Program Kongresu

 

Program II Kongresu Towarzystw Naukowych w Polsce