Sekretariat i Biuro Zarządu PTPN

ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
I piętro

tel. 61 852 74 41
sekretariat@ptpn.poznan.pl

Dyrektor Biura Zarządu
mgr Aleksandra Kruszyńska
aleksandra.kruszynska@ptpn.poznan.pl

Sekretariat PTPN
mgr Dominika Maciejewicz-Łukaszewicz
sekretariat@ptpn.poznan.pl

Administracja kamienicy PTPN
lic. Paweł Binkowski
pawel.binkowski@ptpn.poznan.pl

Dział projektów
mgr Marta Łuczkowska

marta.luczkowska@ptpn.poznan.pl


Biblioteka PTPN

ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
wejście od Dziedzińca

tel. 61 852 74 41
informacja@ptpn.poznan.pl

Dyrektor Biblioteki
dr Anna Kołos

anna.kolos@ptpn.poznan.pl


Wydawnictwo PTPN

ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
I piętro

tel. 61 852 74 41

Sekretariat Redakcji
mgr Dobrosława Gucia

wydawnictwo@ptpn.poznan.pl

Dystrybucja wydawnictw
mgr Dominik Kałasz

dystrybucja@ptpn.poznan.pl