Komisja Historyczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zaprasza na  posiedzenie Kolokwium Doktoranckiego, na którym referat pt.  Na tropie pierwszych chrześcijan. Praktyki pogrzebowe a religia w późnym antyku

wygłosi mgr Dominik Stachowiak (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM) 

Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 24 kwietnia 2023 r. o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29

Z wyrazami szacunku,

sekretarz KH PTPN

prof. UAM dr hab. Anna Kotłowska