Pracownia Dialektologiczna
i Zakład Lingwistyki Antropologicznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
– Komisja Językoznawcza

serdecznie zapraszają na konferencję

Język w regionie – region w języku III

Poznań, 22–23 listopada 2018 r.

PROGRAM KONFERENCJI