Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wraz z Wydziałem Historii UAM zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. Józef Wybicki na tle epoki przełomu (koniec XVIII – początek XIX wieku), Poznań, która odbędzie się 12-13 grudnia 2022 roku w Sali Posiedzeń PTPN. Konferencja jest organizowana z okazji 200. rocznicy śmierci Józefa Wybickiego (1747-1822) oraz 95. rocznicy ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” polskim hymnem narodowym, a Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 Rokiem Józefa Wybickiego.
Ogólnopolska konferencja naukowa jest realizowana w ramach projektu: „165. rocznica Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i działania na rzecz rozwoju nauki i kultury” finansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa.