Zapraszamy do udziału w konferencji W przededniu Powstania – od Polskiego Sejmu Dzielnicowego do przyjazdu Paderewskiego, odbywającej się 27 listopada na Sali Posiedzeń PTPN.

10.00 – 11.30 

prof. Przemysław Hauser (Instytut Historii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Niemcy a Wielkopolska październik – grudzień 1918

prof. Olgierd Kiec (Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski), Niemiecka odpowiedź. Zjazd delegatów Niemieckich Rad Ludowych z Marchii Wschodniej (Ostmark) w Poznaniu 12 grudnia 1918 roku

prof. Rafał Witkowski (Instytut Historii Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Działalność Jüdischer  Volksrat  Posen na terenie Poznania i Wielkopolski

mgr Anna Poniedziałek, mgr Łucja Stasik (Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu), Wojskowe przygotowania. Ireneusza Wierzejewskiego biografia niezwykła

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-13.00 

prof. Magdalena Piotrowska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Rites de passage?  Kilka uwag o Sejmie Dzielnicowym

ks. prof. Adam Kalbarczyk (Wydział Teologiczny Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Niepodległość na ambonie. Kazanie ks. Antoniego Stychla na Polskim Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu w 1918 roku

dr hab. M. Graf, mgr E. Nowak-Pasterska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Nazwiska delegatów na Polski Sejmu Dzielnicowy w 1918 roku. Komentarz onomastyczny

Marcin Tomczak (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Rola Wielkopolskiego towarzystwa Kulturalnego w utrzymywaniu pamięci o Polskim Sejmie Dzielnicowym

13.00-13.30 Przerwa kawowa

13.30-14.30

prof. Julia Dziwoki (Instytut Historii Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Udział duchowieństwa Dzielnicy Śląskiej w Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu

mgr Izabella Kopczyńska (Instytut Historii Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Delegatki z powiatu bytomskiego na Polski Sejm Dzielnicowy

mgr Joanna Wałkowska (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), W obronie polskości Śląska – działalność Bronisławy Przykutowej, delegatki na Polski Sejm Dzielnicowy

14.30-14.45 Przerwa kawowa

14.45-15.45 

dr Kazimierz Krawiarz (Izba Pamiątek Regionalnych w Kórniku-Bninie), Powiat śremski w przededniu wybuchu powstania

dr Piotr Grzelczak (IPN, Oddział w Poznaniu), Szamotulanie na Polskim Sejmie Dzielnicowym (1918)

dr Paweł Redlarski (Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego w Tucholi), Delegaci na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu z powiatu tucholskiego

15.45-16.00 Podsumowanie

 

 

O godz. 18 w Sali Posiedzeń PTPN odbędzie się koncert: 

Radość Niepodległej w piosence dwudziestolecia międzywojennego

wykonawcy:

Aleksandra Rykowska – śpiew

Mikołaj Rykowski – klarnet, słowo o muzyce

Dawid Krupa – fortepian