Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza na prezentacje projektu Biblioteka polsko-syberyjska w przestrzeni dialogu. Promocja dorobku i perspektyw rozwoju projektu w rosyjskich środowiskach opiniotwórczych. 

Prezentacja pt. Co Polacy mogą opowiedzieć Rosjanom o wspólnej syberyjskiej historii? Biblioteka Polsko-Syberyjska odbędzie się 26 października 2021 r. o godz. 17:00 w siedzibie PTPN, Sala Posiedzeń PTPN (wejście od dziedzińca, ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań) oraz w formie transmisji na Facebook. 

W programie: 

  1. Otwarcie spotkania przez dyrektora Biblioteka PTPN dr Norberta Delestowicza.
  2. Przedstawienie prelegentów przez moderatora spotkania prof. dr hab. Zbigniewa Kopcia.
  3. Prezentacja projektu z udziałem: 
  • dr Tomasz Ambroziak (Instytut Polski w Moskwie) – jest historykiem i ekspertem ds. historii w Instytucie Polskim w Moskwie. Specjalizuje się z historii Wielkiego Księstwa Litewskiego we wczesnych czasach nowożytnych. Laureat stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W Instytucie Polskim w Moskwie odpowiada za serię wydawniczą Biblioteka Polsko-Syberyjska; 
  • dr Piotr Głuszkowski  historyk i historyk literatury. Pracuje w Katedrze Rusycystyki UW, wcześniej w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia i Stacji Naukowej PAN przy RAN w Moskwie. Autor prac dotyczących historii i literatury rosyjskiej XIX i XX wieku, Zajmuje się stosunkami polsko-rosyjskimi. Ze szczególnym uwzględnieniem wkładu Polaków w rozwój Syberii; 
  • Dariusz Klechowski (koordynator projektu)  wykładowca literatury, menedżer kultury, dyplomata. Pracował jako wykładowca na Syberyjskim Uniwersytecie Federalnym w Krasnojarsku. W Instytucie Adama Mickiewicza był odpowiedzialny za projekty w Rosji. Dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie w latach 2015-2019; 
  • Prof. dr hab. Zbigniew Kopeć – historyk literatury, pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej UAM. Zajmuje się literaturą XX i XXI wieku. W polu jego zainteresowań znajdują się literackie i kulturowe związki polsko-rosyjskie, a zwłaszcza literatura poświęcona problematyce syberyjskiej.  
  • Ambasador dr Piotr Marciniak  ambasador w Mołdawii (2000-2005), dyplomata w Rosji (2008-2015) – konsul generalny w Irkucku, radca-minister w Ambasadzie w Moskwie, konsul generalny w Sankt Petersburgu. Inicjator i współorganizator wydawania „Biblioteki Polsko-Syberyjskiej”. Zajmuje się historią postsowieckiej Rosji.

4. Dyskusja i zakończenie spotkania. 

 

Wydarzenie w języku polskim transmitowane będzie na profilu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, natomiast w języku rosyjskim na profilu Biblioteki Polsko-Syberyjskiej na Facebook`u. 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”. 

 

Bieżące informacje znajdą Państwo na wydarzeniu na Facebook`u: https://www.facebook.com/events/547558243013043