Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji “Wojna i książka. Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze”, która odbędzie się w dn. 13-15 listopada w Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku. 

W Radzie naukowej konferencji zasiada dyrektor Muzeum Historii Polski, Robert Kostro, a paneliści reprezentują różnorodne instytucje i uczelnie polskie i zagraniczne, takie jak Uniwersytet Wrocławski, Narodowy Instytut Ossolińskich, Polską Akademię Naukową oraz Uniwersytet im. Humboldtów w Berlinie, University of Illinois czy British Library.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP.

Organizatorzy konferencji: Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Historii Polski, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, PAN Biblioteka Kórnicka, Polski Komitet Błękitnej Tarczy. 

Partnerami konferencji są: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ochrony Zbiorów.

Miejsce: Sala Czerwona, Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78 w Poznaniu oraz Biblioteka Uniwersytecka ul. Ratajczaka 38/40, Czytelnia komiksów i gazet NOVA, parter

Program wydarzenia na stronie

www.wojnaiksiazka.pl