W grudniu 2021 roku zakończyła się realizacja dwuletniego projektu „Digitalizacja kolekcji inkunabułów Biblioteki PTPN i jej elektroniczne opracowanie” finansowanego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki: wsparcie bibliotek naukowych” Ministra Edukacji i Nauki.
Efektem projektu jest zdigitalizowanie 104 obiektów, przygotowanie ich opisów, a następnie opublikowanie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.
Obiekty te to najstarsze druki europejskie (do 1501 r.), jakie znajdują się w posiadaniu Biblioteki PTPN. Zdecydowana ich większość opublikowana została w języku łacińskim. Wśród wybranych pozycji znajdują się unikaty na skalę Polski i rzadkie druki światowe. Są to druki filozoficzne, rzadkie druki astronomiczne, średniowieczne traktaty o sztuce umierania, wczesnośredniowieczne encyklopedie oraz dzieła wczesnych humanistów.
Przedstawiamy również kilka z naszych perełek.