Zakład Lingwistyki Antropologicznej Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz Komisja Językoznawcza PTPN zapraszają na konferencję Kulturowe aspekty ewolucji języka. Seminarium dedykowane jest pamięci Profesora Wojciecha Ryszarda Rzepki.

Polszczyzna doby staro- i średniopolskiej

Poznań, 21-23 stycznia 2019 roku

Program konferencji Kulturowe aspekty ewolucji języka