czyli popularyzacja i pielęgnowanie nauki. Poprzez swoją formę ma za zadanie dotrzeć nie tylko do badaczy i naukowców, ale także do każdego mieszkańca Poznania. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości historycznej Wielkopolan na temat powstania wielkopolskiego oraz odzyskania przez Polskę niepodległości.