Serdecznie zapraszamy na spotkanie z zespołem w składzie: dr Piotr Alexandrowicz (PTPN/UAM), mgr Paweł Dziwiński (UJ) i mgr Maria Kola (UAM), który realizował w PTPN od 2020 roku projekt grantowy NCN. Raport z projektu pt. “Differentiae iuris civilis et canonici – historia prawa i metoda prawnoporównawcza” odbędzie się 7 listopada 2023 roku o godzinie 17:00 w Sali Posiedzeń PTPN.