Serdecznie zapraszamy na uroczystości związane z 212. rocznicą wjazdu gen. J. H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania.

Oddział w mundurach z czasów Napoleona pod wodzą samego generała Jana Henryka Dąbrowskiego w towarzystwie Józefa Wybickiego przybędzie 3 listopada 2018 roku ok. godziny 12:00 na Stary Rynek w Poznaniu. Inscenizacja ma upamiętnić 212. rocznicę historycznego wjazdu generała do Poznania w listopadzie 1806 roku, a także przypomnieć, że i przed Powstaniem Wielkopolskim poznaniacy walczyli o wyzwolenie spod zaboru pruskiego.

Uroczysty wjazd generała uświetni oddział piechoty w mundurach z czasów Księstwa Warszawskiego, który odegra walkę oddziałów Polskich i Pruskich, Reprezentacyjny Pułku Ułanów Wielkopolskich, pokaz pirotechniczny oraz śpiew hymnu polski przy akompaniamencie chórów będących częścią Stowarzyszenia Musica Nostra i Stowarzyszenia Gloria in Musica i orkiestry z Dopiewa.

Po inscenizacji w Ratuszu, w Sali Renesansowej, nastąpi prezentacja m. in. obrazu Jana Gładysza „Wjazd gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania w 1807 r.”, będącego własności Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Właśnie w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk będziemy kontynuować świętowanie uroczystości, gdyż już 8 listopada 2018 o godzinie 18:00 zapraszamy na Wykład pn. „Splątane drogi napoleońskiego żołnierza. Atanazy Raczyński” wygłoszony przez dr hab. Michał Mencfel, Instytut Historii Sztuki UAM, w ramach cyklu „„Poznański sposób na niepodległość”.

Organizatorem obchodów jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości wraz z partnerami: Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, Muzeum Historii M. Poznania – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem Musica Nostra i Stowarzyszeniem Gloria in Musica.