Kiedy:
13/10/2020@10:00 – 14/10/2020@16:00
2020-10-13T10:00:00+02:00
2020-10-14T16:00:00+02:00
Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Praca organiczna: osoby, miejsca, procesy.
Termin: 13-14 października 2020 r.
Miejsce: Sala Posiedzeń PTPN (ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań)
Cel: Przedstawienie wyników najnowszych badań nad różnymi aspektami pracy organicznej oraz jej współczesnego pojmowania.
Konferencja ma stanowić podstawę do nowoczesnego promowania idei pracy organicznej oraz aktywności obywatelskiej, a także element społecznego zaangażowania w tworzenie Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej.
Pragniemy skupić się zarówno na genezie pracy organicznej, jak i przedstawieniu sylwetek osób oraz miejsc związanych z pracą organiczną. Ważnym elementem konferencji będzie również ukazanie procesów i działań zapoczątkowanych przez organiczników, które są kontynuowane do dziś.
W ramach konferencji planowane są dwa bloki eksperckie, gdzie udzielimy głosu naukowcom z różnych dziedzin i ośrodków. Pierwszy z nich będzie dotyczyć koncepcji pracy organicznej na ziemiach polskich.
Drugi zostanie poświęcony Wielkopolskiemu Szlakowi Pracy Organicznej. Działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie tworzenia szlaku przedstawi reprezentant Departamentu Kultury tegoż Urzędu.
Pozostała część konferencji oddana zostanie w ręce regionalistów i sympatyków wybranej przez nas tematyki. Zachęcamy do przedstawienia sylwetek lokalnych organiczników, miejsc i procesów związanych z ideą pracy organicznej. Zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym pojmowaniu tej tematyki.
Zgłoszenia można nadsyłać do 28 września br. na adres mailowy: dziedzictwo@ptpn.poznan.pl
W wiadomości należy zawrzeć imię i nazwisko autora, afiliację oraz krótki abstrakt (do 500 znaków).
Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszonych referatów.