Zapraszamy do udziału w drugim cyklu sesji studencko-doktoranckich pod hasłem „Młodzi o Powstaniu”, organizowanych w 2018 roku przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w ramach wieloletniego projektu pt. „Poznański sposób na niepodległość”, realizowanego w latach 2017-2019, dofinansowanego przez Urząd Miasta Poznania.

W 2018 roku świętujemy setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości. Jest to więc doskonała okazja do dyskusji nad dziejami Poznania i Wielkopolski w kontekście walk o niepodległość.
Celem naszych spotkań jest przedstawienie badań młodych naukowców nad Powstaniem Wielkopolskim, jak również polską walką niepodległościową w XIX wieku i zaborem pruskim. Jest to okazja nie tylko do skonfrontowania swoich wniosków z innymi badaczami, ale również popularyzacji wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego i dziejów Wielkopolski w XIX, i początkach XX wieku.
W kolejnym cyklu sesji chcielibyśmy przedstawić sylwetki dowódców i żołnierzy wojsk powstańczych (1. sesja), poruszyć temat pracy organicznej jako drogi do odzyskania niepodległości i przybliżyć sylwetki wielkopolskich działaczy społecznych na przestrzeni całego okresu zaborów (2. sesja), a podczas ostatniej sesji zająć się problematyką pamięci o Powstaniu Wielkopolskim: tu ważne są dla nas wspomnienia poznaniaków i Wielkopolan, przedstawianie Powstania Wielkopolskiego w opracowaniach naukowych i regionalistycznych, badania antropologiczne nad pamięcią społeczną o Powstaniu Wielkopolskim, rola pamięci o Powstaniu w budowaniu tożsamości społecznej Wielkopolan.
Do udziału w sesjach zapraszamy studentów studiów zarówno licencjackich, jak i magisterskich oraz doktorantów z różnych dziedzin nauk historycznych, a także spoza nich, jeśli Państwa badania związane są z proponowaną przez nas tematyką. Zapraszamy również przedstawicieli wielkopolskich towarzystw historycznych i kulturalnych do wygłoszenia wykładów gościnnych na sesjach (czas wystąpienia ok. 45 minut). Wykłady stanowić będą wprowadzenie do każdej z sesji.

Proponujemy Państwu następujące sesje tematyczne, które będą odbywać się w kolejnych miesiącach w drugiej połowie 2018 roku:
1. Dowódcy i żołnierze wojsk powstańczych: 27 września 2018
2. Praca organiczna jako droga do niepodległości – sylwetki wielkopolskich działaczy społecznych: 25 października 2018
3. Sto lat pamięci o Powstaniu Wielkopolskim: 29 listopada 2018

Udział w sesjach jest bezpłatny. Można zgłosić chęć udziału w 1, 2 lub 3 sesjach. Wszystkie sesje odbywają się w Sali Posiedzeń PTPN, przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu. Zapewniamy poczęstunek i materiały konferencyjne. Nie pokrywamy jednak kosztów noclegów i dojazdu.
Termin zgłoszeń: do 31 sierpnia 2018 (dotyczy wszystkich trzech sesji!)
Informacja o przyjęciu zostanie wysłana drogą mailową do 10 września.
Prosimy o zgłoszenia poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Przewidywany czas każdego referatu to 15 minut (dla wykładu gościnnego 45 minut). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk planuje wydanie pracy zbiorowej zawierającej pisemne wersje referatów.

Szczegółowe informacje o sesjach: joanna.walkowska@ptpn.poznan.pl, tel. 61 852 74 41.