Zapraszamy na spotkanie z cyklu “Kolokwium Doktoranckie PTPN”!

11 czerwca 2019 r., godz. 18.00
Sala Posiedzeń PTPN

mgr Olga Olejniczak
Opracowania mszalne w twórczości Józefa Zeidlera. Problem gatunku w muzyce religijnej II połowy XVIII wieku
promotor: prof. Alina Mądry
moderator: prof. Przemysław Matusik