Powracamy z wykładami w tradycyjnej formie!
W lipcu odbędą się dwa wykłady w ramach projektu Poznański sposób na niepodległość: II Rzeczpospolita.
W związku z nadal panującą pandemią w trakcie wykładów obowiązywać będzie stosowanie się do zasad reżimu sanitarnego, w tym obowiązek zasłaniania nosa i ust.
 
Pierwszy z nich odbędzie się już za tydzień, 2 lipca, o godz. 18:00 w Sali Posiedzeń PTPN.
Wykład pt. Żydzi poznańscy i nowoczesny antysemityzm w latach 1919-1939 wygłosi prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski (Wydział Historii UAM).
prof. Rafał Witkowski – absolwent Wydziału Historycznego (1991 r.) i Wydziału Neofilologii (1994 r.) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1991 r. zatrudniony w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UAM. Za pracę doktorską pt. Jerzy Schwengel (1697-1766. Przeor kartuzji kaszubskiej i dziejopis Kościoła (Poznań 2004) otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Był stypendystą The Andrew C. Duncan Catholic History Trust w Londynie, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich i rządu włoskiego. Członek Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 1999-2000 wykładał na University of Notre Dame, Indiana, USA. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych.
Link do wykładu ➡️ https://youtu.be/h2fN-AqTLPM
 
 
Drugi z lipcowych wykładów w ramach projektu Poznański sposób na niepodległość: II Rzeczpospolita, który odbędzie się 16 lipca o godz. 18:00 w Sali Posiedzeń PTPN.
Tym razem wykład dotyczyć będzie tematyki niemieckich i polskich ewangelików, wygłosi go prof. UZ dr hab. Olgierd Kiec (Instytut Nauk o Polityce i Administracji UZ). Wykład nosi tytuł “Niemieccy i polscy ewangelicy w Poznaniu, mieście nowoczesnego katolicyzmu”
prof. Olgierd Kiec jest historykiem i politologiem, poznaniak zatrudniony na Uniwersytecie Zielonogórskim. W swojej pracy naukowej, od ponad 30 lat, zgłębia dzieje protestantyzmu na pograniczu polsko-niemieckim, jest również autorem wielu publikacji na ten temat.
 
Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznań, oraz objęty patronatami honorowymi: Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a także Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania.
 
Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi uczestnictwa w wydarzeniach w PTPN w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 ➡️ http://ptpn.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/06/wytyczne-dot.-organizacji-wydarze%C5%84.pdf