Szanowni Państwo, 

jest mi niezmiernie miło poinformować o ogłoszeniu czwartej już edycji Konkursu o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na najlepszą książkę o Wielkopolsce w roku 2020. Rok 2020 był dla nas wszystkim rokiem niespodzianek, zmian i przystosowania się na nowo, zarówno do życia codziennego, jak i do prowadzenia działalności kulturalnej. Mimo to staramy się kontynuować dotychczasowe działania i projekty, przy których mieliśmy przyjemność do tej pory z Państwem współpracować. Dotyczy to zarówno organizowanych przez nas wykładów i spotkań online, jak i współpracę oraz wspieranie działalności instytucji kulturalnych regionu. Jedną z takich inicjatyw jest właśnie nagrodzenie wydanych publikacji promujących historię i dziedzictwo kulturalne Wielkopolski. Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Wielkopolską oraz propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o regionie.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zgłaszania publikacji w dwóch kategoriach:

  • publikacje naukowe
  • publikacje popularnonaukowe i beletrystyczne.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace wydane między 1 stycznia a 31 grudnia 2020 roku, aplikacje przyjmujemy do 31 maja br. Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.

Mamy nadzieję, że inicjatywa wyróżnienia najbardziej wartościowych publikacji o regionie Wielkopolski zyska Państwa aprobatę i włączą się Państwo nie tylko do rywalizacji, ale również do tworzenia księgozbioru regionalnego.

Chcielibyśmy, aby do Biblioteki PTPN wpływały systematycznie Państwa publikacje na wzór egzemplarza obowiązkowego. Przekazanie nam w darze publikacji nie wymaga już kolejnego egzemplarza przewidzianego w regulaminie Konkursu.

Z wyrazami szacunku

     Filip Kaczmarek

        Prezes PTPN

po