Konkurs o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce został zapoczątkowany w 2018 roku, tym samym zebrano pierwsze zgłoszenia i wręczono nagrody. W ramach konkursu nagradzane są zarówno publikację naukowe, jak i popularnonaukowe i beletrystyczne, wydane między 1 stycznia a 31 grudnia roku poprzedzającego daną edycję konkursu. 

Celem nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Wielkopolską oraz propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o regionie. Konkurs organizowany jest we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego i obejmuje dwie kategorie: literaturę naukową oraz literaturę popularnonaukową i beletrystykę.