Władze Towarzystwa

PREZYDIUM ZARZĄDU

prof. UEP dr hab. Filip KACZMAREK
Prezes

prof. dr hab. Bogdan MIŚKOWIAK
Wiceprezes

prof. dr hab. Paweł CHURSKI
Wiceprezes

prof. UAM dr hab. Przemysław MATUSIK
Wiceprezes

prof. UAM dr hab. Rafał DOBEK
Sekretarz Generalny

dr Ligia HENCZEL
Zastępca Sekretarza Generalnego

dr hab. inż. Zbigniew KARASZEWSKI
Zastępca Sekretarza Generalnego

prof. UEP dr hab. Grzegorz KOTLIŃSKI
Podskarbi

prof. UAM dr hab. Damian SZYMCZAK
Zastępca Podskarbiego

dr hab. Jakub KĘPIŃSKI
Główny Redaktor Wydawnictw

dr Tomasz GABRUSEWICZ
Zastępca Głównego Redaktora Wydawnictw

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Przewodniczący wydziałów Towarzystwa

prof. dr hab. Ewa NOWAK
Przewodnicząca Wydziału Filologiczno-Filozoficznego

prof. UAM dr hab. Paweł STRÓŻYK
Przewodniczący Wydziału Historii i Nauk Społecznych

prof. UAM dr hab. Małgorzata MAZUREK
Przewodnicząca Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

prof. dr hab. Ewa FLOREK
Przewodnicząca Wydziału Nauk Medycznych

prof. dr hab. inż. Maciej KUPCZYK
Przewodniczący Wydziału Nauk Technicznych

dr hab. Arkadiusz TOMCZAK
Przewodniczący Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych

prof. UAM dr hab. Jacek KOWALSKI
Przewodniczący Wydz. Nauk o Sztuce

KOMISJA REWIZYJNA

prof. UAM dr hab. Jaromir JESZKE
Przewodniczący

prof. UAM dr hab. Zbigniew PILARCZYK
Członek

prof. dr hab. Jerzy SOWIŃSKI
Członek

dr Witold MIEDZIAK
Członek

dr Karol SIEMASZKO
Członek