Komisja Historyczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

zaprasza na otwarte posiedzenie naukowe, na którym referat pt.

     “Sprowadzenie Krzyżaków a tzw. zakon dobrzyński. Próba nowej interpretacji”

wygłosi

Członek Komisji

prof. UAM dr hab. Maciej Dorna (Wydział Historii UAM)

Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 20 czerwca 2022 r.

o godz. 17.30 w Sali Posiedzeń PTPN

przy ul. Mielżyńskiego 27/29

Z wyrazami szacunku,

sekretarz KH PTPN

prof. UAM dr hab. Anna Kotłowska