Zespół ds. Inwentaryzacji Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie przy Instytucie Historii UAM w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk serdecznie zapraszają do udziału w

I OGÓLNOPOLSKIEJ STUDENCKO-DOKTORANCKIEJ KONFERENCJI BIBLIOLOGICZNEJ