Struktura PTPN

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk stanowi część dziedzictwa narodowego Kraju i Wielkopolski. Powstało ono 13 lutego 1857 r., z chwilą wyboru pierwszego prezesa Augusta hr. Cieszkowskiego, z inicjatywy światłych mieszkańców Poznańskiego, osób zainteresowanych rozwijaniem nauki, przede wszystkim uczonych zamieszkałych na terenie zaboru pruskiego, twórców idei pracy organicznej, jako stowarzyszenie osób, które za swoje naczelne zadanie stawiały podtrzymanie tradycji nauki w Wielkopolsce. Towarzystwo stwarzało w tamtych czasach uczonym polskim warunki do dyskusji naukowej oraz do publikacji prac naukowych w języku polskim. Podjęło się ono pracy nad upowszechnianiem polskiego dziedzictwa naukowego i kultury nie tylko wśród Wielkopolan, ucząc Polaków dumy z polskich osiągnięć.

Władze Towarzystwa

PREZYDIUM ZARZĄDU (wybrane na trzyletnią kadencję w dniu 27 czerwca 2014r.)

prof. UAM dr hab. Andrzej GULCZYŃSKI
prezes

prof. dr hab. Antoni MILER
wiceprezes

prof. dr hab. Waldemar RATAJCZAK
wiceprezes

prof. dr hab. Jerzy SOWIŃŚKI
wiceprezes

dr hab. Przemysław MATUSIK
sekretarz generalny

prof dr hab. Katarzyna MELLER
z-ca sekretarza generalnego

dr hab. Piotr MADERSKI
z-ca sekretarza generalnego

dr Piotr PAWLAK
podskarbi

dr hab. Danuta KONIECZKA-ŚLIWIŃSKA
główny redaktor wydawnictw

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

przewodniczący wydziałów Towarzystwa

prof. dr hab. Katarzyna MELLER
przewodniczący Wydz. Filologiczno-Filozoficznego


prof. dr hab. Tomasz JUREK
przewodniczący Wydz. Historii i Nauk Społecznych


prof. dr hab. Mirosław KRZYŚKO
przewodniczący Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego


prof. dr hab. Jerzy SOWIŃSKI
przewodniczący Wydz. Lekarskiego


prof. dr hab. Maciej KUPCZYK
przewodniczący Wydz. Nauk Technicznych


dr hab. Witold GRZYWIŃSKI
przewodniczący Wydz. Nauk Rolniczych i Leśnych


prof. dr hab. Jan SKURATOWICZ
przewodniczący Wydz. Nauk o Sztuce

KOMISJA REWIZYJNA

dr Katarzyna BALBUZA członek

prof. dr hab. Maria KUCHLEWSKA członek

prof dr hab. Tadeusz LEWASZKIEWICZ członek

prof. dr hab. Jan SOBIECH członek

prof. dr hab. Stanisław PASZKOWSKI członek

Wydziały i komisje

Wydział I – Filologiczno-Filozoficzny
Komisja Filologiczna
Komisja Filmoznawcza
Komisja Filozoficzna
Komisja Językoznawcza
Komisja Teatrologiczna

Wydział II – Historii i Nauk Społecznych
Komisja Archeologiczna
Komisja Etnograficzna
Komisja Historyczna
Komisja Nauk Ekonomicznych
Komisja Nauk Prawnych
Komisja Socjologiczna
Komisja Teologiczna

Wydział III – Matematyczno-Przyrodniczy
Komisja Biologiczna
Komisja Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej
Komisja Geograficzno-Geologiczna
Komisja Matematyczno-Przyrodnicza
Komitet Fizjograficzny
Wydział IV – Lekarski
Komisja Chemii Klinicznej
Komisja Farmaceutyczna
Komisja Historii i Filozofii Medycyny
Komisja Medycyny Doświadczalnej
Komisja Medycyny Około-operacyjnej
Komisja Medycyny Laboratoryjno-Klinicznej

Wydział V – Nauk Technicznych
Komisja Automatyki i Informatyki
Komisja Budownictwa i Architektury
Komisja Budowy Maszyn
Komisja Elektrotechniki
Komisja Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Komisja Technologii Drewna

Wydział VI – Nauk Rolniczych i Leśnych
Komisja Nauk Leśnych

Komisja Nauk Rolniczych

Wydział VII – Nauk o Sztuce
Komisja Historii Sztuki
Komisja Muzykologiczna

© Wszystkie prawa zastrzeżone - PTPN - 2013