Wydziały

Wydział I – Filologiczno-Filozoficzny

Wydział II – Historii i Nauk Społecznych

Wydział III – Matematyczno-Przyrodniczy

 

 

 

Wydział IV – Nauk Medycznych

 

 Wydział V – Nauk Technicznych

 Wydział VI – Nauk Rolniczych i Leśnych

Komisja Nauk Leśnych

Wydział VII – Nauk o Sztuce

Komisje

Komisja Filologiczna
Komisja Filmoznawcza
Komisja Filozoficzna
Komisja Językoznawcza
Komisja Teatrologiczna
Komisja Archeologiczna
Komisja Etnograficzna
Komisja Historyczna
Komisja Nauk Ekonomicznych
Komisja Nauk Prawnych
Komisja Socjologiczna
Komisja Teologiczna
Komisja Biologiczna
Komisja Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej
Komisja Geograficzno-Geologiczna
Komisja Matematyczno-Przyrodnicza
Komitet Fizjograficzny
 

Komisja Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

Komisja Medycyny Zabiegowej

Komisja Medycyny Laboratoryjno-Klinicznej

Komisja Farmaceutyczna

Komisja Chemii Klinicznej

Komisja Stomatologiczna

Komisja Historii i Filozofii Medycyny

Komisja Automatyki i Informatyki
Komisja Budownictwa i Architektury
Komisja Budowy Maszyn
Komisja Elektrotechniki
Komisja Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Komisja Technologii Drewna
Komisja Nauk Rolniczych
Komisja Nauk Leśnych
Komisja Historii Sztuki
Komisja Muzykologiczna