Władze Towarzystwa

PREZYDIUM ZARZĄDU

prof. UEP Filip KACZMAREK
Prezes

prof. Paweł CHURSKI
Wiceprezes

prof. Maciej KUPCZYK
Wiceprezes

prof. Michał MUSIELAK
Wiceprezes

prof. UAM Rafał DOBEK
Sekretarz Generalny

dr Ligia HENCZEL
Zastępca Sekretarza Generalnego

prof. Zbigniew KARASZEWSKI
Zastępca Sekretarza Generalnego

prof. UEP Grzegorz KOTLIŃSKI
Podskarbi

dr Tomasz GABRUSEWICZ
Zastępca Podskarbiego

prof. UAM Jakub KĘPIŃSKI
Główny Redaktor Wydawnictw

prof. UAM Damian SZYMCZAK
Zastępca Głównego Redaktora Wydawnictw

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Przewodniczący wydziałów Towarzystwa:

prof. UAM dr hab. Karolina M. CERN
Przewodnicząca Wydziału Filologiczno-Filozoficznego

prof. UAM dr hab. Paweł STRÓŻYK
Przewodniczący Wydziału Historii i Nauk Społecznych

Prof. UAM dr hab. Alina ZAJADACZ
Przewodnicząca Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

prof. dr hab. n. med. Paweł SOBCZYŃSKI
Przewodniczący Wydziału Nauk Medycznych

dr hab. inż. Piotr KRAWIEC
Przewodniczący Wydziału Nauk Technicznych

————————
Przewodniczący Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych

prof. UAM dr hab. Jacek KOWALSKI
Przewodniczący Wydz. Nauk o Sztuce

KOMISJA REWIZYJNA

prof. UAM dr hab. Jaromir JESZKE
Przewodniczący

prof. Zbigniew ZWOLIŃSKI
Zastępca Przewodniczącego

prof. Bogdan MIŚKOWIAK
Członek

prof. Ryszard WIECZOREK
Członek

mgr Piotr WAWRZYNIAK
Członek