W imieniu organizatorów Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk serdecznie zaprasza do zgłaszania referatów oraz udziału w

I międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji 

z cyklu „Wojna i Książka”

pt. Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów  zbrojnych i politycznych.  Stan badań i perspektywy badawcze.
Poznań, 13-15 listopada 2019 r.

Nadchodząca 80. rocznica wybuchu  II wojny światowej będzie odpowiednią okazją do zorganizowania pierwszej konferencji z planowanego cyklu, której tematyka będzie się koncentrować wokół problematyki bibliotek, księgozbiorów, kultury, wydawnictw  i twórców w czasach konfliktów zbrojnych i politycznych.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane rozmaite kategorie strat kulturalnych w obszarach związanych z książką podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Organizatorom zależy na podjęciu tematyki nie tylko z okresu II wojny światowej, lecz także konfliktów wcześniejszych (np.  potopu szwedzkiego) i  czasów bardziej współczesnych (zimna wojna, wojna w Iraku). Podczas konferencji zostanie również zaprezentowana problematyka  ochrony zbiorów oraz sytuacji prawnej bibliotek i dóbr kultury w czasie wojny, a także przebieg i rozmaite aspekty likwidacji strat kulturalnych.


Termin zgłaszania referatów – 15 marca 2019 r.

Język konferencji: polski i angielski

Organizatorzy: Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, PAN Biblioteka Kórnicka, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego.

 Partnerzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://www.wojnaiksiazka.pl/