Szanowni Państwo,

zapraszamy na konferencję naukową “Transpozycje stylów opery w dziełach kultury”, która odbędzie się 10 października br. w Sali Posiedzeń PTPN.

Organizatorami konferencji są: Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM, Pracownia Opery i Widowisk oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Sekcja Muzykologiczna.