Serdecznie zapraszamy na drugi z cyklu wykładów zamiejscowych, pt. Kultura muzyczna Wielkopolski, który wygłosi prof. UAM dr hab. Alina Mądry (Wydział Nauk o Sztuce UAM). Wykład odbędzie się 18 listopada br. o godzinie 17:00 w Czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu (ul. Wrocławska 257, Gostyń).

W XVIII i pierwszej połowie XIX wieku muzyka rozbrzmiewała na terenach dzisiejszej Wielkopolski, mimo iż warunki historyczne były daleko niesprzyjające dla rozwoju kultury muzycznej. Najważniejszą rolę kulturotwórczą pełnił w tym czasie Kościół katolicki. Do dziś nie znamy jeszcze dokładnej liczby działających wówczas kościelnych i klasztornych  kapel muzycznych. Mogło być ich nawet kilkaset. Wiele z nich działało w Wielkopolsce. I po dziś dzień w zasobach archiwalnych ocalały muzykalia, które stanowiły trzon repertuarowy tych zespołów. Bogactwo tego zachowanego muzycznego dziedzictwa Wielkopolski pozwala na analizę i tworzenie coraz pełniejszego obrazu ówczesnych działań w tym zakresie. To tworzenie swoistej muzycznej mapy, na której każdy mieszkaniec dzisiejszej Wielkopolski może odnaleźć bliskie sobie miejsca.

Prof. UAM dr hab. Alina Mądry – muzykolog, uczennica prof. dr hab. Ireny Poniatowskiej, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodnicząca Rady Naukowo-Wydawniczej Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego, członek Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów, sekretarz Komisji Muzykologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, współpracownik Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, założyciel i prezes Stowarzyszenia Musica Patria. Autorka dwóch książek, edycji źródłowo-krytycznych, kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. W swojej działalności, zarówno naukowej jak i popularyzatorskiej, koncentruje się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z muzyką polską i powszechną od końca XVII do I połowy XIX wieku.

Wykład odbywa się w ramach projekt Dziedzictwo Wielkopolski, który ma na celu popularyzację historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, w sposób interdyscyplinarny oraz przedstawienie wyników badań nad regionem wśród mieszkańców Wielkopolski, jak również integrujących środowisko badaczy z różnych dyscyplin naukowych oraz instytucji kultury i organizacji zajmujących się tematyką lokalnego dziedzictwa. Cykl wykładów prowadzonych w regionie ma przybliżyć mieszkańcom społeczności lokalnych prowadzone badania dotyczące historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Fundacji Zakłady Kórnickie.