Struktura

Wydziały

Wydział I – Filologiczno-Filozoficzny

Wydział II – Historii i Nauk Społecznych

Wydział III – Matematyczno-Przyrodniczy

Wydział IV – Lekarski

Wydział V – Nauk Technicznych

Wydział VI – Nauk Rolniczych i Leśnych
Komisja Nauk Leśnych

Wydział VII – Nauk o Sztuce

Komisje

Komisja Filologiczna
Komisja Filmoznawcza
Komisja Filozoficzna
Komisja Językoznawcza
Komisja Teatrologiczna
Komisja Archeologiczna
Komisja Etnograficzna
Komisja Historyczna
Komisja Nauk Ekonomicznych
Komisja Nauk Prawnych
Komisja Socjologiczna
Komisja Teologiczna
Komisja Biologiczna
Komisja Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej
Komisja Geograficzno-Geologiczna
Komisja Matematyczno-Przyrodnicza
Komitet Fizjograficzny
Komisja Chemii Klinicznej
Komisja Farmaceutyczna
Komisja Historii i Filozofii Medycyny
Komisja Medycyny Doświadczalnej
Komisja Medycyny Około-operacyjnej
Komisja Medycyny Laboratoryjno-Klinicznej
Komisja Automatyki i Informatyki
Komisja Budownictwa i Architektury
Komisja Budowy Maszyn
Komisja Elektrotechniki
Komisja Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Komisja Technologii Drewna
Komisja Nauk Rolniczych
Komisja Historii Sztuki
Komisja Muzykologiczna