Zapraszamy do udziału w przygotowywanych przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk atrakcjach z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbędą się w dniach 7/8 i 14/15 września.

Godzina 12:00-16:00 wystawa Pierwsze lata Uniwersytetu Poznańskiego. Nauka i dziedzictwo / Ludwika Dobrzyńska-Rybicka we wspomnieniach (w materiałach archiwalnych PAN) – Sala posiedzeń PTPN.

O godzinie 13:00 w Sali Posiedzeń PTPN dr Anna Kołos, Dyrektor Biblioteki PTPN, wygłosi wykład “Ludwika Dobrzyńska-Rybicka wśród pierwszych kobiet wykładających na Uniwersytecie Poznańskim”.