Komisja Historyczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zaprasza na  posiedzenie Kolokwium Doktoranckiego, na którym referat pt. Kaukaski system-świat: powiązania regionalne i globalne w epoce późnego antykuwygłosi mgr Marcin Wieczorek (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM)

Posiedzenie odbędzie się w środę 11 października 2023 r. o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29

Z wyrazami szacunku,

sekretarz KH PTPN

prof. UAM dr hab. Anna Kotłowska